UPM Biopolttoaineet sai maailman ensimmäisen puupohjaisten polttoaineiden RSB-sertifikaatin

Avainlippua kantava UPM Biopolttoaineet on saanut uuden tunnustuksen tuotteidensa arvoketjun kestävyydestä. UPM:lle on ensi kertaa myönnetty RSB-sertifikaatti (RSB = Roundtable on Sustainable Biomaterials), joka kattaa UPM BioVerno uusiutuvan dieselin ja naftan sekä prosessin sivuvirtojen, tärpätin ja pien, tuotannon. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden.

RSB-sertifioinnissa biomateriaalien kestävyyttä arvioidaan monien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja YK:n edustajien, hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.

RSB on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit. RSB-sertifioinnilla voidaan todentaa myös muiden kuin energiakäyttöön menevien biomateriaalien kestävyys. UPM Biopolttoaineet valmistaa Lappeenrannan biojalostamossaan sekä biopolttoaineita että biomateriaaleja mäntyöljystä, jota saadaan selluntuotannon tähteenä.

”RSB on ylpeä voidessaan sertifioida UPM:n yhdeksi visionääristä biopolttoainetuottajista, joilla on RSB-sertifikaatti. Energian tuotanto tähteistä, joita saadaan esimerkiksi sellun- ja paperinvalmistuksesta, auttaa rakentamaan uutta, fossiilisista polttoaineista vapaata maailmaa, minimoiden vaikutukset luontoon ja ruuan tuotantoon. Tämä on ensimmäinen puupohjaisten polttoaineiden sertifiointi ja RSB odottaa innolla, että pääsee yhteistyössä UPM:n kanssa jakamaan tietoa tästä innovatiivisesta biotalouden ratkaisusta”, kommentoi RSB:n toiminnanjohtaja Rolf Hogan.

UPM Biopolttoaineille on jo aiemmin myönnetty Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sekä ISCC EU ja ISCC PLUS -järjestelmien (International Sustainability & Carbon Certification) mukaiset kestävyyssertifikaatit.

UPM BioVerno uusiutuvat biopolttoaineet pienentävät polttoaineen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. UPM aloitti puupohjaisten polttoaineiden tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvia polttoaineita vuodessa.