Tuottavat Ideat 2015 on palkittu!

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Tuottava Idea – kilpailun voittajat on palkittu 26.11.2015 Finlandiatalolla Keskuskauppakamarin Rytminmuutos-tilaisuudessa.

Kansalliseen tuomaristoon 2015 kuuluivat: Kaisa Saario, asiantuntija, Keskuskauppakamari, Henri Grundstén, johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Veli-Matti Lamppu, johtaja, Suomen Yrittäjät ry, Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, Johanna Lundán, kansallinen puheenjohtaja 2015, Suomen Nuorkauppakamarit ry.

Voittaja yrityssarja:

Tamtron Oy: Tamtron Power Smart Weighing – älypunnitus
Lisätiedot: Mikko Mäkinen, Myyntijohtaja (p. 040 532 8238, email: mikko.makinen@tamtron.fi)

Raadin perustelut:
Tuote tuo uutta ideaa perinteiselle toimialalle. Yrityksen vientiprosentti on jo 70 % ja tuotteella on hyvät mahdollisuudet saada heti hyödynnettyä kansainväliset tilaisuudet. Idean skaalattavuusaste on korkea ja se sisältää tuottavuusloikan elementin.

Voittaja yhteiskuntasarja:

Destamatic Oy: Destaclean puukivi
Lisätiedot: Kimmo Rinne, Teknologiajohtaja (p. 040 1959 971, email: kimmo.rinne@destamatic.fi)

Raadin perustelut:
Kestävästä kehityksestä on tehty bisnestä. Positiivista on sekä kiertotalous että suomalaisen raaka-aineen uudelleenkäyttö. Tuotteistaminen on erittäin valmista ja asiakashyödyt on kommunikoitu hyvin. Kansainväliset vaatimukset energiatehokkuuden parantamisesta on otettu huomioon.

Voittaja palveluliiketoimintasarja:

Kaarinan kaupunki: Säde Seniorien perhehoitokylä
Lisätiedot: Seija Sjöblom, Vanhuspalvelujohtaja (p. 050 373 2526, email: seija.sjoblom@kaarina.fi)

Raadin perustelut:
Idea lisää yhteisöllisyyttä ja tuo uuden työtavan hoiva-alalle sekä palvelun asiakkaalle lähelle. Idea on julkisen ja yksityisen tahon yhteistyötä, jolla vanhusten hyvinvointia lisätään ja samalla kuntien kuluja karsitaan. Idea lisää vanhusten elämänlaatua, estää laitostumista ja voimaannuttaa ihmisiä pitämään huolta toisistaan.

Kunniamaininta, yrityssarja:

The Button Corporation Oy: BTTN
Lisätiedot: Harri Rautio, Toimitusjohtaja (p. 040 865 4072, email: info@bt.tn)

Raadin perustelut:
Yksinkertaistettu design, jossa on älykkyys takana. Viimeistelty muotoilu on toteutettu nykyaikaisen teknologian päälle. Tuote on hienosti brändätty. Monikäyttöisyys tuo mahdollisuuksia, Tuotteen voi ohjelmoida mihin vain. Keep it simple, paluu painikkeen aikaan!

Tuottava Idea -kilpailun avulla edistetään innovatiivisuutta ja etsitään uusia, tuottavia liikeideoita.

Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Kilpailussa etsitään uusia, alle kolme vuotta vanhoja, mutta jo tuottavassa käytössä olevia ideoita. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla. Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean toteuttamista tuottavaan käyttöön, kestävän kehityksen huomioimista, hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

Tuottava Idea – kilpailun yhteistyökumppaneina vuonna 2015 toimivat: Teollisuussijoitus Oy, Suomalaisen Työn Liitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Grano Oy, FiBAN, Yritys-Suomi sekä Craftworks Oy. Kilpailun suojelijana toimi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Outi Törmänen
Kansallinen projektipäällikkö Tuottava Idea -kilpailu 2015
Tel. +358 50 3030877
outi.tormanen@jci.fi

www.tuottavaidea.fi
www.facebook.com/tuottavaidea
Twitter: @TuottavaIdea
www.nuorkauppakamarit.fi