Yritykset auttavat Ukrainan kansaa: uusi merkki viestii avusta Ukrainaan

Suomalaiset yritykset, myös lukuisat Suomalaisen Työn Liiton jäsenet, ovat halunneet tukea Ukrainan kansaa kevään aikana. Marketing Finlandin ja Suomalaisen Työn Liiton aloitteesta on luotu yhteisöjen ja yritysten käyttöön merkki, jonka avulla yritykset voivat kertoa tukevansa Ukrainan kansaa niin nyt kuin Ukrainan jälleenrakennusvaiheessakin. Suomalaisen Työn Liitto on mukana viestimässä merkistä omille jäsenilleen ja kannustamassa yrityksiä pitkäjänteiseen työhön ukrainalaisten hyväksi ja tueksi.

Ukraina-merkki on luotu yritysten ja yhteisöjen tarpeeseen saada yksi yhtenäinen valtakunnallisesti tunnettu merkki, jonka avulla voi viestiä annetusta tuesta. Merkin avulla yritys tai yhteisö ja sen henkilöstö voivat viestiä, että he ovat tehneet jonkin konkreettisen teon Ukrainan hyväksi ja ovat ukrainalaisten tukena. Merkillä yritys voi myös kannustaa muita yrityksiä auttamaan ja tukemaan Ukrainaa ja ukrainalaisia.  

Ukraina-merkki on maksuton, mutta ei vastikkeeton. Ladatakseen merkin yrityksen käyttöön, on pitänyt tehdä jokin konkreettinen Ukrainaa tai ukrainalaisia auttava teko. Teko voi olla rahalahjoituksen lisäksi esim. tuotelahjoitus, prosenttiosuus myynnistä hyväntekeväisyysjärjestölle, henkilökunnan ajan lahjoitus vapaaehtoistyöhön, ukrainalaisten työllistäminen, ukrainalaisten yritysten tai organisaatioiden tukeminen (esim. tuotteiden/palveluiden ostaminen) tai jokin muu auttava teko. Merkin voivat ottaa käyttöön yritykset, hyväntekeväisyysjärjestöt, julkinen sektori (kunnat, kaupungit, koulut, terveydenhuoltoalan toimijat jne.) sekä yhteisöt, kuten urheiluseurat. 

Miten käyttöön?

Merkin voi ladata käyttöön Marketing Finlandin ukrainamerkki.fi -sivustolta Merkin lataaminen edellyttää lomakkeen täyttämistä, johon tulee jättää yhteystiedot, lyhyt kuvaus siitä, miten organisaatio on auttanut Ukrainaa ja/tai ukrainalaisia sekä kuva auttamisteosta, jos sellainen on. Samalla voi antaa suostumuksen siihen, että jätetty kuvaus voidaan julkaista verkkosivulla kuvan kera. Kuvausten tarkoitus on kannustaa sekä antaa esimerkkejä muille organisaatioille avun antamiseen. 


Lisätietoja:

Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland, riikka@marketingfinland.fi, p. 040 5781 974 

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, p. 050 407 2623 

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, reetta.mentu@suomalainentyo.fi p. 050 561 5030