Työkykyyn panostaminen tukee pienyrityksen kilpailukykyä

Suomalaisissa mikrokokoisissa yrityksissä työskentelee reilu neljännes kaikista palkansaajista. Niistä 50–70 prosentilla on Suomen Yrittäjien mukaan työterveys kunnossa, mutta edelleen monilla yrityksillä sen järjestäminen on tekemättä tai puutteellista lakisääteisyydestä huolimatta. Usein taustalla on tietovaje palveluista ja niiden hyödyistä.

Työterveyden järjestäminen on Suomessa työnantajalle lakisääteinen velvollisuus. Lain mukaan ennaltaehkäisevä työterveys on järjestettävä silloin, kun yrityksen palkkalistoilla on yksikin työntekijä. Ja huolimatta siitä, että työntekijä tekisi töitä yrityksessä vain yhden tunnin viikossa.

Työterveys pitäisi nähdä lakisääteisen velvoitteen sijaan ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona ja keinona varmistaa toiminnan tuloksellisuus. Työpaikan hyvin tunteva työterveyshuolto on parhaimmillaan yrityksen kumppani, joka huolehtii siitä, että työntekijät voivat hyvin, pysyvät työkykyisenä ja sairaustapauksissa hoitoon pääsee nopeasti.

− Kulujen sijaan tulisi korostaa hyötyjä, jota työterveys tuottaa koko yritykselle, työterveyshuollon erikoislääkäri Sinikka Haakana Terveystalosta kommentoi.

Investointi terveyteen maksaa itsensä takaisin

Noin 40 henkeä työllistävä turkulainen asiantuntijayritys Cerion Solutions Oy näkee työterveydellä tärkeän roolin yrityksen toiminnassa. Nopea hoitoon pääsy on tärkein yksittäinen tekijä hyvässä palvelussa.

−  Meidän kaltaisessa yrityksessä jokaisen työntekijän panos on ratkaiseva. On tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin nyt ja myös tulevaisuudessa, kuvailee HR Specialist Kristiina Sälve Cerionista.

Sälven mukaan investointi on kannattanut. Yrityksellä on poikkeuksellisen pienet sairauspoissaolot. Viime vuonna sairauspoissaoloja kuvaava prosentti oli noin 1,5. Se on selkeästi alhaisempi kuin EK:n tilastoimat keskimääräiset luvut.

Alhaisen prosentin takana on Sälven mukaan aktiivinen huolehtiminen työntekijöiden työhyvinvoinnista ja terveydestä sekä tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa.

−  Tavoitteellinen työhyvinvoinnin johtaminen ja säännöllinen mittaaminen auttaa pysymään ajan tasalla ja reagoimaan heti muutoksiin, kertoo Sälve.

Mistä kannattaa maksaa?

Työntekijän sairauspoissaolo maksaa keskimäärin 350-370 euroa päivässä yrityksen toimialasta riippuen ja lisäksi tulevat tuotannon menetykset.

−  Yrityksen toimintaan tulee vähemmän häiriöitä, kun pitkiltä sairauslomilta vältytään ja työhön paluuta tuetaan ja nopeutetaan, sanoo Sinikka Haakana.

Ennaltaehkäisevän työterveyden lisäksi työnantajan kannattaa järjestää myös sairaanhoitopalveluja työntekijöilleen. Nopealla hoidon aloittamisella sairaus- ja tapaturmatapauksissa on vaikutusta sairauspoissaolon pituuteen. Yksityinen työterveys voi tarjota nopeasti tarvittavat tutkimukset ja erikoislääkärin konsultaation, näin myös kuntoutuminen pääsee nopeasti käyntiin.

Haakanan mukaan hyvinvointi ja työkyky näkyvät työn laadussa ja tukevat yrityksen menestymistä. Myös työntekijät osaavat arvostaa työnantajaa, joka pitää huolta työtekijöistään.

−  Sairauspoissaolot ja työkykyongelmat voivat olla kriittinen kuluerä. Myös osaavan ja kokeneen työntekijän tilalle saaminen aiheuttaa usein hankalia viivästyksiä. Tosiasiahan on, että vain terveet työntekijät tekevät tulosta, kiteyttää Sinikka Haakana.

 

Lisätietoja:

Sinikka Haakana, johtava työterveyslääkäri, Terveystalo Turku Pulssi, p. 0500 533 8044 tai sinikka.haakana@terveystalo.com

Jenni Rantanen, viestintäpäällikkö, Suomen Terveystalo Oy, p. 050 386 4381 tai jenni.rantanen@terveystalo.com

 

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 72,8 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com