Usein kysytyt kysymykset

Merkkien hakuprosessi:

Miten merkkien käyttöoikeutta haetaan?

Merkin käyttöoikeuden saaminen edellyttää yritykseltä Suomalaisen työn liiton jäsenyyttä. Jäsenhakemus täytetään samalla kun hakee merkin käyttöoikeutta. Lähetämme linkit hakemuksiin sähköpostitse, kun täytät ensin verkkosivuillamme olevan esitietolomakkeen. Autamme tarvittaessa hakemuksen täytössä puhelimitse.

Kuka hakemukset käsittelee ja päättää merkkiluvista?

Jäsenhakemukset käsitellään johtokunnan kokouksissa ja merkkien käyttöoikeushakemukset kunkin merkin toimikunnan kokouksissa. Toimikunnat koostuvat eri alojen asiantuntijoista. Käsittelyn jälkeen saat sähköpostitse tiedon, onko hakemuksesi hyväksytty. Jotta hakemukset ennättävät tietyn kokouksen käsittelyyn, ne on hyvä lähettää kokousta edeltävällä viikolla. Näet kokousaikataulut täältä.

Mistä voin varmistaa voiko yritykseni saada jonkin Suomalaisen työn liiton merkeistä?

Voit tehdä sivuillamme yksinkertaistetun merkkitestin. Kannattaa myös tutustua merkkien kriteereihin.

Mistä saan käyttööni merkkien logot ja ohjeet?

Kun hakemuksesi on hyväksytty, saat henkilökohtaiset tunnukset extranetiin, josta voit ladata merkkien viralliset logot eri tiedostomuodoissaan, graafisen ohjeiston, somekuvia, tiedotepohjia ja muita vinkkejä viestintään. Aineistopankista löydät myös tutkimuksia, ajankohtaisia kampanja-aineistoja, tilaisuuksiemme tallenteita sekä esitysmateriaaleja.

Miten merkkien käyttöä valvotaan?

Jokainen merkki myönnetään tarkkojen kriteeristöjen mukaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Joka vuosi yritykset ovat velvoitettuja ilmoittamaan Suomalaisen työn liittoon merkkien käyttöön vaikuttavien tunnuslukujen mahdollisista muutoksista. Tarvittaessa käymme yrityksessä paikan päällä tarkistamassa täyttyvätkö kriteerit. Merkkitoimikunnilla on oikeus ottaa merkki yritykseltä pois, jos se rikkoo lakia ja määräyksiä, esim. Valviran lausunnon tai muun viranomaispäätöksen perusteella.

Merkkien käytön valvonnasta huolehtivat myös pitkälti kuluttajat ja kilpailijat, jotka ilmoittavat merkkien väärinkäytöksistä tai epäilystä Suomalaisen työn liittoon. Väärinkäytöksiä ilmenee verrattain harvoin. Mikäli epäilet väärinkäytöstä, voit ilmoittaa siitä meille sähköpostitse stl@suomalainentyo.fi

Mitä merkin käyttöoikeus maksaa?

Jäsenmaksu koostuu yrityksen kokonaisliikevaihtoon perustuvasta maksusta sekä merkin käyttöoikeusmaksusta, joka on 0,01 % niiden tuotteiden tai palveluiden liikevaihdosta, joille merkki myönnetään. Maksu on 97–5900 euroa vuodessa riippuen yrityksen liikevaihdosta. Voit katsoa jäsenmaksulaskurista, mikä maksusi suuruus tulisi olemaan.

Haetaanko merkkiä yksittäiselle tuotteelle, tuoteryhmälle, palvelulle vai yritykselle?

Avainlippu- ja Design from Finland -merkkejä voit hakea yksittäisille tuotteille, tuoteryhmille tai palveluille. Huomaathan, että Avainlipun kohdalla on tuotteille ja palveluille omat erilliset hakemuslomakkeet. Mikäli haet Avainlippua verkkokaupalle, käytetään palvelu-hakemusta. Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä haetaan koko yrityksen liiketoiminnalle.


Avainlippu-merkki:

Millainen yritys voi hakea Avainlippu-merkin käyttöoikeutta?

Avainlippu-merkki on Suomalaisen työn liiton myöntämä rekisteröity yhteisömerkki, joka voidaan myöntää Suomalaisen työn liiton jäsenyritykselle, jolla on y-tunnus ja joka täyttää merkin kriteerit. Avainlippu-merkki voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai suomalaisomisteisen yrityksen Suomessa tuotetulle palvelulle (ml. verkkokauppa).

Kuka myöntää Avainlippu-merkin?

Merkkiä hallinnoi ja sen käyttöä valvoo Suomalaisen työn liitto. Avainlippu-merkkejä myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta, joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa.  Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhemmäksi ajaksi.

Mitkä ovat merkin myöntämisen kriteerit?

Avainlippu-merkki voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle (ml. verkkokauppa). Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia.  Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset, kuten raaka-aineet, komponentit sekä muut muuttuvat ja kiinteät tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa. Mikäli merkkiä haetaan verkkokaupalle, tulee palvelu-kriteerien täyttymisen lisäksi verkkokaupan esittää maksu- ja toimitusehdot selkeästi, asiakaspalvelun ja varaston tulisi olla Suomessa ja toimitusten tulee tapahtua Suomesta käsin. Verkkokaupasta pitää myös olla selkeästi löydettävissä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Katso kriteerit kokonaisuudessaan täältä.  

Mitä hyötyä Avainlippu-merkistä on yritykselle?

Avainlippu on Suomalaisen työn liiton valvoma alkuperämerkki, jolla on selkeät kriteerit. Yritys voi tuoda tuotteidensa ja palveluidensa suomalaisen alkuperän näkyväksi tunnetun, arvostetun ja luotettavan merkin avulla.

Esimerkiksi pelkkä Suomen lippu ei takaa tuotteen alkuperämaata, sillä lipun käytölle ei ole selkeitä ohjeita eikä mikään taho valvo Suomen lipun käyttöä tuotteissa. Suomen lipun väärinkäytöksistä voi ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Mitä asioita merkin hakemuslomakkeessa kysytään?

Hakemuksessa kysytään muun muassa yrityksen perustietoja, tuotteen/tuoteryhmän valmistusprosessia ja käyttötarkoitusta. Tämän lisäksi hakemuksessa täytetään kotimaisuusastelaskelma, sillä sekä tuotteen, että palvelun kotimaisuusasteen tulee olla yli 50 %. Mikäli merkkiä haetaan palvelulle, kysytään palveluprosessin kuvausta sekä selvitystä omistajista ja omistusosuuksista. Huomioithan, että tuotteille ja palveluille on omat erilliset hakemuslomakkeensa. Pääset käsiksi hakemuslomakkeelle täyttämällä ensin esitietolomakkeen. 

Kuinka paljon Avainlippu-merkkejä on myönnetty ja mistä näen, mille tuotteille ja palveluille se on myönnetty?

Merkkejä on myönnetty tuhansia. Ajantasaisen määrän sekä kuvaukset tuotteista ja palveluista, joille merkki on myönnetty, näet Sininvalkoinenvalinta.fi-hakupalvelusta.

Kuinka kauan Avainlippu-merkkiä on myönnetty?

Avainlippu luotiin alun perin kotimaisten tuotteiden kampanjatunnukseksi vuonna 1965, ja vuonna 1975 siitä tuli virallinen alkuperämerkki, kun sitä alettiin myöntää hakemuksesta Suomessa valmistetuille tuotteille. Avainlippua on myönnetty myös suomalaisomisteisten yritysten palveluille vuodesta 1995 lähtien.

Miksi Avainlipun kotimaisuusasteraja on 50 %, eikä 100 %?

Suomessa ei valmisteta tai ole saatavana kaikkia kotimaisissa tuotteissa tarvittavia raaka-aineita tai puoli- ja osavalmisteita. Siksi kotimaisuusastevaatimus ei voi olla 100 prosenttia. Kotimaisuusaste lasketaan tuotteen omakustannushinnasta. Tällöin suomalaisia kustannuksia eivät ole lisäämässä ne kustannukset, jotka ostaja maksaa sen jälkeen, kun tuote lähtee pakattuna tehtaan ulko-ovelta. 50 % kotimaisuusastevaatimus on ollut Avainlippu-tuotteilla siitä saakka, kun sitä alettiin myöntää vuonna 1975. Keskimäärin kaikkien Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on 80 %.

Miten voin laskea tuotteemme/palvelumme kotimaisuusasteen?

Meillä on avuksi kotimaisuusastelaskelmapohja mitä voi hyödyntää ennen hakemuksen täyttämistä. Voit pyytää sitä meiltä stl@suomalainentyo.fi.

Jo myönnetyn Avainlippu-merkin osalta voit tarkistaa kotimaisuusasteen lähetetystä hakemuksesta, jonka yrityksen Merkkiyhteyshenkilö näkee extranetissa kohdassa ”Hakemukset”.

Meille on myönnetty Avainlippu vain yhdelle tuotteelle. Miten haemme merkkiä myös muille valmistamillemme tuotteille?

Mikäli tuotteet kuuluvat samaan tuoteryhmään tai ovat kotimaisuusasteeltaan ja valmistusprosessiltaan samankaltaisia jo luvan saaneiden tuotteiden kanssa, voi uusille tuotteille hakea lupaa laajennushakemuksella. Sen löytää extranet-palvelustamme kohdasta ”Merkkien käyttöoikeudet” -> ”Laajennukset”. Mikäli uusi tuote poikkeaa merkittävästi jo luvan saaneista tuotteista, tulee täyttää uusi hakemus extranetin kautta.

Miten Avainlippu-merkkiä voi käyttää?

Merkkiä käytetään aina sen tuotteen tai palvelun yhteydessä, jolle se on myönnetty. Esimerkiksi sitä voi käyttää tuotepakkauksissa, mainonnassa, nettisivuilla, somessa, katalogeissa ja tarjouksissa. Mikäli yhteisön liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai -palveluista, joille on myönnetty Avainlippu-merkin käyttöoikeus, voi hakijayhteisö käyttää Avainlippu-merkkiä myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa.

Voiko Avainlippua hakea elintarvikkeille, ja pitääkö kaikkien raaka-aineiden olla kotimaisia?

Avainlippua voi hakea kaikille Suomessa valmistetuille tuotteille, myös elintarvikkeille. Koska Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä eikä raaka-aineista, ei sen vaatimuksena ole, että kaikki raaka-aineet tulevat Suomesta.

Avainlippu ei kuitenkaan saa johtaa ketään harhaan. Kehotamme elintarvikkeiden osalta käyttämään aina Avainlippu-logon Valmistettu Suomessa -tekstiversiota ja kehotamme yrityksiä Avainlipun yhteydessä kertomaan, jos pääraaka-aine tulee muualta kuin Suomesta.

Miten Avainlippua haetaan Private Label -tuotteille?

Pääsääntöisesti Avainlippu-merkin käyttöoikeutta tuotteelle hakee tuotteen valmistaja, koska valmistaja tuntee valmistusprosessin sekä kotimaisuusasteeseen vaikuttavat asiat, jotka avataan hakemuslomakkeessa. Mikäli markkinoija/myyjä haluaa vastata Avainlippu-luvasta, tulee asiasta olla yhteydessä Suomalaisen työn liiton hallintopäällikköön. Tarkempi ohje lupien hakemisesta Private Label -tuotteille löytyy täältä.

Avainlipun kriteereissä mainitaan, että lisäksi toimikunta huomioi päätöksessään mielikuvan suomalaisesta alkuperästä. Mitä tämä tarkoittaa?

Avainlippu-tuote on aina Suomessa valmistettu tuote, jonka pitää täyttää myös kotimaisuusastevaatimus, joka on vähintään 50 % tuotteen omakustannusarvosta. Nämä kriteerit pitää siis aina täyttyä. Mielikuva suomalaisesta alkuperästä on lisäseikka, jonka avulla toimikunta tekee päätöksiä Avainlipun myöntämisestä. Joidenkin Avainlippu-hakemusten kanssa olemme joutuneet tilanteisiin, jolloin Avainlipun muut kriteerit täyttyvät mutta mielikuva on ulkomainen. Tällöin toimikunta voi jättää Avainlipun myöntämättä.

Riittääkö Avainlipun saantiin pelkkä pakkaaminen Suomessa?

Hakemuksen arvioinnissa toimikunta määrittelee ensin, toteutuuko valmistus eli onko kyseessä prosessi, jossa raaka-aineiden jalostusarvo nousee ja jossa tapahtuu aitoa teollista valmistusta. Pelkkä tuotteen pakkaaminen ei riitä eikä täytä Avainlipun kriteerejä.

Miten voin hakea Avainlippua verkkokaupalleni?

Mikäli yrityksesi on jo Suomalaisen työn liiton jäsen ja:

  1. yrityksellä on jo myönnetty Avainlippu palvelulle:
    • voit hakea Avainlippua verkkokaupalle laajennushakemuksen kautta. Kirjaudu extranettiin -> Merkkien käyttöoikeudet -> Laajennukset. Ilmoita hakemuksessa verkkokaupan nimi/verkko-osoite, esim. ”xxx.fi -verkkokauppa”.
  2. yrityksellä on jo Avainlippu tuotteelle, tai Design from Finland tai Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, tai yritys on pelkästään jäsen ilman minkään merkin käyttöoikeutta:
    • tulee täyttää Avainlippu-hakemus palvelulle. Kirjaudu extranettiin -> Hakemukset -> Avainlippu-merkin käyttöoikeus palvelulle. Ilmoita hakemuksessa verkkokaupan nimi/osoite, esim. ”xxx.fi -verkkokauppa

Mikäli yrityksesi ei ole vielä Suomalaisen työn liiton jäsen:

  • Täytä ensin verkkosivuillamme esitietolomake ja klikkaa kohdat ”Haen liiton jäsenyyttä” ja ”Haen seuraavan / seuraavien merkkien käyttöoikeutta: Avainlippu”.
  • Saat sähköpostiisi väliaikaiset hakutunnukset ja linkin extranettiimme, jossa voit täyttää varsinaiset hakemukset. Täytä ensin liiton jäsenhakemus. Valitse sen jälkeen Avainlippu-hakemus palvelulle.
  • Ilmoita hakemuksessa verkkokaupan nimi/osoite, esim. ”xxx.fi-verkkokauppa”

Voiko Avainlipun saada sellainen verkkokauppa, jossa myydään muiden tuotteita tai ulkomaisia tuotteita?

Kyllä voi.  Avainlipun voivat saada suomalaiset yritykset, jotka myyvät verkkokaupoissaan omia tuotteita tai jotka jälleenmyyvät muiden tuotteita riippumatta siitä, ovatko tuotteet ulkomaisia tai suomalaisia. Tämä siksi, että merkki myönnetään verkkokauppa-palvelulle, ei tuotteille. Erilaiset markkinapaikkatoimijat, jotka esimerkiksi keskittyvät liikuttamaan tavaraa Kiinasta maailmalle tai eri verkkokauppojen välillä, eivät kuitenkaan voi hakea Avainlippua. Myöskään lokalisoidut verkkokaupat, joita operoidaan ulkomailta käsin, eivät voi hakea Avainlippua. Varaston tulee olla Suomessa ja toimitusten tulee tapahtua Suomesta käsin. Avainlippu-verkkokaupan taustalla tulee aina olla suomen kielellä asiakkaita palveleva suomalainen yritys.

Mikäli tuotetiedoissa on maininta Avainlipusta, tulee kyseisille tuotteille olla myönnetty Avainlippu. Tuotekohtaisia Avainlippuja hakee taas kyseisen tuotteen valmistaja.

Mistä löydän kaikki verkkokaupat, joille on myönnetty Avainlippu?

Kaikki tuotteet ja palvelut (ml. verkkokaupat), joille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeus löytyvät Suomalaisen työn liiton ylläpitämästä Sinivalkoinen Valinta -hakupalvelusta.

Mihin kohtaan verkkokauppaa Avainlippu-logo tulisi sijoittaa?

Merkin voi sijoittaa sivustolla staattiseen osioon, kuten sivuston yläosaan (yläheader), sivuston alaosaan (footer), tai mahdollisesti sivuston keskellä olevaan sisältöosioon (ns. Add-on-value -palkki) sekä asiakaspalvelun yhteystietosivulle. Merkin koon tulee olla riittävän suuri, jotta tekstistä saa hyvin selvää. Suositeltavaa on avata asiaa laajemminkin verkkosivuilla. Merkkiä ei saa esittää tuotteiden yhteydessä tuotesivuilla, ellei tuotteille ole erikseen myönnetty omaa Avainlippu­-merkkiä. Merkistä kannattaa myös luoda linkki liiton kotisivulle osioon, jossa kerromme Avainlipun verkkokauppa-merkistä.

Jos haen Avainlippua verkkokaupalle, voinko käyttää myös Avainlipun ”Suomalaista palvelua” -logoa ja kyseisen merkin aineistoja?

Mikäli merkki myönnetään yrityksenne verkkokaupalle, voitte käyttää ainoastaan Avainlipun ”Suomalainen verkkokauppa”-lisätekstillistä versiota. Mikäli yrityksenne palveluille on myönnetty Avainlippu, voitte lisäksi niiden palveluiden yhteydessä käyttää myös ”Suomalaista palvelua”-lisätekstillistä versiota. Palveluiden, oli se sitten verkkokauppa tai muu palvelu, yhteydessä tulee aina kuitenkin käyttää lisätekstillisiä versioita merkistä.


Design from Finland -merkki:

Millainen yritys voi hakea Design from Finland -merkin käyttöoikeutta?

Design from Finland -merkki on Suomalaisen työn liiton myöntämä rekisteröity yhteisömerkki, joka voidaan myöntää Suomalaisen työn liiton jäsenyritykselle, jolla on y-tunnus, pääkonttori Suomessa ja joka täyttää merkin kriteerit. Merkki voidaan myöntää tuotteille, tuoteryhmille tai palvelulle, jotka on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti. Valmistusmaa voi olla Suomi tai jokin muu maa. Hakemuslomakkeella tulee valita pääluokaksi tuote tai palvelu. Jos haluaa hakea merkkiä tuotteelle SEKÄ palvelulle, tulee tehdä kaksi eri hakemusta.

Kuka myöntää Design from Finland -merkin?

Merkkiä hallinnoi ja sen käyttöä valvoo Suomalaisen työn liitto. Design from Finland -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta, joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhemmäksi ajaksi.

Mitkä ovat merkin myöntämisen kriteerit?

Yrityksen tulee olla suomalainen yritys, jonka pääkonttori on Suomessa. Yrityksen tulee investoida muotoiluun ja osoittaa muotoiluinvestoinnin tuomat hyödyt kilpailukyvylle ja liiketoiminnalle. Toiminnassa ja muotoilussa tulee huomioida käyttäjälähtöisyys ja yrityksen tulee viestiä julkisesti tuotantoketjunsa rakenteesta. Katso kriteerit kokonaisuudessaan täältä.

Mitä hyötyä Design from Finland -merkistä on yritykselle?

Design from Finland -merkki on Suomalaisen työn liiton valvoma yhteisömerkki, jolla on selkeät kriteerit. Merkki kertoo, että tuote, tuoteryhmä tai palvelu on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti ja muotoiluun on investoitu. Merkki auttaa erottumaan kilpailijoista ja viestii korkealuokkaisesta suomalaisesta muotoiluosaamisesta myös kansainvälisesti.

Missä vaiheessa tuotteen/palvelun elinkaarta voin hakea merkkiä?

Tuotteen/palvelun suunnitteluprosessin tulee olla valmis ja niistä täytyy olla saatavilla kuvia. Verkkosivut tai muu sähköinen alusta, jossa tuotteisiin voi tutustua, tulee olla toiminnassa. Merkkiä voi hakea tuotteille, joista on olemassa vähintään piensarjatuotantoa. Täysin uniikeille teoksille tai tuotteille merkkiä ei voi hakea.

Mitä asioita merkin hakemuslomakkeessa kysytään?

Hakemuksessa kysytään muun muassa yrityksen perustietoja, edellisen päättyneen tilikauden liikevaihtoa niistä tuotteista/palvelusta, joille merkkiä haetaan, suunnittelijoiden muotoiluun liittyvää työkokemusta ja koulutustaustaa, mahdollisten ostettujen muotoilupalvelujen arvoa, kuvausta muotoiluprosessista sekä tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja valmistusmaata koskevia tietoja. Mikäli haet merkkiä palvelulle, kysytään palvelukuvausta. Liitteiksi tarvitset tuotemerkin logon ja kuvia tuotteista/palvelukonseptista.

Mikäli haet merkkiä tuotteille SEKÄ palvelulle, tulee sinun täyttää näille omat erilliset hakemukset. Pääset käsiksi hakemuslomakkeelle täyttämällä ensin esitietolomakkeen.

Kuinka paljon Design from Finland -merkkejä on myönnetty ja mistä näen, mille tuotteille ja palveluille se on myönnetty?

Merkkejä on myönnetty satoja. Ajantasaisen määrän sekä kuvaukset tuotteista ja palveluista, joille merkki on myönnetty, näet Sininvalkoinenvalinta.fi-hakupalvelusta.

Miksi Design from Finland -merkki perustettiin ja miten kauan sitä on myönnetty?

Design from Finland -merkki lanseerattiin vuonna 2011 työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta nostamaan esille yritykset, jotka ovat panostaneet ammattimaiseen muotoiluun. Yhtenä tavoitteena oli näiden yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Valmistuksen rinnalla tapahtuva aineeton, immateriaalityö luo yhä enemmän työtä Suomeen. Se tarkoittaa mm. tuotteiden ja palvelujen suunnittelutyötä.

Riittääkö valmistusmaan ilmoittamiseen Made in EU-merkintä?

Pelkkä Made in EU-merkintä ei täytä alkuperämaan ilmoittamisen osalta kriteeriä, eli valmistusmaa täytyy yksilöidä tarkemmin.


Yhteiskunnallinen Yritys -merkki:

Millainen yritys voi hakea Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeutta?

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on Suomalaisen työn liiton myöntämä rekisteröity yhteisömerkki, joka voidaan myöntää Suomalaisen työn liiton jäsenyritykselle, jolla on y-tunnus, pääkonttori Suomessa ja joka täyttää merkin kriteerit yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

Mitä ovat yhteiskunnalliset yritykset?

Yhteiskunnallisten yritysten tarkoitus on tuottaa liiketoiminnallaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää. Nämä yritykset kertovat avoimesti hyvän tuottamisen tavoitteestaan ja ne käyttävät suurimman osan voitostaan tuon tavoitteen edistämiseen. Merkki on myönnetty hyvin erilaisille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille yhtiömuodosta riippumatta. Merkkiä käyttävät esimerkiksi monet hoiva-alan yritykset, ympäristösektorin toimijat, kulttuurisektori ja terveyspalvelujen tarjoajat.

Kuka myöntää Yhteiskunnallinen Yritys -merkin?

Merkkiä hallinnoi ja sen käyttöä valvoo Suomalaisen työn liitto. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhemmäksi ajaksi, esim. vuodeksi.

Voiko vasta perustettu yritys hakea merkin käyttöoikeutta?

Uudet, vasta toiminnan aloittavat yhteisöt voivat saada merkin käyttöoikeuden aluksi vuodeksi, vaikka heillä ei olisi ensimmäistä tilinpäätöstä vielä tehtynä. Yhteisön on kuitenkin pystyttävä osoittamaan, että heillä on liiketoimintaa ja -vaihtoa, jonka kautta he tuottavat yhteiskunnallista hyvää.

Mitkä ovat merkin myöntämisen kriteerit?

Yrityksen tarkoituksen tulee olla tuottaa liiketoiminnallaan yhteiskunnallista hyvää ja suurin osa voitosta käytetään tämän yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Yrityksessä on sen yhteiskunnalliseen tehtävään liittyvä uudenlainen toimintatapa ja sen liiketoiminta on avointa ja hyvän hallintotavan mukaista. Yrityksen tulee määritellä yhteiskunnallinen tavoitteensa ja voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään, säännöissään tai muulla selvityksellä. Katso kriteerit kokonaisuudessaan täältä.

Mitä hyötyä Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä on yritykselle?

Merkki on luotettava keino viestiä siitä, että yritys tuottaa yhteiskunnallista hyvää liiketoimintansa kautta.  Merkki voi näin vaikuttaa muun muassa kuluttajien ja kuntapäättäjien ostopäätöksiin. Merkki myös lisää yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta.

Missä vaiheessa yrityksen elinkaarta voin hakea merkkiä?

Yritys voi hakea merkkiä siinä vaiheessa, kun toiminta on käynnistynyt ja palveluita on ryhdytty jo konkreettisesti toteuttamaan markkinoilla. Myös liiketoiminnan käynnistymisvaiheessa olevat start-up-yritykset voivat hakea merkkiä, mutta hakuvaiheessa on pystyttävä osoittamaan, että yrityksellä on jo toimintaa. Myös vähintään suunnitelma ja toimintaperiaate siitä, miten voittoja tullaan käyttämään, tulee olla hakuvaiheessa saatavilla.  

Toimikunta pystyy pääsääntöisesti käsittelemään sellaisten yritysten hakemuksia, joiden toimintaan voi tutustua verkossa, esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla. 

Mitä asioita merkin hakemuslomakkeessa kysytään?

Yrityksen perustietojen lisäksi hakemuksessa tulee kuvata yrityksen yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen tavoite sekä miten yritys käyttää mahdolliset liiketoiminnasta syntyvät voitot/ylijäämän tavoitteensa edistämiseen. Lisäksi hakemuksessa pyydetään kertomaan yrityksen toiminnan vaikuttavuuden mittaamisesta ja liiketoiminnan avoimuudesta ja vastuullisuudesta. Liitteiksi tarvitset yhteisön logon, edellisen päättyneen tilikauden tilinpäätöksen tai muun selvityksen käynnistyneestä liiketoiminnasta sekä dokumentin josta käy ilmi voittojen/ylijäämän käyttö. Pääset käsiksi hakemuslomakkeelle täyttämällä ensin esitietolomakkeen.

Miksi Yhteiskunnallinen Yritys -merkki perustettiin ja miten kauan sitä on myönnetty?

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on perustettu siksi, että se auttaa tunnistamaan yhteiskunnalliset yritykset luotettavasti. Sen avulla halutaan nostaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta ja arvostusta. Yhteiskunnallista yritystoimintaa ei Suomessa vielä kovin hyvin tunneta, vaikka yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnallisten ja ympäristöongelmien ratkomisessa. Yhteiskunnallinen yritystoiminta sekoitetaan myös helposti hyväntekeväisyyteen, sosiaalisiin yrityksiin ja yritysten yhteiskuntavastuuseen.

Merkki lanseerattiin vuonna 2011. Mallia merkin kriteereihin otettiin mm. Isosta Britanniasta, missä yhteiskunnallisella yrittämiselle on pitkät perinteet. Työ- ja elinkeinoministeriön perustama työryhmä päätyi siihen, että merkki on hyvä tuoda Suomeen ja sen tavoitteena oli luoda uudistumista ja innovatiivisuutta tämän liiketoimintamallin muodossa julkisesti rahoitettuihin palveluihin. Suomalaisen työn liitto sai merkin hallinnoitavakseen.

Kuinka paljon Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä on myönnetty ja mistä näen, mille tuotteille ja palveluille?

Merkkejä on myönnetty satoja. Ajantasaisen määrän sekä kuvaukset yrityksistä, joille merkki on myönnetty, näet Sininvalkoinenvalinta.fi-hakupalvelusta.

Saavatko yhteiskunnalliset yritykset julkisia tukia?

Yhteiskunnalliset yritykset eivät saa muista yrityksistä poikkeavia julkisia tukia. Ne harjoittavat kannattavaa liiketoimintaa ja kilpailevat samoilla markkinoilla kuin muutkin yritykset.


Suomalaisen työn liitto ja liiton jäsenyys:

Mitä jäsenyys Suomalaisen työn liitossa tarkoittaa?

Voidaksesi hakea liiton hallinnoimia merkkejä (Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkit), edellyttää se liiton jäsenyyttä. Liiton jäsenyyttä ja merkkien käyttöoikeutta haetaan erillisillä hakemuslomakkeilla. Liiton jäsenenä yritys pääsee osaksi arvoyhteisöä, joka verkostoituu ja tapaa säännöllisesti erilaisissa liiton ja sidosryhmien tapaamisissa. Jäsenyritys saa tukea tiedottamiseen ja viestintään liiton kanavien ja valmiiden aineistojen avulla. Lisäksi yritys saa käyttöönsä tärkeätä tutkimustietoa ja voi hyödyntää liiton asiantuntijoita.

Yritys voi myös liittyä Suomalaisen työn liiton jäseneksi, vaikka ei hakisikaan minkään merkin käyttöoikeutta. Tämä on helppo tapa viestiä oman yrityksen arvoista ja vastuullisuudesta.

Ketkä ovat perustaneet Suomalaisen työn liiton ja miksi se perustettiin?

Liiton perustivat alun perin samat kansanvalistajat ja teollisuuspatruunat, jotka olivat perustamassa myös Kauppakorkeakoulua ja Kauppakamaria.

Liiton perustamisvuonna 1912 Suomi oli Venäjän monikansalliseen imperiumiin kuuluva suuriruhtinaskunta ja valistuksen ja teollisuuden liitto, Kotimaisen Työn Liitto oli osa Suomen itsenäistymispyrkimyksiä.

Liitto perustettiin alun perin kotimaisen teollisuuden edistämisviikon, Suomalaisen viikon järjestämiseksi. Suomalainen viikko järjestettiin useita kertoja vuosien 1913 ja 1975 välillä. Suureen kansalliseen juhlaan liittyi seminaareja, konsertteja, ulkoilmajuhlia, mainoskulkueita, näyteikkunakilpailuita ja teollisuusnäyttelyitä.

Kuka omistaa Suomalaisen työn liiton?

Suomalaisen työn liitolla ei ole varsinaista omistajaa, vaan yhdistysmuotoisen organisaation ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet. Liitto on asiantuntijaorganisaatio ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toimintaa rahoittavat sen jäsenyritykset- ja yhteisöt maksamillaan jäsenmaksuilla.

Liiton ylin päätösvalta on liiton jäsenyritysten ja eri järjestöjen edustajista koostuvalla valtuustolla, joka valitaan vaalikokouksessa vuosittain. Valtuuston valitsema hallitus kokoontuu 6 kertaa vuodessa puheenjohtajansa johdolla. Johtokunnan alla toimivat Avainlippu-toimikunta, Design from Finland -merkkitoimikunta, Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta sekä liiton henkilöstö. Voit tutustua toimielimiin tarkemmin täällä.

Saako Suomalaisen työn liitto valtiolta tukia?

Emme ole valtion tuista riippuvainen taho. Olemme myös työmarkkinajärjestöistä riippumaton yhteisö, olemme täysin jäsenyritystemme rahoittama yhdistys.

Millaisia yrityksiä on Suomalaisen työn liiton jäseninä?

Jäsenyrityksemme tulevat kaikilta toimialoilta mikroyrityksistä suurtyöllistäjiin. Suurin osa jäsenyrityksistä edustaa pk-yrityssektoria.

Mitä jäsenetuja Suomalaisen työn liitolla on?

Kun haet yhden tai useamman merkkimme käyttöoikeutta (Avainlippu, Design from Finland– ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki) liityt samalla liiton jäseneksi ja saat hakemasi merkin käyttöoikeuden lisäksi kaikki edut käyttöösi. Voit myös liittyä jäseneksi ilman merkin käyttöoikeuden hakemista, jolloin voit myös hyödyntää yleisiä jäsenetujamme.

Liiton jäsenyrityksenä pääset veloituksetta osallistumaan kaikkiin koulutuksiimme ja seminaareihimme, ja voit hyödyntää tilaisuuksien tallenteita. Toteutamme vuosittain jäsentemme kanssa yhteisiä kampanjoita, joissa tarjoamme kaikille veloituksettomia aineistoja. Teemme säännöllisesti myös eri tasoista viestinnällistä yhteistyötä jäsenyritystemme kanssa ja tuomme jäseniämme esiin myös omissa kanavissamme.

Liiton säännölliset kuluttajiin, BtoB-ostajiin ja julkisiin hankintoihin liittyvät tutkimukset ovat täysimääräisesti jäsentemme käytettävissä. Arvokasta tutkimusdataa voi hyödyntää esimerkiksi myynnissä ja markkinointiviestinnässä.

Tutustu jäsenetuihin tarkemmin täällä.

Yritykseni on Suomalaisen työn liiton jäsen, mutta miksi en saa uutiskirjettänne tai kutsuja koulutuksiin?

Lähetämme uutiskirjeemme ja tapahtumakutsut niille yritysten henkilöille, joiden yhteystiedot meillä on asiakastietokannassamme. Voit pyytää lisäämään yhteystietosi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen stl@suomalainentyo.fi. Saat samalla myös henkilökohtaiset tunnukset extranettiin, jossa yrityksen yhteyshenkilöiden tietoja voi myös muokata.

Mistä löydän kaikki tuotteet ja palvelut, joille on myönnetty jokin liiton ylläpitämistä merkeistä?

Sinivalkoinenvalinta.fi on Suomalaisen työn liiton ylläpitämä verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen kaikki tuotteet ja palvelut, joille on myönnetty Avainlippu-, Design from Finland- ja/tai Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Käyttäjä voi hakea ja selailla verkkopalvelussa merkin saaneiden tuotteiden ja palveluiden tietoja merkeittäin tai tuoteryhmittäin.

Miten päivitän Sinivalkoinenvalinta.fi-palvelussa näkyvät yrityksemme tiedot?

Jäsenyritys voi päivittää omat tiedot ja sisällöt extranet-palvelun kautta kohdassa ”Merkkien käyttöoikeudet”-> ”Päivitä Sinivalkoinen Valinta”

Mistä löydän extranet-palvelun?

Palveluun kirjaudutaan verkkosivuiltamme suomalainentyo.fi sivun oikeasta ylälaidasta tai tällä suoralla linkillä.

Miten kirjaudun extranet-palveluun?

Tietoturvasyistä extranet-palveluumme kirjaudutaan henkilökohtaisella numerotunnuksella ja siihen liittyvällä salasanalla. 

Ensimmäistä kertaa extranettiin kirjautuvat uudet henkilöt: 

Jäsenyyden/merkin hyväksymisen jälkeen hakuvaiheessa käyttämäsi 50-alkuinen tunnus on tarpeeton. Sitä käytetään ainoastaan silloin, kun jäsenyyttä/merkin käyttöoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Jäsenyyden/merkin hyväksymisen jälkeen olet saanut sähköpostiisi uuden tunnuksen ja salasanan. Mikäli tarvitset tunnukset uudestaan, lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen stl@suomalainentyo.fi ja kerro viestissä yritys jota edustat, nimesi, tehtäväsi, sähköpostiosoitteesi ja mobiilinumerosi. 

Asiakasrekisterissämme jo olevat jäsenyritystemme yhteyshenkilöt:  

Mikäli et muista tunnustasi ja/tai salasanaasi, voit tilata ne itsellesi klikkaamalla extranetin kirjautumissivulla olevaa ”Unohtuiko tunnus/salasana?” -linkkiä.