Yhteiskunnallinen yritys –merkille viisi uutta käyttäjää

Yhteiskunnallinen yritys -merkin toimikunta myönsi 10.6.2014 kokouksessaan merkin käyttöoikeuden Aalef Oy:lle, Ankkapurhan kulttuurisäätiölle, Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:lle, Eräjärven kehittämisyhdistys ry:lle ja Invalidiliiton Kuntoutus Oy:lle.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus: yritysten on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Ylätason rakenteisiin keskittymisen rinnalla moniin suomalaisen yhteiskunnan muutosten aiheuttamiin ongelmiin löytyy ratkaisuja ruohonjuuritason innovaatioista ja yrittäjähengestä, kehityspäällikkö Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitosta toteaa.

Aalef Oy

Vuonna 1980 perustetun Aalef Oy:n juuret ovat opiskelijayhteisössä, ja sen yhteiskunnallisena tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia. Aalefin omistavat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, Saimaan ammattikorkeakoulun oppilaskunta sekä Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiö. Ylioppilaskunta pitää merkin myöntämistä tunnustuksena modernista liiketoiminnasta opiskelijoiden hyödyksi.

Loistavaa, että opiskelijatoiminta nähdään yhteiskunnallisena hyvänä ja investointina tulevaisuuteen, LTKY:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Mankinen sanoo.

Omistajille Aalef Oy on yhteiskunnallisen hyvän jakamisen väline.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on maailmalla vahvasti nouseva ilmiö, professori Kaisu Puumalainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kertoo.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat tutkimusten mukaan erittäin innovatiivisia, peräänantamattomia ja kasvuhakuisia. Niiden taloudellinen riskinottokyky on hyvä, samalla kun yhteiskunnallinen tavoite ohjaa voimakkaasti toimintaa, Puumalainen jatkaa.

Ankkapurha

Ankkapurhan kulttuurisäätiön ensisijainen tarkoitus on valtakunnallisena nuorisokeskuksena tuottaa iloa ja hyvinvointia lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työtä tekeville. Säätiön tarkoitus on myös vaalia Ankkapurhan alueen rikasta kulttuuriperintöä.

Perintöä voi vaalia vain tuottamalla hyvinvointia kulttuurista, avaamalla ovet matkailijoille ja vapaa-ajan viettäjille, koska kulttuuriperintö kuuluu kaikille”, toiminnanjohtaja Jenni Liikkanen painottaa.

Säätiön mahdollinen ylijäämä käytetään lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön.

Ankkapurhan kulttuurisäätiö haki Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, koska haluamme viestiä yhteiskunnallisesta tehtävästämme ja erottautua hyvän tekijänä myös nuorisokeskustoiminnan ulkopuolella, Liikkanen sanoo.

Haluamme ihmisten tietävän, että ostopäätöksillä voi vaikuttaa yhteiskuntaan, ja että löytyy toimijoita, joilla arvot ohjaavat toimintaa, Liikkanen jatkaa.

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry tuottaa asumispalvelua, tuetun työn palvelua sekä työhönvalmennusta kehitysvammaisille henkilöille. Asumispalvelussa Aulan Avainringissä seitsemän asukasta asuu tavallisessa asuntokannassa itsenäisesti. Aulan Avainringin sosiaalinen isännöitsijä tukee asukkaita tukiverkoston luomisessa, yhteiskuntaosallisuudessa, lähiyhteisöihin tutustumisessa ja liittymisessä sekä asukkaiden keskinäisessä yhteisöllisyydessä.

Tuetun työn palvelussa työhönvalmentajat tukevat kehitysvammaisia asiakkaita työpaikan etsimisessä ja työssä pysymisessä. Työhönvalmennus tarjoaa monipuolista työtä ja valmennusta. Tavoitteena on yhteisöllisyyden kautta vahvistaa asiakkaiden työelämätaitoja, sosiaalisia taitoja ja osallisuutta yhteiskuntaan. Työtaitoja kehitetään keittiö- ja siivousvalmennuksessa, kutomossa, leipomossa sekä työhönvalmennusryhmissä. Aula-työkodista suuntaudutaan tekemään työtä koko ajan enemmän talon ulkopuolelle ja sitä kautta pääsemään osaksi yhteiskuntaa.

Haimme merkkiä, koska toivomme siitä olevan hyötyä meille esimerkiksi markkinoinnissa ja brändäyksessä sekä tuovan lisää yhteistyötä erilaisten yhdistysten ja yritysten kanssa, kehitysjohtaja Maria Kullberg kertoo.

Eräjärven kehittämisyhdistys

Eräjärven kehittämisyhdistyksen tarkoituksena on toimia Eräjärven ja sen lähialueiden sekä asukkaiden elinolosuhteiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm. pyrkimällä turvaamaan yksityisten ja yhteiskunnallisten palvelujen saatavuutta, antamalla kannanottoja ja lausuntoja, suorittamalla varainhankintaa toimintaansa varten, järjestämällä koulutusta, harrastus- ja virkistystoimintaa, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja edistämällä muillakin tavoilla maaseutumaisten alueiden asukkaiden hyvinvointia.

Koska yhdistyksemme tarkoituksena on toimia Eräjärven ja sen lähialueiden sekä asukkaiden elinolosuhteiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi arvopohjaisella liiketoimintamallilla ja olemme olleet sosiaalinen yritys jo vuodesta 2005, oli luontevaa hakea myös yhteiskunnallisen yrityksen merkin käyttöoikeutta. Työharjoittelupaikan tarjoaminen tai heikommassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistäminen, lausuntojen antaminen eri päättäjille ja lakkautettavien palvelujen ylläpitäminen on normaalia päivittäistä toimintaamme, kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Ulla Raita-aho sanoo.

Yhteiskunnallisen yrityksen merkin käyttöoikeus on laajempi tunnustus vuosia kestäneestä työstämme maaseudun elinvoimaisuuden puolesta, Raita-aho lisää.

Invalidiliiton Kuntoutus Oy

Validia Kuntoutus (Invalidiliiton Kuntoutus Oy) on täysin Invalidiliiton omistuksessa oleva yritys. Invalidiliiton tehtävänä on edistää erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten toimivaa arkea, ja sitä kautta mahdollistaa vammaiselle ihmiselle itsenäinen ja hyvä elämä.

Yhteiskunnallisena yrityksenä edistämme tätä tärkeää yhteiskunnallista tavoitetta ja rakennamme samalla hyvinvointia suomalaisella työllä. Panostamme myös työyhteisön hyvinvointiin, Invalidiliiton viestintäjohtaja Sinikka Rantala kertoo.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo mielestäni positiivisella tavalla toimintamme erityislaadusta ja arvosta koko suomalaiselle yhteiskunnalle, Rantala jatkaa.