Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

 

Folkhälsan Välfärd Ab

Folkhälsan Välfärd Ab on Samfundet Folkhälsanin omistama yhtiö, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille mm. päiväkoteja, iltapäiväkerhoja, kesäleirejä, kuntoutusta, lastenkoteja ja turvakoteja. Iäkkäämmille yritys tarjoaa tukea eri asumismuotoihin aina itsenäisestä asumisesta ryhmäkoteihin sekä päivätoimintaa, kuntoutusta, kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Eri-ikäisiä ihmisiä palvelevat lääkärikeskukset ja kuntoutumisyksiköt. Yritys toimii pääasiassa Uudellamaalla, Turunmaalla ja Pohjanmaalla.

Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsan Utbildning Ab on ruotsinkielisen liikunnanopetuksen kattojärjestö Suomessa. Yritykseen kuuluvat Solvallan urheiluopisto (Espoo), Norrvallan urheiluopisto (Vöyri), ja työpaja Resurscentret Föregångarna (Vaasa). Resurscentret Föregångarna -keskus auttaa työtä hakevia ja tukea tarvitsevia tai opintojensa keskeyttämistä harkitsevia opiskelijoita. Keskus tekee ennalta ehkäisevää työtä vähentääkseen ulkopuolelle jäämisen riskiä. Folkhälsan Utbildning Ab on osa Folkhälsan AB:ta, joka on vuonna 1921 perustettu yleishyödyllinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan organisaatio.

Hamppumaa Oy

Hamppumaa Oy edistää hampun hyötykäyttöä ja pyrkii lisäämään kestävää hyvinvointia kannustamalla yhteisölliseen elämäntyyliin ja kutsumalla merkityksellisen tekemisen pariin. Tarkoituksena on edistää luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteisöllisen yhteiskunnan syntymistä ja maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista ja ekologista käyttöä edistävien hyödykkeiden valmistusta, maahantuontia, tukku- ja vähittäiskauppaa, kahvila-, ravintola- ja take away -toimintaa sekä alaan liittyvä julkaisutoimintaa.

HY+ Oy

HY+ on Helsingin yliopiston rahastojen kokonaan omistama, täydennyskoulutukseen ja erilaisiin kehittämispalveluihin erikoistunut yhtiö. Avointen koulutusten ohella HY+ tuottaa myös räätälöityjä koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Koulutusten kohderyhminä ovat yritykset sekä julkissektori. HY+ Oy tuottaa myös kansainvälisiä projekteja ja vastaa koulutusviennin koordinoinnista ja tukipalveluista Helsingin yliopistossa.

Kauhajoen Vanhaintuki ry

Kauhajoen Vanhaintuki ry tarjoaa ikääntyneille ihmisille viihtyisää kodinomaista asumista sekä korkealaatuista hoitoa ympärivuorokautisesti. Asumispalvelujen päämääränä on tukea ja edistää asukkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Yhdistys tarjoaa asukkaille hoivaa, huolenpitoa ja apua niissä toiminnoissa, joista he eivät selviydy itsenäisesti.

Lahden Vanhainkotiyhdistys ry

Lahden Vanhainkotiyhdistys ry ylläpitää Johanna-kotia, joka tarjoaa iäkkäille henkilöille asumis- ja hoivapalveluja. Yhdistys toimii iäkkäiden ja muistisairaiden henkilöiden asuin- ja elinolosuhteiden parantamiseksi sekä heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusia palvelumuotoja ikääntyneille ja tehdä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

TyönVuoksi ry

TyönVuoksi ry on perinteikäs, vuonna 2000 perustettu työpajatoiminnan järjestäjä Etelä-Karjalan alueella. Yhdistys on perustettu toimimaan työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi ja henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. TyönVuoksi tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaista valmennusta. Osaamista ja työkykyisyyttä lisätään työ-, yksilö-, työhön- ja ryhmävalmennuksen menetelmin.