Terveydenhoidon palvelumalli, jossa jokainen voittaa

Fysi Partners Finland Oy on tienraivaaja, jonka missiona on tarjota asiakkaille lähipalvelut ja samalla turvata pienyrittäjien toiminnan jatkuminen ja alan työpaikat. Se on kehittänyt poikkeuksellisen palvelumallin, jossa pienuus on voimavara, joka tarkoittaa toimivia lähipalveluja, kasvua ja kustannustehokkuutta kaikille.

Lääkkeenä on fysioterapia- ja kuntoutuspalveluiden ja osaamisen tarjoaminen valtakunnallisesti ja keskitetysti osakeyhtiömuotoisen verkostoyrityksen kautta. Suuret ostajat saavat maanlaajuisesti palvelut asiakkailleen ja fysioterapiayritykset saavat asiakkaita, joita eivät muuten saisi. Palvelumalli on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa ja on nopeasti lujittamassa jalansijaa alan innovatiivisena toimijana.

Pienyrittäjä parantaa mahdollisuuksiaan olla mukana palveluntarjoajana

Fysioterapiapalveluita tarjoavat yritykset ovat yli 90 prosenttisesti pieniä, 1-5 hengen yrityksiä, joiden voi olla vaikeaa pärjätä kilpailussa yksinään. Näille pienyrittäjille suurten yritysten suosiminen kilpailutuksissa saattaa olla kuolinisku kun valinnanvapaus heikkenee. Jos kaikenkokoiset yritykset eivät pääse tuottamaan palveluita, on uhkana, että paikallinen elinvoima kuihtuu.

Tähän tarpeeseen syntyi Fysi Partners Finland Oy ja sen FP OmaFysio -palvelut. Se parantaa osakasyritystensä liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla yhteistä myyntiorganisaatiota, yhtenäistä laatu- ja toimintajärjestelmää, sähköisten menetelmien kehittämistä, tuotteistamista ja yhtenäistä brändiä.

Malli mahdollistaa paikallisten pienyritysten itsenäisen toiminnan, mutta silti osallistumisen valtakunnallisiin kilpailutuksiin ja palvelujen myyntiin. Samalla yrittäjä voi keskittyä siihen mitä parhaiten osaa: potilaan hoitamiseen.

Iso ostaja saa yli 300 yrityksen palvelut yhden laskun periaatteella

Fysi Partnersin asiakkaina olevat lääkärikeskukset, vakuutusyhtiöt, julkisen terveydenhuollon yksiköt ja työterveyshuolto voivat ostaa palvelut yhdellä sopimuksella tai laskulla. Yhden yhteistyökumppanin avulla he saavat koko maan kattavan fysioterapeutti- ja hoitolaitosverkoston potilaittensa käyttöön. Palvelut tarjotaan räätälöityinä konsepteina kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Perinteisen hoidon täydentäjänä Fysi Partnersin osakasyrityksillä on käytössään sähköisellä alustalla toimiva raportointikanava, joka tarjoaa myös ostajaorganisaatiolle kullanarvoista tietoa. Systemaattinen kuukausiraportointi ja vaikuttavuus- ja asiakaspalautteet auttavat osoittamaan hoidon vaikuttavuuden ja kerryttävät mittaroitua dataa päätöksenteon tueksi. Tästä on hyötyä koko alalle.

Potilas menee byrokratian edelle ja työkuntoisuus nopeutuu

Fysi Partnersin henkilökohtaisen FP OmaFysio -palvelun avulla potilaalle etsitään paras mahdollinen hoitopaikka, ja häntä hoidetaan niin sanotun yhden luukun periaatteella: hoidon tarve arvioidaan nopeasti ja potilas ohjataan välittömästi oikealle asiantuntijalle. Asiakaslähtöisyys on myös taloudellisesti kannattavaa kun turha byrokratia poistuu. Käytännössä potilas pystyy palaamaan nopeammin töihin, päivärahajaksot lyhenevät ja Kelan korvaukset pienenevät.

Fysi Partners Finland Oy on Suomen laajapeittoisin kuntoutusverkosto, jossa on mukana jo yli 360 toimipaikkaa. Verkostoon kuuluvilla fysioterapia- ja kuntoutusyrityksillä on AVI:n toimilupa, potilasasiamies ja potilasvakuutukset kunnossa. Osakasyritysten liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa ja asiakaskäyntejä vuosittain noin miljoona. Palveluiden yhteismyynti aloitettiin syksyllä 2013 ja jatkuu aktiivisesti.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Aino Sainio, p. 0400 784515 tai 010 3275220, aino.sainio@fysipartners.fi, www.fysipartners.fi