Suomen suurin työelämän vastuullisuuskampanja haastaa työnantajat toimimaan oikein

Oikotie on käynnistänyt yhdessä työelämän asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa suomalaisen työelämän kehityshankkeen Vastuullinen työnantaja. Kampanjaan osallistuvat organisaatiot sitoutuvat edistämään kuutta hyvän työn periaatetta ja jakavat yhdessä parhaita käytäntöjä. Suomalaisen Työn Liitto on kampanjassa mukana asiantuntijakumppanina.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuu suuria muutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen niin kotona kuin työajalla. Tietoisuus kulutusvalinnoista on lisääntynyt kuluttajien keskuudessa ja jaettua arvopohjaa ja vastuullisuutta odotetaan yhä useammin myös työnantajalta.

”Vastuullisuus on noussut tärkeään rooliin siinä, minkä perusteella ihmiset valitsevat työpaikkansa. Työelämä tarvitsee vastuullisuutta myös siksi, että yhteiskunnalle ja ympäristölle voidaan tuottaa aidosti järkeviä ratkaisuja”, kertoo Vastuullinen työnantaja -kampanjan suojelija, Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Kampanjaan osallistuvat työnantajat muodostavat yhteisön, jossa jaetaan eväitä paremman työelämän luomiseksi kaikille. He myös sitoutuvat edistämään kuutta periaatetta, jotka ovat syrjimättömyys, joustaminen ja työelämän tasapaino, esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.

”Suomalaisen työelämän vahvuus on aina ollut se, että toimitaan eettisesti ja määräysten mukaisesti. Muutos koskee sitä, että nyt tehdään minimitasoa enemmän ja halutaan vahvemmin myös viestiä oman toiminnan vastuullisuudesta”, Lausala kertoo.

Yhteisten kysymysten äärellä

Vastuullisesti toimiva ja siitä viestivä yritys saa pidettyä kiinni parhaista tekijöistään, mutta myös houkuteltua motivoituneita uusia työntekijöitä. Eettisyys on samalla hyvää bisnestä: maailma ja yhteiskunta tarvitsevat vastauksia suuriin yhteisiin kysymyksiin, joiden ratkaisuille riittää tarvetta.

”Ihmiset odottavat konkreettisia vastuullisuustekoja työnantajilta. Oikotie auttaa työnantajia kertomaan näistä teoista ja sparraa työnantajia työn vastuullisuudessa”, kertoo kampanjapäällikkö Hanna Auvinen.

Kampanjaan kuuluu seminaareja ja työpajoja sekä podcasteja ja muita sisältöjä vastuullisuudesta. Kampanjan yhteydessä toteutetaan myös ainutkertaisen laaja suomalainen Vastuullinen työnantaja -tutkimus, johon kaikki kampanjassa mukana olevat työnantajat voivat osallistua. Tutkimuksen tulokset auttavat työnantajia kehittämään työkulttuuriaan.

”Kestävä kehitys, ympäristötietoisuus ja vastuullisuus ovat asioita, joihin jokaisen yrityksen ja organisaation täytyy kiinnittää huomiota yhä enemmän. Vastuullinen työnantaja -kampanja tuo tämän kehityksen konkreettisesti myös kymmenien tuhansien suomalaisten työntekijöiden arkeen”, Auvinen tiivistää.

 

Kampanjan asiantuntijakumppaneita ovat mm. Suomalaisen Työn Liitto, SAK, Kaupan Liitto, Työterveyslaitos, Henry ry ja Energiateollisuus. Lista työnantajakumppaneista löytyy kampanjasivuilta.

 

Lisätietoja:

Hanna Auvinen
Kampanjapäällikkö
hanna.auvinen@sanoma.com
+358 50 3556138