Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Uudet merkinkantajat

Helsinki Foundation

Helsinki Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on suojella luontoa maa-alueiden omistuksen kautta. Järjestön perustamisen taustalla on huoli ihmisen jatkuvasti kasvavan ekologisen jalanjäljen vaikutuksesta maapalloon ja tarve suhtautua ympäristönsuojeluun pitkäjänteisesti.

Oulun Työterveys Oy

Oulun Työterveys tuottaa monipuolisia palveluita Oulun kaupungin alueella. Yrityksille, yrittäjille ja maatalousyrittäjille tuotetaan myös ennaltaehkäiseviä työterveyshuollon palveluita hyödyntämällä mm. digitalisaatiota. Oulun Työterveys on mukana henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja turvaamisessa.

Sydänsairaala

TAYS Sydänkeskus on sydämen hoitoon erikoistunut sairaala, joka toimii eettisesti ja kehittää aktiivisesti toimintaansa. Sydänkeskus vastaa potilaiden hoidon lisäksi yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta opetuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry tuottaa voittoa tavoittelematta monipuolisia asumispalveluja ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille Uudenmaan alueella. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

MEREO Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry

MEREO Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry tarjoaa monipuolisia palveluita kotona asuville vammaisille ja vanhuksille. Yhdistys toimii voittoa tavoittelematta ja käyttää mahdolliset voitot palvelujen kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen.