SuomiAreenassa keskusteltiin supertyöntekijästä ja tulevaisuuden työstä

”Hyvä mieli, hyvä työ”  ja ”suomalaisen työn puolesta!” huudahdukset kajahtelivat, kun hyvänmielenosoittajat johdattivat SuomiAreenan torikansaa tiistaina 12.7. Torivartista Suomalaisen Työn Liiton keskustelutilaisuuteen ”Palvelukseen halutaan: Supertyöntekijä”. Liiton järjestämä hyvänmielenosoitus herätti sekä hämmästelyä että huomiota suomalaisen työn puolesta.

SuomiAreena_hyvanmielenosoitus_Suomalaisen_Tyon_Liitto

SuomiAreena_hyvanmielenosoitus_Suomalaisen_Tyon_Liitto2

SuomiAreena_kontti_Suomalaisen_Tyon_Liitto

SuomiAreena_kontti_Suomalaisen_Tyon_Liitto3

Positiivinen vire jatkui itse keskustelutilaisuudessa, kun Maaretta Tukiainen haastoi panelistit pohtimaan suomalaisen työn tilaa, tulevaisuutta ja itse työntekijää. Muun muassa siitä, tarvitseeko Suomi supertyöntekijöitä ja mitä heiltä vaaditaan, mitkä asiat motivoivat työntekijöitä tulevaisuudessa ja millaista tulevaisuuden työ on, olivat keskustelemassa Kreab Oy:n toimitusjohtaja Mikael Jungner, Suomalaisen Työn Liiton ja Kemppi Oy:n puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama, Barona Technologies Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mikkonen ja Aalto-yliopiston professori Anne Stenros.

Tulevaisuuden työelämä vielä muotoutumassa

Anne Stenros kuvasi organisaatioiden elävän tällä hetkellä murroksessa, jossa vielä hapuillaan sopivaa toimintamallia ja pelaajat etsivät oikeaa peliä suomalaisessa työelämässä. Mikael Jungner vertasi oivallisesti suomalaisia työntekijöitä lemmikkikaneihin, joiden tulisi muuttua villijänöiksi ja päästä häkeistä vapauteen.

Panelistien mukaan tulevaisuuden työelämä eroaa nykyisestä asenteiden, globalisaation, robotisaation ja roolien osalta, ja työntekijöiden asenteella nähtiin olevan osaamista tärkeämpi merkitys. Anne Stenrosin mielestä tulevaisuuden työelämä on ihmisen rinnakkaiseloa robottien ja tekoälyn kanssa. Tuomas Mikkonen muistutti työntekijöiden erilaisista rooleista työelämässä, sekä epätyypillisistä töistä ja työpuroista muodostuvista kimpuista, joita monikulttuurinen Z-sukupolvi on jo tottunut tekemään. Mikael Jungner ennusti toimitilojen tyhjenemisen jatkuvan ja toimistokolossien ajan olevan ohi. Tulevaisuudessa työtä tehdään muualla kuin toimistoissa, jolloin koko työpaikan merkitys murenee.

Tuomas Mikkonen uskoo tulevaisuuden työpaikkojen syntyvän pk-yrityksiin, start-up-yrityksiin ja erilaisiin kumppanuuksiin kaikilla toimialoilla. Anne Stenros kertoi nuorten yliopisto-opiskelijoiden halusta tehdä työtä kierrätystuotteiden parissa (garbage designer) ja ennusteesta, jonka mukaan 10 vuoden sisällä 30–40% tämän päivän töistä muuttuu tai katoaa kokonaan. Teresa Kemppi-Vasaman mukaan työtä voidaan tulevaisuudessa ohjata vaikkapa kotoa käsin jolloin etäohjaus ja etävalvonta yleistyvät, vaikka seinorityötä ja ihmisyyttä ei voida unohtaa. Hän muistutti myös työn merkityksellisyydestä, jonka tulisi koskea kaikkea tehtävää työtä.

SuomiAreena_supertyontekija_keskustelu_Suomalaisen_Tyon_Liitto3

SuomiAreena_supertyontekija_keskustelu_Suomalaisen_Tyon_Liitto

SuomiAreena_supertyontekija_keskustelu_Suomalaisen_Tyon_Liitto2

Supertyöntekijältä odotetaan monipuolista osaamista, työnantajilta vastuullisuutta ja lojaaliutta

Tulevaisuuden työntekijöiltä odotetaan niin Suomalaisen Työn Liiton tuoreen tutkimuksen kuin panelistien näkemystenkin mukaan hyviä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, vahvaa oman alan ammattiosaamista, IT- ja digiosaamista sekä kansainvälistä osaamista. Anne Stenros nosti vertailuun myös kansainvälistä tutkimustietoa, jonka mukaan työntekijöiltä odotetaan tulevaisuudessa mm. ongelmienratkaisutaitoja, tunneälyä ja kognitiivisia taitoja. Mikael Jungnerin näkemys tulevaisuuden työstä on porukassa tekemistä, jossa työntekijöillä on erilaisia, toisiaan täydentäviä rooleja. Tuomas Mikkonen luetteli tulevaisuuden odotuksiksi oikean asenteen, oppimiskyvyn, kyvyn sietää epävarmuutta sekä ammattiosaamisen.

Työnantajalta odotetaan tutkimuksen mukaan joustavuutta, substanssiosaamista, hyviä esimiestaitoja, luotettavuutta, lojaaliutta sekä tasapuolisuutta ja tasa-arvoisuutta. Anne Stenros nosti työntekijän ymmärryksen yhtä tärkeäksi kuin asiakasymmärryksen ja ennusti, että kilpailu työvoimasta tulee olemaan kovaa. Lisäksi yritysten elinkaaren sykli nopeutuu yhä, jolloin niiden keski-ikä laskee voimakkaasti ja se aiheuttaa työtekijöille uudenlaisia haasteita vaihtuvista työnantajista johtuen. Teresa Kemppi-Vasama muistutti, että inhimillisyys ja ihmiskeskeisyys ovat kaiken tekemisen A&O, vaikka työntekijän omasta markkina-arvosta on myös syytä pitää itse huolta. Perheyrityksen edustajana hän toi esille myös työnantajan luoman turvallisen pohjan työntekijälle ja perheyritysten jatkuvuuden ja liiketoiminnan säilyttämisen, vaikka sukupolvenvaihdoksen jälkeenkin jatkajan velvollisuutena on uusiutua.

Tutkimustiedote luettavissa: https://suomalainentyo.fi/2016/07/12/tulevaisuuden-supertyontekijalta-odotetaan-monipuolista-osaamista-tyonantajilta-vastuullisuutta-ja-eettisyytta/