Secto Automotivelle on myönnetty Avainlippu merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt porvoolaiselle Secto Automotive Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Secto Automotive on suurin suomalainen autoleasingyritys.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Kotimaisuus on yksi kymmenvuotiaan Secton kantavista voimista. Merkittävä syy vahvan kasvumme takana on Suomen PK-yrityssektori, joka on ottanut joustavat rahoitus- ja hallinnointipalvelumme omakseen. Pienet ja keskisuuret yritykset arvostavat suomalaisen työn laatua ja ymmärtävät kotimaisen hankinnan vaikutuksen kansantalouteemme. Saamamme Avainlippu-tunnus on visuaalinen muistutus Secton kotimaisuudesta ja kruunaa upeasti 10 v-juhlavuotemme, kertoo Secton toimitusjohtaja Ville Alanen.

Secto lähestyy yritysautoilua asiakkaan näkökulmasta: markkinoiden laajin tuote- ja palvelutarjoama, sekä henkilökohtainen palvelu mahdollistavat aidosti asiakkaiden liiketoimintaa tukevat liikkumisen ratkaisut. Autoalan taantumassa vuonna 2007 perustettu Secto on kasvanut keskimäärin yli 40 % vuosittain, vuoden 2016 liikevaihdon ollessa 141 miljoonaa euroa. Secton 70 hengen henkilöstö palvelee yli 2 000 asiakasyritystä. Suomen teillä liikkuu 5 500 Secton hallinnoimaa ajoneuvoa ja työkonetta.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Merkin tuntevista lähes kolme neljäsosaa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätökseen erittäin paljon tai melko paljon. Yrityspäättäjien keskuudessa merkki on vielä tunnetumpi – Avainlipun tuntee 92%.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– On hienoa saada Avainlipun käyttäjäksi myös Secto Automotive, joka on tuonut yksilöllistä asiakaslähtöisyyttä perinteiselle toimialalle rennolla ja raikkaalla tavalla, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Milla Jokisaari, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Secto Automotive, 040 577 7850, milla.jokisaari@secto.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Secto Automotive Oy on suurin suomalainen yritysautoilun palvelutalo. Secto tarjoaa palvelutuotteita ja rahoitusratkaisuja yritysten auto- ja konekannan ympärille leasingistä kokonaisvaltaiseen hallinnointiin.

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita.
Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.
www.suomalainentyo.fi

Kuva: Secto Automotive Oy