Vuoden paras opinnäytetyö yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta

FinSERN yhdessä Arvoliiton ja Yhteiskunnallinen yritys- merkin kanssa palkitsee vuosittain parhaan yhteiskunnallis-ta yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun KTM Riikka Hakasen ”By accident or by design? Social enterprise leaders’ stories of their career choice” on valittu vuoden 2016 parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitelleeksi opinnäytetyöksi. Viidennen kerran järjestetyn opinnäytetyökilpailun voittaja palkittiin 1 000 eurolla FinSERN 3. yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuskonferenssin” Diakonia-ammattikorkeakoulussa järjestetyn tilaisuuden yhteydessä 8.11.2016.

Hakasen tutkimuksen tavoitteena oli tulkita ja kuvata yhteiskunnallisten yritysten johtajien uranvalintaa. Johtajien kerrontaan perustuen Hakanen muodosti kolme erilaista uratarinatyyppiä: uranvalinta ajautumisena, mission tavoitteluna ja pyrkimyksenä ammatilliseen kehittymiseen. Johtajat pitivät uranvalintansa kannalta merkityksellisenä verkostoja, perhettä, persoonallisuutta, arvoja ja onnea. Uranvalintaprosessissa korostui varsinkin johtajan sekä yhteiskunnallisen yrityksen arvojen vastaavuuden tärkeys.

Riikka Hakasen tutkimuksen tuloksista on selkeästi hyötyä yhteiskunnallisten yritysten käytännön toiminnan kehittämisessä.

Voittaneen työn lisäksi palkittiin kunniamaininnoin Lahden ammattikorkeakoulusta valmistunut tradenomi Sari Kaariste, joka tutki yrityksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta työssään: ”Yhteiskunnallinen yritys yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Case Jyränkölän Setlementti”.

Kaikki kilpailuun osallistuneet saivat vuoden mittaisen FinSERN:n jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan tutkimusverkoston järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN:n, Arvoliiton ja Yhteiskunnallinen yritys-merkin järjestämän kilpailun tarkoituksena on herättää kiinnostusta yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaan tutkimukseen erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa, parantaa tutkimustulosten leviämistä sekä edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta.

Lisätietoja

Harri Kostilainen
Puh. 040 501 9394
harri.kostilainen@finsern.fi
www.finsern.fi
www.facebook.com/finsern