Kesätyö vaikuttaa nuorten tulevaisuuteen

Unilever ja Helsingin elinkeino-osasto haluavat kannustaa nuoria ja valaa uskoa heidän kykyihinsä työelämässä. Jo neljättä kesää käyntiin pyörähtävässä Jädepyöräprojektissa nuoria valmennetaan varsinaisen työkokemuksen lisäksi myös työelämätaitoihin.

Työelämän murroksessa nuoria pitää rohkaista myös luomaan rohkeasti oman polkunsa työelämässä. Unilever haluaa herättää keskustelua työnantajien vastuusta ja auttaa nuoria katsomaan eteenpäin elämässä.

Valtion nuorisoneuvoston nuorisobarometrin mukaan nuoret näkevät oman tulevaisuutensa valoisana, mutta Suomen ja maailman tulevaisuuden synkempänä – vain neljännes näkee maailman tulevaisuuden valoisana.

Myönteinen minäkuva ja hyvä ammatillinen itsetunto auttavat nuorta suhtautumaan tulevaisuutensa työelämässä myönteisesti. Ensimmäisten työpaikkojen rooli itsetunnon muodostumisessa on merkittävä.

Oman polun löytäminen ja menestys omassa työssä lisäävät tyytyväisyyttä elämään

Työelämä ja työn tekeminen ovat valtavassa murroksessa. Nuorille työ eri muotoineen ja sen tekeminen merkitsee jotain ihan muuta kuin vanhemmilleen.

– Nuoret odottavat työltä vahvaa merkityksellisyyttä. He haluavat olla osana suurempaa tarkoitusta, kuulua joukkoon ja toisaalta toteuttaa itseään. Heille on karttunut paljon sellaista taitoa ja tietoa, jota voi perinteisen työnantajan olla haastavaa hyödyntää, sanoo StartUp Marian toimitusjohtaja Voitto Kangas.

Yhteiskunnassa vallitsevalla asenteella uusia työntekotapoja kohtaan on valtava merkitys sille, uskaltavatko nuoret lähteä seuraamaan unelmiaan. Salliva ja kokeileva asenne edesauttaa uusien mahdollisuuksien avautumista.

Ensimmäiseltä työpaikalta halutaan ennen kaikkea työkokemusta

Jo neljättä kesää käyntiin pyörähtävässä Jädepyöräprojektissa nuoria valmennetaan myös työelämätaitoihin varsinaisen työkokemuksen lisäksi. Unilever Finland Oy ja Helsingin kaupungin elinkeino-osasto työllistävät jo neljättä vuotta nuoria kesäkaudeksi ns. ”Jädepyörä-projektin” myötä. Projektissa 16–22-vuotiaat nuoret myyvät jäätelöä 2 kuukauden ajan liikkuen polkupyörillä ympäri Helsinkiä. Nuoret saavat paitsi työpaikan myös käytännön valmennusta työmarkkinoille.

– Helsingin Kaupungilla on nuorten urapalvelut ja Ohjaamo. Nuoret saavat henkilökohtaista neuvontaa, tämä on ensimmäinen askel työelämään. Yksin ei pidä jäädä, sanoo Helsingin elinkeino-osaston yrityskoordinaattori Tuulia Rauhala-Kaltio.

Unileverin viime vuonna teettämän kyselyn mukaan nuoret haluavat ensimmäiseltä työpaikaltaan ennen kaikkea työkokemusta. Työnantajalla on tässä keskeinen vastuu, sillä hyvällä tehtäviin perehdytyksellä varmistetaan työelämätaitojen oppimista ja nuoren menestystä tulevalla työurallaan. Työkokemus auttaa nuoria hahamottamaan mikä olisi se oma ala ja polku, jota nuori haluaa lähteä työelämässään kulkemaan.

Lisätiedot:

Riitta Jantunen
Communications Manager, Sustainable Business & Communications
riitta.jantunen@unilever.com
puh. +358 408035671