Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

 

Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Yhdistys on innovatiivinen kuntoutus- ja työllistymispalveluiden tuottaja ja kehittäjä: palvelut edistävät psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeessa olevien ihmisten kuntoutumista Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhdistys tukee itsenäistä asumista, elämänhallintaa, koulutusta ja työllistymistä sekä mahdollisimman omatoimista selviytymistä yhteiskunnassa.

Hyötykasviyhdistys ry

Hyötykasviyhdistys edesauttaa luonnonmukaisen viljelyn tietouden leviämistä Suomessa. Yhdistys järjestää tiedotus-, opetus- ja neuvontatoimintaa, tekee yhteistyötä alan järjestöjen kanssa, harjoittaa julkaisutoimintaa ja välittää alaa koskevaa kirjallisuutta. Yhdistys tarjoaa työssäoppimispaikkoja ja toimii yhtenä yhdyskuntaseuraamustyön suorittamispaikkana.

Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi 

Säätiö järjestää työvalmennusta, työkokeilua ja työtoimintaa työttömille, syrjäytymisuhan alaisille nuorille, vajaakuntoisille ja muille vaikeasti työllistyville henkilöille. Säätiö myy palveluja ja tuotteita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Kalliola Oy

Kalliola Oy toimialana ovat sosiaali-, terveys-, ja hyvinvointipalvelut ja kotoutumis- ja työllisyyspalvelut sekä niiden kehittäminen. Yhtiö tuottaa ainutlaatuisia setlementtiratkaisuja yhteiskunnallisten ongelmien korjaamiseksi sosiaali- ja terveysalalla.

Kannonkosken Oiva Oy

Kannonkosken Oiva Oy auttaa eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä työllistymään. Yritys löytää tekijöitä töitä tarjoaville yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille. Kotipalvelut lisäävät vanhusväestön mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään.

Koivupirtin säätiö 

Koivupirtin säätiö tuottaa vanhusten asumispalveluita kodinomaisessa Koivupirtin palvelukodissa. Mahdollinen voitto käytetään kokonaisuudessaan palvelun kehittämiseen. Koivupirtti vaikuttaa verkostojensa kautta ikäihmisten elinolojen parantamiseksi.

Lakeuden Palveluyhdistys ry

Yhdistys parantaa mm. vanhusten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja maahanmuuttajien sekä lasten ja nuorten elinoloja. Yhdistys tuottaa mm. asumis-, tuki-, kuntoutus- ja päivätoimintapalveluita Tyrnävän seudulla.

Nummelan Kaarikeskussäätiö

Nummelan Kaarikeskussäätiön ylläpitää vanhusten ja vammaisten tuki- ja palvelukeskus Kaarikeskusta, joka tarjoaa kodinomaista palveluasumista ja monipuolista virkistystoimintaa. Säätiön tarkoitus on parantaa ensisijaisesti Vihdin kunnan alueella asuvien eläkeläisten asumisoloja, edistää vireyden ja omatoimisuuden säilyttämistä ja tukea mahdollisuutta asua omassa kodissa turvallisesti.

Nurmikoti Oy 

Nurmikoti tarjoaa tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Kristilliset arvot, luonto ja yhteisöllisyys ovat yrityksen erityispiirteitä. Nurmikoti pyrkii säilyttämään ja kasvattamaan yhteiskunnallista arvoa koko ihmisen elinkaaren ajan

Oulunkylän kuntoutussairaala

Säätiö ylläpitää Oulunkylän kuntoutussairaalaa, jonka tärkein tehtävä on tukea iäkkäiden toimintakykyä ja tarjota kustannustehokkaasti kuntoutusta ja toimintakykyä edistäviä palveluja. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni iäkäs pystyy asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy 

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy järjestää Keski-Suomessa Piispalan nuorisokeskuksessa monenlaista nuorisotoimintaa ja toimii monipuolisena vapaa-ajan ja koulutuksen keskuksena. Piispalassa kohtaavat elämyksellinen, turvallinen ja kehittävä toimintaympäristö sekä nuoriso-, liikunta-, hyvinvointi ja kasvatusalan osaaminen.  Myös aikuisryhmille on tarjolla mm. kokous- ja hyvinvointipalveluja.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry 

Yhdistyksen tavoite on vähentää syövän aiheuttamia huolia ja haittoja mm. tarjoamalla sairastuneelle ja hänen läheisilleen tukea, tietoa ja kuntoutusta sekä ennaltaehkäisemällä syöpäsairauksia. Yhdistys täydentää julkista terveydenhoitojärjestelmää ylläpitämällä omalla lääkäriasemaa.

Ruskatalojen palveluyhdistys ry 

Yhdistys edistää ja kehittää vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien yleistä terveyttä, vireyttä ja omatoimisuutta ja sosiaalisia oloja sekä turvallista asumista Porissa ja sen lähiympäristössä.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry

Yhdistys edistää avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avointen rajapintojen ja avoimien standardien käyttöä Suomessa. Jäsenten toiminnan tukemisen lisäksi COSS ry tekee paljon vaikuttamistyötä mm. julkisen sektorin puolella, ja lisää tietoutta avoimuudesta ja sen hyödyistä yleisesti. Yhdistys koordinoi lapsille suunnattua Koodikerho-toimintaa, ja ylläpitää Avoinkoodi.fi-palvelua, joka kokoaa yhteen verkkopalveluun kaikki Suomen julkishallinnon IT-hankkeet sekä opetusalalla käytettävät järjestelmät, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimesti internetissä.

Vaikuttava Yritys Oy

Vaikuttava Yritys Oy:n tarkoituksena on edistää erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen ja yhteiskunnallisten yritysten edellytyksiä arvioida oman toimintansa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yritys huolehtii erityisesti siitä, että myös pienet ja aloittavat järjestöt tai yhteiskunnalliset yritykset voivat arvioida vaikutuksiaan.