Selvitys: Tekstiiliteollisuuden vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun

Uudet materiaaliratkaisut, digitalisoitu kiertotalous ja suomalainen design ovat avaimia Suomen tekstiiili- ja muotiteollisuuden kilpailukyvyn järjestelmätason muutokseen.

Tekstiiliteollisuuden vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 24.3.2023 julkaisemassa selvityksessä ” Competitiveness of Finland’s textile and fashion industry in international markets”.

Suomalaisella tekstiili- ja muotiteollisuudella on avaimet hyödyntää järjestelmätason muutosta kilpailukyvyn parantamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimus tunnistaa kolme Suomen kilpailukykypotentiaalin pääaluetta:

1) Uudet materiaaliratkaisut, mukaan lukien sekä biopohjaiset että kierrätyskuidut,
2) Automatisoitu datapohjainen kiertotalous, joka sisältää sekä automatisoidut kierrätysprosessit että toimitusketjun parempi optimointi, ja
3) suunnittelu ja design kestävälle tekstiili- ja muotiteollisuudelle, mukaan lukien kierrätettävät ja kestävät tekstiilit.

Selvitys nostaa esiin myös kaksi mahdollistavaa tekijää, eli rajat ylittävä yhteistyö ja kestävä brändin rakentaminen, joita on vahvistettava kolmen alueen tarjoaman kilpailukykypotentiaalin toteuttamiseksi. Kehittämistoimenpiteitä suositellaan kohdistamaan osaamisen kehittämiseen näillä aloilla, sillä ne ovat avainasemassa Suomen kilpailukyvyn paranemisessa ja roolissa tekstiili- ja muotiteollisuuden järjestelmätason muutoksen edelläkävijänä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen ” Competitiveness of Finland’s textile and fashion industry in international markets” laati Gaia Consulting.

Lue raportti: Competitiveness of Finland’s textile and fashion industry in international markets

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 5 048 242