Ecofysin tutkimuksen mukaan mäntyöljytarjontaa on riittävästi kehittyneitä biopolttoaineita, biomateriaaleja ja energiakäyttöä varten

Johtava kansainvälinen energia- ja ilmastoasioiden konsultointiyritys, Ecofys - A Navigant Company, on tehnyt Avainlippu-yritys UPM Biopolttoaineille tutkimuksen mäntyöljyn saatavuudesta ja nykyisestä käytöstä. Tutkimus tarkastelee lisäksi lisääkö mäntyöljyn käyttö biopolttoaineiden valmistukseen maankäyttöä tai vääristääkö se markkinaa.

Hiljattain tehdyssä Ecofysin tutkimuksessa todetaan, että ”mäntyöljymarkkina ei ole niukka, ja saatavilla on 850 000 tonnin lisäpotentiaali mäntyöljyä, jota ei vielä hyödynnetä.” Mäntyöljyn kokonaistarjonta on yhteensä 2,6 miljoonaa tonnia. Nykyinen todellinen kulutus on noin 1,75 miljoonaa  tonnia, josta noin 1,4 miljoonaa tonnia tislataan ja 230 000 tonnia käytetään biopolttoaineisiin. Ecofys toteaa myös: ”Mäntyöljyn käyttö biopolttoaineiden valmistukseen ei ole aiheuttanut korvautumista muissa käyttökohteissa. Mäntyöljy on prosessitähde, joka ei lisää maankäyttöä eikä aiheuta epäsuoriakaan maankäytön muutoksia.”

UPM katsoi tarpeelliseksi tutkia UPM Biopolttoaineiden markkinoille tulon vaikutuksia ja halusi selvittää, onko UPM BioVerno -dieselin tuotannolla ollut negatiivisia vaikutuksia mäntyöljymarkkinoihin. Tutkimus lisää tarpeellista tietoa keskusteluun, joka koskee raaka-aineiden saatavuutta eri loppukäyttöjä, kuten kehittyneitä biopolttoaineita ja biomateriaaleja, varten.

Euroopan unionin uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin liittyvässä keskustelussa huomio kiinnittyy raaka-aineiden saatavuuteen, sillä useimmilla raaka-aineilla on myös vaihtoehtoinen käyttötarkoitus.

”Meille on tärkeää pystyä osoittamaan, että UPM:n biopolttoaineiden markkinoille tulolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta mäntyöljymarkkinaan. Meistä on tullut yksi tärkeimmistä puupohjaisten biopolttoaineiden ja biokemian alan tuotteiden valmistajista ja uskomme, että kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat valtavasti innovaatiomahdollisuuksia,” sanoo UPM Biorefining -liiketoiminnan sidosryhmäsuhdejohtaja Marko Janhunen.

UPM Biopolttoaineet on ainoa biopolttoainetuottaja, joka on sertifioitu kansallisen sertifikaatin lisäksi sekä RSB- että ISCC-järjestelmillä.

 

Lisätietoja:

Marko Janhunen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining, puh. 050 590 0047, marko.janhunen@upm.com

Linkki tutkimukseen: Ecofys – Crude tall oil low ILUC risk assessment report (englanniksi)