Talokeskukselle on myönnetty Avainlippu merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Talokeskus Yhtiöt Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

”Satavuotiaan Suomen juhlavuonna halusimme tällä tavalla osoittaa asiakkaillemme sekä laajalle kumppaniverkostolle olevamme täysin suomalainen kiinteistöalan asiantuntijatalo”, kertoo viestintäjohtaja Katariina Mäkelä.

”Suomalaiset mieltävät Avainlipun muiden muassa luotettavuuteen, rehtiyteen, laadukkuuteen ja vastuullisuuteen. Nämä kaikki ovat tärkeitä tekijöitä myös meidän yritystoiminnallemme.”

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaajista yli kaksi kolmasosaa (57 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

”Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille”, Reetta Mentu kertoo.