Suomen Hiihtoliitolle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Suomen Hiihtoliitolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Hiihtoliiton toiminnan näkyvimpiä osa-alueita on vireä maajoukkuetoiminta, minkä ohella Suomen Hiihtoliitto tuottaa liikunta-alan tapahtumia ja palveluita Pohjoismaisten hiihtolajien hyväksi. Näkyvimpiä tuotteita ovat Rukan ja Salpausselän maailmancup-kilpailut, Hiihdon Suomen Cup, Helsinki Ski Weeks sekä Lasten Lumipäivien tapahtumakokonaisuudet. Lisäksi Hiihtoliitto tuottaa palveluita suomalaisille urheiluseuroille, hiihtolajien harrastajille sekä kouluille ja liikunnanopettajille.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen näkee hiihtolajit merkittävänä suomalaisen osaamisen toimintaympäristönä sekä paikkana vaikuttaa vastuullisen toiminnan kautta.

– Kannamme ylpeydellä Avainlippu-merkkiä. Suomalainen lumilajiosaaminen on merkittävää niin urheilun, valmennuksen ja seuratoiminnan sektoreilla kuin myös hallinnollisen osaamisen, olosuhdetyön ja kansanterveyden edistämisen saralla. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että voimme luoda alan huippuosaajille hyvän toimintaympäristön ja alustan edistää vastuullisuutta kaikissa toiminnoissamme. Juuri käynnissä oleva Helsinki Ski Weeks -tapahtuma on yksi isoimpia näyteikkunoitamme suomalaiselle hiihtokansalle ja siitäkin syystä haluamme tuottaa tapahtuman mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä – jotta lajimme olisivat yhtä suosittuja myös tulevaisuudessa.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lisätietoja

Maija Loikkanen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Suomen Hiihtoliitto, 040 7567511

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

 Suomen Hiihtoliitto toimii lumilajien vetovoimaisuuden edistäjänä. Visiomme on, että hiihtolajit menestyvät urheilussa ja ovat kiinnostavia katsojien sekä kumppaneiden näkökulmasta. Toimimme sen puolesta, että hiihtolajit ovat haluttuja harrastuksia sekä osaavien ammattilaisten toimintapaikkoja.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 6000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi