Vuoden yrittäjä -palkinnon saanut V. Hukkanen Oy jatkaa kasvuaan

Viime vuosina kalankasvatukseen toimintaansa laajentanut kala-alan perheyritys V. Hukkanen Oy on saanut merkittävää kasvua oman kirjolohiraaka-aineen kysynnän kasvusta. Kalan kysyntä on kasvanut Suomessa ja maailmalla.

”Lohen kysyntä on kasvanut maailmalla ja samaan aikaan tarjontaa on ollut aiempaa vähemmän. Tämä on nostanut lohen hintaa, mikä on vaikuttanut myös kirjolohen kysynnän kasvuun”, yritysryppään hallitusten puheenjohtaja Veijo Hukkanen kertoo.

”Olemme määrätietoisesti kasvattaneet vientiämme ja viisinkertaistaneet sen edelliseen vuoteen nähden, viennissä on paljon potentiaalia myös tulevaisuudessa. Vuosi 2017 on lähtenyt käyntiin hyvässä vireessä, joten odotamme tästä vuodesta vielä parempaa. Meillä yrittäjäperheenä on vahva usko kalan kysyntään ja sen tuomiin mahdollisuuksiin Suomessa ja maailmalla”, toteaa Hukkanen.

Kalan jatkojalostukseen tullaan lähivuosina investoimaan noin 10 miljoonaa euroa ja kalankasvatukseen 4–5 miljoonaa euroa Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy:ssä ja kalankasvatusyritys Nordic Fish Oy:ssä. Nordic Fish on Suomen ja Ruotsin suurin kirjolohen kasvattaja ja vientiä on yli 10 eri maahan. Vuonna 2016 viennin osuus oli noin 9 miljoonaa euroa ja yritys uskoo, että tänä vuonna määrä nousee vielä selvästi.

”Suomessa kala-alalla olisi mahdollista työllistää paljon enemmän ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa, mutta alalla on näkyvissä tummia pilviä, jotka johtuvat ennen kaikkea kalankasvatuslupien lupaprosesseista”, Veijo Hukkanen toteaa ja jatkaa: ”Raaka-aineesta on jo nyt pulaa, vaikka Suomessa olisi mahdollista kasvattaa huomattavasti enemmän kalaa ja tuottaa sitä myös vientiin ja näin lisätä työpaikkoja sekä nostaa kalan vientitasetta.”

Kalankasvatus on maailman nopeimmin kasvava ruuantuotantosektori. Suomella ja Ruotsilla on erinomainen potentiaali kehittyä kalankasvatusmaina, kunhan tehdään oikeita pitkäjänteisiä päätöksiä. ”Kylmän ilmastomme vuoksi kalankasvatusmahdollisuutemme ovat lähtökohtaisesti etuoikeutetut maailman mittakaavassa, mutta jos emme pääse laajentamaan, kasvattamaan ja ennen kaikkea kehittämään alaa, on riskinä, että jäämme jälkeen muiden maiden globaalia kasvua tukevista tavoitteista”, Suomen kokenein kalakauppias tiivistää ja lähettää tärkeät terveisensä päättäjille.

 

Lisätietoja:

Veijo Hukkanen
Hallituksen puheenjohtaja
Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy
Nordic Fish Oy

0500 655356
veijo.hukkanen(at)kalaneuvos.fi
www.kalaneuvos.fi