Mikä on remonttivalvoja, ja tarvitsetko taloyhtiöllesi sellaisen?

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki määrää, että taloyhtiö saa nimittää halutessaan oman valvojan osakkaan tekemälle remontille, kun remontissa puututaan rakennuksen rakenteisiin ja täten kosketaan taloyhtiön omaisuuteen. Taloyhtiöllä on siis lainmukainen oikeus valvoa osakkaan tekemiä remontteja, mutta laskun valvonnasta maksaa osakas. Valvonnalla halutaan varmistaa, että remontti hoidetaan hyvän rakennustavan mukaisesti ja että siitä ei aiheudu vahinkoa kiinteistölle ja siten muille asunto-osakeyhtiön osakkaille.

”Taloyhtiön urakat kilpailutetaan kauttamme niin ammatti-isännöitsijöiden kuin myös omatoimisten taloyhtiöiden hallitusten toimesta. Taloyhtiöiden hallitukset tuntuvat ottavan nykyään enemmän isännöitsijän tehtäviä vastuulleen, kuten esimerkiksi urakan kilpailutuksia. Suurin muutos trendissä on, että hallituksesta harvoin kuitenkaan löytyy rakennusalan ammattilaista, joka vaikuttaa rakennusvalvojien kysynnän kasvuun. Monet ammatti-isännöitsijät ovat ns. hallinnollisia isännöitsijöitä ja myös he monesti tukeutuvat rakennusvalvojien ammattitaitoon pientenkin remonttien suhteen. Kuluista huolimatta tämä on turvaava elementti, joka kannattaa pitkässä juoksussa”, toteaa Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi.

Urakkamaailmasta kysellään jo joka kymmenenteen remonttiin valvojan palveluita.  ”Näen hyvänä, että taloyhtiöiden tietoisuus rakennusvalvonnan tärkeydestä on viime aikoina kasvanut. Näin rakentamisen laatu, sopimusriidat ja aikataulujen venymisiltä vältytään useammin”, Koivuniemi jatkaa.

Tärkeimmäksi asiaksi Koivuniemen kokemuksen mukaan valikoituu, oli taloyhtiön remontissa apuna isännöitsijä tai rakennusvalvoja, että valittu rakennusyritys ja taloyhtiön edustaja ovat puolueettomia, puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät toisiaan. Näin vältytään väärinkäsityksiltä.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Suomessa korjausrakentaminen oli yhteensä 6,8 miljardia euroa. Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan vuonna 2016 noin 5–7 % ja vuonna 2017 kasvuksi ennustetaan 1–3 %. Kasvua korjausrakentamiseen tuo etenkin 1970-luvulla rakennettujen talojen laajat korjausurakat.

 

Urakkamaailma.fi on Suomen johtava remonttien markkinapaikka, jossa on yli 4 300 ammattiurakoitsijaa, yli 1 000 ammatti-isännöitsijä ja kymmeniä tuhansia kuluttajakäyttäjiä.