Lisenssivalmentajien valmentamispalvelulle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt LUONTAISET TAIPUMUKSET™ TypeOne Ltd Oy:n lisenssivalmentajien valmentamispalvelulle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Uskomme, että jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia. Tarjoamme ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kehitetyn Suomen johtavan valmennusalustan sekä yli 150 itsenäisen ammattivalmentajan osaamisen. Tunnetuin valmennustuotteemme on ihmisten ajattelutyylejä tunnistava LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, joita on tehty kuluneiden 10 vuoden aikana yli 30.000 kappaletta. Asiakasreferensseihimme kuuluu yli 200 asiakasta, joista 34 on Suomen TOP 100 listalla, kertoo LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmennusalustasta vastaava Jari Saarenpää.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 92 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaajista yli kaksi kolmasosaa (69 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja
Jari Saarenpää, innostuksen oivalluttaja, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ TypeOne Ltd Oy, 040 820 0644, jari@luontaisettaipumukset.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@avainlippu.fi

Ihmisten erilaisuus synnyttää helposti ristiriitoja ja jännitteitä vuorovaikutustilanteisiin asiakaskohtaamisessa, tiimityössä sekä johtamistilanteissa. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ tiimi on erikoistunut tähän haasteeseen ja kehittänyt joukon työkaluja ja valmennusmenetelmiä, joiden toimivuutta on testattu sadoissa organisaatioissa. Tunnetuin tuotteemme on ihmisten ajattelutyylejä tunnistava LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysi, joita on tehty yli 30.000 kpl. www.luontaisettaipumukset.fi