Kotimaisessa mediakentässä on paljon puolustettavaa

Suomalaisen työn liitto on mukana Kärkimedian, Uutismedian ja Journalistiliiton yhteisessä kampanjassa, joka haluaa muistuttaa kotimaisen uutismedian roolista. Sanomalehtiin mainostilaa myyvän Kärkimedian käynnistämä kampanja puhuttelee etenkin mainostajia.

Mainontaan varatun rahan käyttäminen suomalaiseen uutismediaan tukee sekä suomalaista työtä että journalismia. Digitaalisessa mainonnassa kansainväliset suuret toimijat vievät jo huomattavan osan suomalaisten yritysten mediapanostuksista.

”Kotimaisessa mediassa on paljon puolustettavaa, sillä se vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta. Käyttämällä suomalaista mediaa tukee luotettavaa journalismia, ja siinä samalla suomalaista työtä ja riippumatonta uutistuotantoa. Suomessa tehtävä työ on menestyksemme ja hyvinvointimme perusta”, toteaa Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola.

Ulkomaiset media-alan toimijat kasvattaneet osuuksiaan

Vuodesta 2017 ulkomaiset toimijat ovat kasvattaneet osuuksiaan suomalaisesta mediarahasta peräti 152 prosenttia. Kotimaisten toimijoiden kasvu on ollut 28 prosenttia. Vuonna 2022 Suomessa yritykset panostivat sosiaalisen median mainontaan ja hakukonemainontaan jopa 2,5-kertaisen määrän verrattuna vuoteen 2017.

Kärkimedian mukaan vuonna 2022 kotimaisten sanoma- ja kaupunkilehtien digitaalisiin palveluihin käytettiin mainoseuroja 113 miljoonaa, sosiaaliseen mediaan 227 miljoonaa ja hakukonemainontaan 231 miljoonaa.

Kaupallinen media on tilausmaksujen lisäksi riippuvainen mainoseuroista. Suomessa ei ole samanlaista suoraa mediatukea kuin useimmissa muissa Pohjoismaissa. Mainostaminen suomalaisessa uutismediassa tukee sitä, että pystymme jatkossakin ylläpitämään suomalaisten journalistien tekemiä uutisia suomalaisten omista aiheista suomalaisille.

”Kun puhumme mainosrahojen käytöstä, puhumme aina myös media-alan isosta roolista alan työllistäjänä ja toisaalta suomalaisen työn ja yritysten sekä tuotteiden esille nostajana. Suomalaisen työn liitossa toimimme itse ja jäsentemme avulla suomalaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. Siksi toivomme, että yhä useampi tunnistaa vastuullisuusnäkökulman myös yhteistyökumppaneiden valinnassa. Haluammekin kutitella median käyttäjiä ja mediatilan ostajia pohtimaan mihin ne omat mainoseurot päätyvät, ja millaista toimintaa mainosrahoilla tuetaan.” Katri Viippola sanoo.

Toimiva ja puolueeton uutismedia on Suomelle kriittisen tärkeää. Kotimaisen median puolustaminen ei tapahdu vain yksittäisillä kampanjoilla, vaan on jatkuva prosessi, joka toteutuu arjen valinnoissamme.

Lue lisää: kotimainenmedia.fi