Uusia Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

Arviointi- ja kuntoutuspalvelut Lossi Oy

Vuodesta 2018 toiminut Lossi tarjoaa ihmisläheisiä, laadukkaita, moniammatillisia palveluita mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyen Satakunnan alueella. Palveluiden kohderyhmää ovat nuoret aikuiset, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja joiden toiminta- ja työkyky on alentunut mielenterveyden häiriön tai neuropsykiatrisen oireilun vuoksi. Yhtiön pyrkimyksenä on saattaa mahdollisimman moni opintojen ja työelämän pariin.

Helppy Oy

Helppy on henkilökohtainen kotipalvelu, jonka missiona on varmistaa jokaiselle seniorille oma tukihenkilö ja asiantuntevaa opastusta läheisille. Palvelu yhdistää seniorit paikallisiin, jotka haluavat auttaa heitä: luotettavaa apua kotiin saa aina samalta nimetyltä henkilöltä.

Helppy tarjoaa ilmaiseksi puhelinneuvontaa, opastusta ja järjestää Senioriklubia senioreiden tueksi. Yhtiö haluaa myös tukea paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen, eläkeläisyhdistysten ja seurakuntien tavoittavuutta senioreiden keskuudessa, jakaen tietoa heidän järjestämistään aktiviteeteista. Suomenruotsalaisena kotipalveluna Helppy haluaa myös varmistaa, että ruotsinkieliset seniorit saavat apua omalla äidinkielellään.

Hollolan Palvelutaloyhdistys Huili ry

Vuonna 1997 perustetun Hollolan palvelutaloyhdistys Huili ry:n tarkoituksena on tukea ja auttaa toiminta-alueellansa asuvia ikääntyneitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on perustanut vuonna 2002 palvelutalo Huilin. Palvelutalo Huili tarjoaa asumispalveluita sekä erilaisia virikkeellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia toiminta-alueensa ikääntyneille asukkaille.

Iso Numero

Iso Numero on kaduilla myytävä aikakauslehti, joka tarjoaa vähävaraisille mahdollisuuksia toimeentulonsa parantamiseen. Lehteä myyvien ihmisten on usein vaikea tai mahdotonta löytää töitä muualta. Myyjät ostavat lehtiä etukäteen, myyvät niitä kadulla ja pitävät itsellään puolet kansihinnasta.

Toiminnan keskiössä on vähävaraisten, marginalisoitujen ja asunnottomuutta kokevien ihmisten oman hyvinvoinnin parantaminen luomalla mahdollisuuksia ansaita tuloja omalla työllä. Vuonna 2019 Iso Numero tarjosi toimeentulon lähteen yli 270 hengelle. Iso Numero -lehteä kustantaa Isot Tekijät ry.

NAL Asunnot Oy

NAL Asunnot Oy rakennuttaa ja vuokraa kohtuuhintaisia koteja työelämässä aloitteleville alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, ja siten tukee nuorten itsenäisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Tämän voittoa tavoittelemattoman vuokrataloyhtiön omistaa Nuorisoasuntoliitto ry (NAL), nuorten asumisen valtakunnallinen edunvalvoja. NAL Asunnot Oy:lla on yli 2000 asuntoa pääkaupunkiseudulla ja muissa isommissa keskuksissa, joissa kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle on kysyntää.

Nivalan Työpajasäätiö Sr

Nivalan Työpajasäätiö tuottaa Nivalan kaupungille nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan palveluja. Lisäksi Työpajasäätiö hallinnoi ja toteuttaa työllistymistä ja sosiaalista osallisuutta edistäviä hankkeita Nivalassa ja lähialueilla. Palvelujen tarkoituksena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia sekä ylläpitää ja tukea heidän työ- ja toimintakykyään ja elämänhallintataitojaan.

Säätiön visio on olla näkyvä ja kaikkien tavoitettavissa oleva työllisyystoimija. Sen asiakkaista vähintään joka toinen etenee koulutukseen, työllistyy, aloittaa yrittäjänä tai löytää jonkin muun elämäntilanteeseensa sopivan ratkaisun.

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry toimii voittoa tavoittelematta ensisijaisesti 18-29 -vuotiaiden nuorten edunvalvojana asumiskysymyksissä Oulun seudulla. Yhdistyksen tavoitteena on edistää nuorten asumista mm. tarjoamalla nuorille edullista vuokra-asumista, neuvomalla ja ohjaamalla nuoria itsenäisessä asumisessa sekä toimimalla nuorten asumisen edunvalvojana erilaisissa verkostoissa. Yhdistys on Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) jäsenjärjestö.

Pirkanmaan Kansanterveys ry

Vuodesta 1962 toiminut Pirkanmaan Kansanterveys ry tuottaa lounas- ja kahvilapalveluita sekä kokous- ja catering-palveluita Tampereella. Pikante-ravintoloiden liikevaihdossa raha saapuu takaisin pirkanmaalaisten terveyden hyväksi. Yhdistys tukee sydän- ja syöpäjärjestöjen toimintaa, mielenterveystyötä sekä Taysin tukisäätiöitä. Vuosittaiset lahjoitukset perustajayhdistyksille Hämeenmaan Sydänpiirille ja Pirkanmaan Syöpäyhdistykselle ovat keskeinen osa näiden yhdistysten toiminnan rahoitusta.

Pirkanmaan Kansanterveys ry:n toiminnan arvot ovat ammattitaitoisuus, yhteistyökykyisyys, vastuullisuus, uudistuvuus ja kansanterveys. Yhdistyksen ympäristöohjelmalle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti ja sen kahvila- ja ravintolapalvelut kantavat Avainlippua merkkinä kotimaisesta työstä.

Tuomi Logistiikka Oy

Vuonna 2015 perustettu Tuomi Logistiikka Oy tarjoaa logistiikka-, hankinta- ja henkilöliikennepalveluja Pirkanmaan alueella. Yritys tuottaa julkisia palveluja sairaanhoitopiireille ja Pirkanmaan kunnille. Sen kautta kilpailutetaan, ostetaan ja jaellaan mm. lähes kaikki hoitotarvikkeet Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Kuntalaisille suunnattuihin palveluihin kuuluvat yhteiskunnan tukemat henkilöliikennekuljetukset, kuten mm. erityislasten koulukuljetukset, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintamatkat sekä vanhusten päiväkeskuskuljetukset.

Tuomi Logistiikka oli mm. mukana Sairaanhoitopiirien hankinnat -kehittäjäryhmässä laatimassa vastuullisempien hankintojen kriteeristöä sairaanhoitopiireille. Kriteeristö ja sen tuloksena syntynyt opas julkaistiin helmikuussa 2020.

Uniresta Oy

Oulun ylioppilasapu ry:n ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan omistama Uniresta Oy tarjoaa laadukkaita opiskelija- ja henkilöstöravintolapalveluja sekä monipuolisia juhla- ja cateringpalveluja. Jo yhtiön toiminta-ajatus on vastuullinen: se tuottaa hyvinvointia ja hyötyjä oululaisille opiskelijoille eli omistajayhteisön jäsenille.  Iso osa tuloksesta jaetaan vuosittain opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen, loppuosa taas käytetään Unirestan kehittämiseksi yhä paremmaksi niin omistajilleen, asiakkaille kuin työntekijöillekin.

 

Kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkki yritykset

Sinivalkoisesta Valinnasta löydät kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset.

www.sinivalkoinenvalinta.fi

Teillekin Yhteiskunnallinen Yritys -merkki?

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita. Merkki lisää yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta. Merkki sopii yritykselle, joka haluaa viestiä läpinäkyvästi siitä, että yritys ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Hae Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeutta