Etelä-Karjalan Osuuskaupalle on myönnetty Avainlippu merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Etelä-Karjalan Osuuskaupalle (Eekoo) Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Eekoo on asiakkaidensa omistama maakunnallinen palvelualan yritys, jonka tehtävänä on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja omistajilleen.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Avainlippu-tunnuksen hakeminen oli luonteva tapa nostaa esiin meille tärkeää suomalaisuutta ja toimintaamme alueellisena yrityksenä. Suomalaisten asiakasomistajien kokonaan omistama ja Etelä-Karjalan maakunnassa toimiva ja työllistävä Eekoo täyttää kaikki Avainlipun edellytykset kirkkaasti. Suomalaisen ruuan ja paikallisten tuottajien asema korostuu marketeissamme jatkuvasti. Lisäksi Eekoo juhlii tulevana vuonna satavuotiaan Suomen lisäksi osuuskaupan omaa 110-vuotista taivalta, joten Avainlippu on meille erittäin ajankohtainen asia, kertoo Eekoon asiakkuuspäällikkö Antti Heinonen.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 % prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun. Vastaajista suurin osa (57 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.
– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia suomalaisuudesta, luotettavuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä palvelun kotimaisuudesta ja suomalaisesta omistuspohjasta omille sidosryhmilleen, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Antti Heinonen, Asiakkuuspäällikkö, Etelä-Karjalan Osuuskauppa, 010 7620 027, antti.heinonen@sok.fi

Reetta Mentu, Markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@avainlippu.fi

Eekoo – yli 60 000 asiakkaan omistama yritys

Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Eekoo toimii Etelä-Karjalassa 11 kunnan alueella. Eekoo on voimakkaasti kehittyvä palvelualan yritys, joka tarjoaa omistajilleen edullisia ja luotettavia kauppapalveluja sekä antaa ostojen keskittämisestä Bonusta. Eekoon toimialoja ovat päivittäis- ja käyttötavarakauppa, ABC-liikennemyymälä-toiminta, matkailu- ja ravitsemispalvelut sekä autokauppa. Eekoon palveluksessa on noin 1000 iloista, eteläkarjalaista palvelualan ammattilaista. www.eekoo.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita, tutkii suomalaisen työn nykytilaa ja tulevaisuutta. Liitolla on 2900 yritys- ja yhteisöjäsentä. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi