Yhteiskunnallinen yritys – merkki sai neljä uutta käyttäjää

Yhteiskunnallinen yritys – merkin toimikunta myönsi 30.9.2014 kokouksessaan merkin käyttöoikeuden kaksi.nolla Oy:lle, Laptuote-säätiölle, Sosiaalikehitys Oy:lle ja Tietotaito Group Suomi Oy:lle.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus: yritysten on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Ylätason rakenteisiin keskittymisen rinnalla moniin suomalaisen yhteiskunnan muutosten aiheuttamiin ongelmiin löytyy ratkaisuja ruohonjuuritason innovaatioista ja yrittäjähengestä, kehityspäällikkö Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitosta toteaa.

kaksi.nolla Oy

Osakeyhtiö kaksi.nolla Oy on Tampereen kaupungin henkilöstön perustama itsenäinen yhteiskunnallinen osakeyhtiö, joka tuottaa tehostettua palveluasumista Kontukodissa Tampereen Koukkuniemessä. Yrityksen tavoitteena on parantaa ikäihmisten hoivan laatua ja vaikuttavuutta sekä alalla työskentelevien työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on yhteiskunnallisten epäkohtien korjaaminen liiketoiminnan keinoin. Yhtiö ei maksimoi omistajiensa varallisuutta, vaan pyrkii hyvään yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Yhtiö käyttää suurimman osan voitoistaan liiketoimintansa kehittämiseen sekä yhteiskunnallisten päämääriensä edistämiseen. Yrityksen syntymistä tuettiin osana Tampereen kaupungin ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston yhteishanketta.

– Tavoitteenamme oli perustaa yhteiskunnallinen yritys, joka vastaa ikäihmisten hoivan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallisen yritys -merkin kriteerit ovat siksi ohjanneet yrityksen suunnittelua ja toimintaa alusta alkaen. Yrittäjäksi lähteminen oli avoinna kaikille, mutta innostus yrittäjäksi lähtemiseen oli vähäistä ja yrittäjäksi löytyi lopulta vain kaksi kaupungin työntekijää. Yrityksen omistuspohja on sittemmin laajentunut ja osa työntekijöistä sekä hallitus on lähtenyt yritykseen osakkaiksi, kertoo yhteiskunnallinen yrittäjä Teo Tuovinen.

– Tavoitteenamme on ollut koko ajan hakea merkkiä, jonka koemme merkittävänä kilpailuetuna sosiaalialan toimintakentässä. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on tunnustus yrityksemme lähiyhteisöä rikastavasta toimintatavasta, joka meidän tulee osoittaa yhä uudelleen merkin ansaitaksemme, Tuovinen jatkaa.

Laptuote-säätiö

Lappeenrantalainen Laptuote-säätiö kehittää ja järjestää työtoimintaa, työhönvalmennusta, kuntoutusta, koulutusta ja muita tukipalveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, joita ovat muun muassa syrjäytymisuhanalaiset nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat. Säätiö tuottaa palveluja edistämään asiakkaiden työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Säätiöllä ei ole omistajaa. Mahdollinen ylijäämä käytetään toiminnan kehittämiseen.

– Meillä olikin jo aika hakea Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä, jolla voimme osoittaa helposti työmme yhteiskunnallisen arvon, toimintamme korkean laadun ja vaikuttavuuden. Yhteiskunnallinen yritys -merkki luo osaltaan toiminnallemme mainearvoa, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme suhteessa sidosryhmiin ja tuottamiamme palveluja asiakasryhmiemme parhaaksi. Uskomme olevamme merkin arvoisia, toimitusjohtaja Mirja Laine sanoo.

Sosiaalikehitys Oy

Tamperelainen Sosiaalikehitys Oy tarjoaa hyvinvointipalveluja kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille. Keskeiset tuotteet ovat arviointi-, tutkimus-, ja kehittämispalvelut. Toiminnan keskiössä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, sosiaali- ja terveysalan rakenteiden kehittäminen, monialaisen yhteistyön vahvistaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen. Yrityksen omistaa Innolink Research Oy. Taseeseen jäävä voitto-osuus käytetään joko rahoitusaseman vahvistamiseen, uusien hankkeiden rahoittamiseen tai henkilöstön palkitsemiseen.

– Olemme Sosiaalikehityksessä kehittäneet valtakunnallisesti hyvinvointialaa jo 1990-luvulta lähtien ja Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luontainen jatke tälle työlle. Aiomme jatkossa tehdä entistä laajemmin työtä syrjäytymisen ehkäisyn ja hyvinvointia lisäävien toimintamallien kehittämisen kanssa, yhtiön liiketoimintajohtaja Jukka Lidman kertoo.

– Toivomme, että merkin ansiota pystymme tuomaan entistä laajempaan tietoisuuteen hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja arvon, toimitusjohtaja Pekka Vuorela lisää.

Tietotaito Group Oy

Joensuulaisen Tietotaito Group Oy:n toiminta-ajatuksena on luoda yksilöiden ja yhteisöjen arkeen terveyttä ja hyvinvointia tuottamalla palveluja, jotka ennaltaehkäisevät ja ratkaisevat ongelmatilanteita. Lapset, nuoret ja perheet saavat psykologista ja psykoterapeuttista apua erilaisiin kasvuun ja kehitykseen liittyvien ongelmatilanteiden hoitamiseen. Muita kohderyhmiä ovat työikäiset henkilöt, työyhteisöt sekä neuropsykologista tutkimusta ja kuntoutusta tarvitsevat lapset ja aikuiset. Vähintään 50 % voitosta käytetään oman yhteiskunnallisen hyvän tuottamiskapasiteetin kasvattamiseen.

– Haimme yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, koska pidämme sen edustamaa arvomaailmaa erittäin tärkeänä ja koemme toimivamme sen mukaisesti. Tuotamme palveluja useassa maakunnassa sekä yksilöiden, yritysten että kuntien kumppanina rakentamassa ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Kunnissa teemme työtä erityisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien rinnalla. Pidämme tärkeänä kehitystyön tekemistä yhdessä asiakkaidemme kanssa kaikkien osapuolten ja samalla yhteiskuntamme hyväksi, johtaja Marja Soila sanoo.