Uusia Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät suurimman osan voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

Aiko Academy Oy

Aiko Academy Oy tarjoaa koulutus-, asiantuntija- ja konsultointipalveluita sekä koulutusviennin ja ulkomaisten osaajien tuonnin järjestämistä ensisijaisesti Saskyn jäsenkuntia, niiden alueella toimivia yrityksiä sekä julkisia toimijoita ja Aiko Academyn osakkaita palvellen. Tavoitteena on  lisätä koulutus- ja osaamistasoa ja helpottaa suomalaista yhteiskuntaa erityisesti osaajapulasta kärsivillä aloilla.

CYF Digital Services Oy

CYF Digital on perustettu v. 2015 vapaaehtoistyönä edistämään kotoutumista. Nykyisin yritys auttaa kuntia saamaan uusia asukkaita ja edistämään muuttajien kotoutumista. Yksi keskeinen kohderyhmä on pakolaiset ja vuonna 2022 CYF Digital on auttanut erityisesti ukrainalaisten kotoutumista. Digitaaliset palvelut ovat voittaneet useita suomalaisia ja kansainvälisiä innovaatiokilpailuja. CYF Digital tekee yhteistyötä ensisijaisesti kuntien, elinkeinoyhtiöiden ja korkeakoulujen kanssa Suomessa ja Euroopassa.

Edel City Oy

Dome Upcycling on kiertotalouteen perustuva myymälä ja yritysneuvontapalvelu vaikeasti työllistyville maahanmuuttajataustaisille naisille nopeuttamaan heidän yrittäjyysvalmiutta ja (itsensä) työllistymistä sekä parantamaan heidän hyvinvointiaan.

Remmi Työpalvelu Oy

Remmi on uusi työttömien ja työnantajien kohtaamispalvelu. Rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyhtiö, joka toimii kuin hyväntekeväisyysjärjestö. Remmin tuotto käytetään kokonaisuudessaan työllisyyden edistämiseen.

Ronsam Digital Oy

Commu on kolmen nuoren yrittäjän perustama startup-yritys, jonka tavoitteena on tehdä auttamisesta ja avun pyytämisestä helpompaa. Commu on mobiilisovellus, jossa voi pyytää ja antaa apua lähialueellaan. Yritys palvelee niin yksityiskäyttäjiä, järjestöjä kuin yrityksiä. Ronsam Digital Oy uskoo, että madaltamalla kynnystä pyytää ja antaa apua, sekä tekemällä siitä mahdollisimman helppoa, voi edistää yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä.

Visoko Oy

Visoko luo arvoa tuomalla kestävän kehityksen ja vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen. Visoko tarjoaa strategista liikkeenjohdon konsultointia ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluja. Missiona on auttaa ihmisiä ja yrityksiä hyvinvointiin inhimillisen ja kestävän yrityskulttuurin, luontopalveluiden ja ennakoinnin keinoin. Visokon verkkokauppa yhdistää uudistavan hyvinvoinnin, luontopääoman ja kestävän kehityksen. Verkkokaupan kautta ostetuista Hiljaisuus tuotteista lahjoitetaan 5 % Suomen luonnon hyväksi.

Kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkki yritykset

Sinivalkoisesta Valinnasta löydät kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset.

www.sinivalkoinenvalinta.fi

Teillekin Yhteiskunnallinen Yritys -merkki?

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita. Merkki lisää yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta. Merkki sopii yritykselle, joka haluaa viestiä läpinäkyvästi siitä, että yritys ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Hae Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeutta