Suomen Seniorihoiva Oy:lle myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Suomen Seniorihoivalle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa työllistävästä palvelusta. Suomen Seniorihoiva on täysin kotimainen hoiva-alan yritys, joka tuottaa monipuolisia hoivapalveluita ikäihmisten koteihin mahdollistaen arvokkaan elämän omassa kodissa.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua kantavalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

– Kotimaisuus, eettisyys ja suomalainen työ ovat aivan keskeinen osa Suomen Seniorihoivan identiteettiä ja arvomaailmaa, joita Avainlippu edustaa todella hyvin. On mielestämme erittäin tärkeää, että nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan kotimaisella osaamisella ja omistajuudella, Suomen Seniorihoiva Oy:n toimitusjohtaja Mika Suominen kertoo.

Avainlippu-merkki tunnetaan erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Avainlipun tuntevista 64 % on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa omiin ostopäätöksiin.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu kertoo, että suomalaiset haluavat vaikuttaa ostopäätöksillään. 86 % suomalaisista pitää tärkeänä, että he voivat tuote- ja palveluvalinnoillaan tukea suomalaista työllisyyttä.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, työllistävyydestä ja turvallisuudesta. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista omille sidosryhmilleen, Reetta Mentu jatkaa.

– Palvelut työllistävät nykyisin yhä enemmän suomalaisia, ja palvelu-Avainlipun käyttäjien määrä kasvaa koko ajan. Väestö ikääntyy, ja yhä useampi ikäihminen haluaa asua mahdollisimman pitkään kotona. On hieno asia, että Suomeen syntyy myös uusia yrityksiä, jotka vastaavat näihin tarpeisiin. Toivotamme Suomen Seniorihoivan lämpimästi tervetulleeksi liiton jäseneksi ja Avainlipun käyttäjäksi!

Lisätietoja

Mika Suominen, toimitusjohtaja, Suomen Seniorihoiva Oy, 050 549 9707, mika.suominen@suomenseniorihoiva.fi

Jenni Hurmerinta, media- ja viestintävastaava, Suomen Seniorihoiva Oy, jenni.hurmerinta@suomenseniorihoiva.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi


Suomen Seniorihoiva Oy
on täysin kotimainen hoiva-alan kasvuyritys, jonka tehtävänä on rikastaa senioreiden elämää. Yritys on perustettu v. 2013 ja toimii viidellä paikkakunnalla. Tulevaisuudessa yritys pyrkii olemaan merkittävä kotimainen toimija ja sote-palveluiden tuottaja. www.suomenseniorihoiva.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita.
Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä 3500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.
www.suomalainentyo.fi