Yhteiskunnallinen yritys – merkille kuusi uutta käyttäjää

Yhteiskunnallinen yritys -merkin toimikunta myönsi 3.12.2014 kokouksessaan merkin käyttöoikeuden KVPS Tukena Oy:lle, Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:lle, Mimmin Terapia Oy:lle, Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:lle, Rinnekoti-Säätiölle ja Verkkonikkarit OSK:lle.

KVPS Tukena Oy

KVPS Tukena Oy on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ostopalvelutoimintaansa varten perustama ja 100 % omistama valtakunnallinen palveluntuottaja. Säätiön tarkoituksena on edistää, tukea ja järjestää kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän lähiomaistensa asumista, kotipalvelua, lomitusta ja kehitysvammaisten henkilöiden päivä- ja työtoimintaa sekä edistää heidän työllistymistään. Tukena tuottaa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille monipuolisia palveluita. Tukenan palvelutoiminnan lähtökohta ja perusta on yhteiskunnan jokaisen jäsenen täysivaltaisuus, kansalaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Palveluiden tuottaminen perustuu yksilölähtöisyyden ajatteluun ja asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen. Tukenalla on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen EFQM- arviointimalli. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti yhteiskunnallista ulottuvuutta sekä asiakastuloksia.

Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy

Somerolla toimiva Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy tuottaa ja tarjoaa kuntoutusta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistäviä asumis-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja ensisijaisesti ikääntyvälle aikuisväestölle eteläisen Suomen alueella. Yrityksen omistaa 100 % Someron seudun kuntokotiyhdistys ry. Sotiin perustuvan hoidon ja kuntoutuksen loppuun saattaminen on yrityksen kunniatehtävä. Yrityksen erityisosaamista on ikäihmisten hoito ja kuntoutus sekä innovatiivisten ratkaisujen löytäminen heidän tarpeeseen.

– Kaikki se hyvä, mitä saadaan aikaan, käytetään Lamminniemen palvelujen kehittämiseen ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtään euroa tuloksesta ei valu ulos toiminnasta. Yhteiskunnallisen yrityksen, kuten Lamminniemen, pitää olla liiketaloudellisesti kannattava ja rahoituksellisesti terve. Muuten emme pysty olemaan palvelu- ja kilpailukykyisiä, toteaa Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen hallituksen puheenjohtaja kauppaneuvos Arto Arvonen.

Mimmin Terapia Oy

Muhoslaisen Mimmin Terapia Oy:n toiminta-ajatuksena on lisätä ihmisten hyvinvointia ja elämäniloa. Toimintaterapia, psykoterapia, työnohjaus ja koulutuspalvelut ovat yrityksen palveluita, joiden maksaja on useimmiten julkinen taho. Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät ovat yrityksen erikoisosaamista. Yritys noudattaa Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita. Mimmin Terapia Oy toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa aktiivisesti.

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevää työtä. Yritys käyttää vähintään puolet yrityksen edellisen tilikauden toiminnan voitosta mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuuden parantamiseen, hyvää mielenterveyttä edistävän ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevään toimintaan sekä psykoterapeuttien työympäristöjen ja ammatinharjoittamisen mahdollisuuksien kehittämiseen.

– Hyvä mielenterveys auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteiskunnan jäseninä. Yhteiskunnallinen yritys -merkillä voimme luotettavalla tavalla osoittaa asiakkaillemme, kumppaneillemme ja henkilöstöllemme olevamme vastuulliseen, avoimeen ja yhteiskunnallista hyvää tuottavaan toimintaan sitoutunut yritys, toimitusjohtaja Ville Tapio kertoo.

Rinnekoti-Säätiö

Espoossa toimiva Rinnekoti-Säätiö tuottaa kehitysvammaisten asumiseen, terveydenhuoltoon, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja koulutukseen liittyviä palveluita. Säätiön voitto kanavoidaan mm. kehitysvammaisuuteen liittyvään tutkimustoimintaan.

VerkkoNikkarit Osuuskunta

VerkkoNikkarit Osuuskunta tuottaa Nastolan alueelle ja ympäristöön erilaisia yksilöityjä palveluita. osuuskunta auttaa muita yhteisöjä ja yrityksiä esimerkiksi sijaistyövoimaa tarjoamalla ja toimimalla palvelupisteenä eri yhteistyötahoille kuten kunnille, kyläyhdistyksille, järjestöille ja yrityksille. Osuuskunta ylläpitää toimiston ohessa Vekkaria, pientä käsityö- ja kirjakahvilaa ja palvelupistettä. Vekkarissa voi tutustua palveluihimme ja toimintaamme. Tuotteista ja palveluista saatu voitto käytetään kokonaisuudessaan alueen työllisyyden, hyvinvoinnin ja osuuskuntatoiminnan kehittämiseen.

–Yhteiskunnallinen yrittäjyys on arvovalinta, joka meidän lisäksi on tärkeä suurelle joukolle asiakkaita. Haluamme asiakkaidemme tietävän millaisen yrityksen kanssa he ovat tekemisissä, he voivat silloin tehdä asiakkuusvalintansa myös tältä pohjalta. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on helppo ja selkeä tapa tuoda tämä arvopohja esille ja herättää siitä myös keskustelua. Siksi olemme iloisia siitä, että meillä on nyt oikeus käyttää Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä markkinoinnissa ja kaikessa toiminnassamme toimitusjohtaja, Tuula Leppälä-Koivunen sanoo.

Lisätietoa:

Niina Ollikka, Yhteiskunnallinen yritys -merkin Brand Manager, niina.ollikka@avainlippu.fi

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus: yritysten on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään. Lue lisää Yhteiskunnallinen yritys -merkistä!