Uusia Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät suurimman osan voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

Faktia Oy

Faktia Oy on työelämän kumppani, joka suunnittelee yksilöllisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, kuten koulutus- ja valmennuspalveluja sekä rekrytointipalveluja Jobparin kautta sekä yksityisille henkilöille että yrityksille. Yritys tarjoaa mm. työvoimakoulutusta, täydennyskoulutusta, yrityskoulutusta ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita.

Itä-Suomen yliopiston apteekki

Itä-Suomen yliopiston apteekki tarjoaa asiakkaille monipuolisesti apteekkituotteita ja -palveluita Kuopion keskustan toimipisteessä ja verkkoapteekissa. Apteekin tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen Itä-Suomen yliopistossa, erityisesti terveystieteissä. Perinteikäs apteekki on perustettu Kuopion yliopiston yhteyteen vuonna 1999.

Jukola Ry

Jukolassa tehdään perhettä tukevaa lastensuojelutyötä. Jukolan toiminnan periaatteina ovat ihmisarvoisuus, yksilöllisyys, inhimillisyys ja asiakaslähtöisyys. Jukolassa asetetaan yhteiset ja yhdensuuntaiset tavoitteet lasten vanhempien kanssa sekä pyritään molemminpuoliseen avoimuuteen ja tiiviseen yhteydenpitoon lapsen lähiverkostoon. Työ perheen kanssa on ratkaisukeskeistä ja huomio suunnataan ensisijaisesti sijoituksen jälkeiseen elämään ja nuoren pärjäämiseen.

Laukaan Asumispalvelusäätiö

Laukaan Asumispalvelusäätiö on perustettu vuonna 1970 edistämään eläkeläisten ja ikäihmisten hyvinvointiin liittyvää toimintaa. Säätiön tarkoituksena on harjoittaa ja edistää vanhusten, vammaisten ja eläkeläisten palveluun liittyvää toimintaa Laukaan kunnassa.

Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy

VOK Huoltopalvelut Oy tarjoaa monipuolisen palveluvalikoiman vesi- ja viemäriverkostojen elinkaariylläpitoon. VOK Huoltopalvelut Oy:llä on pitkä kokemus asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä ja siitä, että elinkaaristrategia on paras tapa tuottaa verkostojen omistajille aitoa arvoa.

Visio-säätiö

Visio-säätiö tarjoaa vammaispalveluita kahdessa yksityisessä hoitokodissa. Harjukoti ja Verso-Koti ovat kehitysvammaisille tarkoitettuja hoitokoteja, jotka sijaitsevat luonnonkauniissa ympäristössä Saarijärvellä. Ne tarjoavat yksilöllistä ja ympärivuorokautista hoivaa asukkailleen.

Voimin Oy

Muissa pohjoismaissa on toteutettu erityistä kotikuntoutuksen muotoa, Arkikuntoutusta jo vuosien ajan. Voimin Oy tarjoaa ainoana kotimaisena yrityksenä Arkikuntoutus koulutus- sekä asiantuntijapalveluita. Voimin Oy haluaa lisätä tietoisuuttaa pohjoismaissa menestyneestä ja kustannusvaikuttavaksi osoittautuneesta Arkikuntoutuksesta ja auttaa suomalaisia organisaatioita ja yhteisöjä kehittämään ikääntyneiden kuntoutukseen liittyviä palveluita.

Kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkki yritykset

Sinivalkoisesta Valinnasta löydät kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset.

www.sinivalkoinenvalinta.fi

Teillekin Yhteiskunnallinen Yritys -merkki?

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita. Merkki lisää yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta. Merkki sopii yritykselle, joka haluaa viestiä läpinäkyvästi siitä, että yritys ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Hae Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeutta