Mikä yhdistää ABC-huoltoasemia ja kirkkoa?

Muotoilualan Ornamo-palkinnon vuonna 2015 on saanut muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen.

Voittajan valitsi kasvuyrittäjyystapahtuma Slushin tiimi: Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen seitsemän palkintoehdokkaan joukosta. Palkintosumma on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan Muotoilupäivä 2015 -tapahtumassa 20.3.2015 Helsingin Bio Rexissä klo 15.00.

Kirsimari Kärkkäinen (s. 1967) on suunnitellut käytän­nöllisiä ja edustavia työvaatteita eri aloilla toimiville yrityksille. Kärkkäisen suunnittelemiin asuihin pukeutuvat muun muassa henkilöstö ABC-liikenneasemilla, Neste Oil:ssa, VR:llä, Viking Linella sekä evankelis-luterilaisen kirkon naispuoliset papit.

Kirsimari Kärkkäinen perusti viime vuonna myös TELAKKA® kiihdyttämön, joka tarjoaa suunnittelijoille osaamista ja tukea sijoittajasuhteiden kehittämiseen, rahoituksen hankintaan sekä myynnin, tuotannon ja logistiikan kehittämiseen. Kiihdyttämön suojissa suunnittelijat saavat tukea myös kansainväliseen kasvuun. Kiihdyttämössä on tällä hetkellä kuusi suunnittelijaa.

Kärkkäinen: ”Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan liike-elämän ja sijoittajien kieltä”

Kun Kärkkäinen viimeisteli vaatetus­alan opintojaan 1990-luvulla Wetter­hoffilla, vaatetusala oli siirtynyt vahvasti massamuodin tuottamiseen. Haave tehdä tarpeellisia ja käyt­täjälle merkityksellisiä tuotteita ohjasi Kärkkäisen työvaatesuunnittelun pariin. Työvaatesuunnitteluun keskittyminen osoittautui Kärkkäiselle hyväksi valinnaksi. Suomessa vaatetus- ja muotiteollisuus ei ole pystynyt nousemaan kansainvälisesti merkittävään asemaan, vaikka ala on yksi maailman suurimmista teollisuuden aloista.

– Olemme reilusti takamatkalla pohjoismaisessakin vertailussa. Ruotsin muotiviennin arvo on kuusinkertainen ja Tanskan jopa kymmenkertainen Suomen vastaaviin lukuihin verrattuna. Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan liike-elämän ja sijoittajien kieltä. Meillä on kyllä luovuutta, sisua ja osaamista, mutta emme osaa rakentaa brändejä, toteaa Ornamo-palkittu muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen.

– Musiikki-, peli- ja elokuva-alat ovat monella tapaa samalla taajuudella muodin kanssa. Meidän pitäisi rohkeammin katsoa mallia oman alan ulkopuolelta ja sovittaa hyvät käytännöt omaan toimintaan. On oikeastaan ihme, että näin teknologiavetoisesta maassa ei ole esimerkiksi syntynyt yhtään nelly.comin tapaista jättiä, jatkaa Kärkkäinen.

Ornamon Heinänen: ”Meidän on räjäytettävä vientimarkkinat”

Syyt naapurimaiden ylivoimaan löytyvät sekä teollisuudesta itsestään että valtion toimista.

– Esimerkiksi Ruotsissa on tehty selkeä kansallinen päätös niistä toimialoista, joihin erityisesti viennissä panostetaan ja se näkyy hyvin tuloksissa. Vaatetus- ja muotibisnes on yksi niistä. Samoin on Tanskassa. Ei ole sattumaa, että Filippa K. tai Tiger of Sweden ovat kansainvälisesti erittäin tunnettuja ja menestyneitä brändejä. Niiden taustalla on toki vahvaa suunnitteluosaamista ja ennen kaikkea liiketoiminnan huippuosaamista. Mutta kun siihen yhdistetään vielä yhteiskunnan vahva rooli viennin edistämisessä, niin lopputulos on menestyksekäs, toteaa Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

– Valtio ei voi kuitenkaan korvata yksityissijoituksia. Niitä vain sekä Suomella että muotoilualalla on vielä liian vähän tarjolla. Ruotsi ja Tanska keräävät aktiivisesti ohi Suomen ulkomaisia sijoituksia, Heinänen jatkaa.

Työvaate on osa yrityksen kilpailukykyä

Kirsimari Kärkkäisellä on suunnitteluosaamisen lisäksi vahva liiketoiminnan ja markkinoinnin osaaminen. Hän on opiskellut tekstiili- ja ma­teriaalitekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa Tampereella, yrittäjyyttä Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä sekä suorittanut vastuullisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot Helsingin Kauppakorkeakoulussa.

Liiketoiminnan ja eri toimialojen hyvä tuntemus on vahvistanut Kärkkäisen osaamista työvaatesuunnittelijana. Kärkkäinen suhtautuu insinöörimäisen ana­lyyttisesti niin raskaan teollisuuden, kuljetusalan kuin palvelusektorinkin työasujen suunnitteluun. Siinä missä rakennus- ja asfalttimiesten työasuja sääntelee työturvallisuus, palvelusek­torilla korostuvat eri brändien erottu­vuustekijät ja oivaltava visuaalisuus, joka näkyy erityisesti yksityiskoh­dissa. Työvaatesuunnittelussakin kirkkaana johtotähtenä on luoda asiakasyritykselle menestystä.

Slush-tiimi valitsi voittajan

Kasvuyrittäjyystapahtuma Slushin tiimi: Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen valitsivat 5 000 euron Ornamo-palkinnon saajaksi vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäisen seitsemän ehdokkaan joukosta. Palkinto jaettiin Muotoilupäivä 2015 -tapahtumassa 20.3.2015 Helsingissä.

– Kärkkäi­sen vahvuutena on hänen kokonais­valtainen ajattelutapansa, jossa vaate nähdään osana yrityksen kilpailukykyä, perustelee Slush-tiimi valintaansa.

– Peilasimme Ornamo-palkinnon valintaa myös Slushin periaatteiden kautta. Pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus ovat tärkeitä, samoin palveleva ja toiminnallinen design, toteaa Slushin Miki Kuusi.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon Muotoilijat-palkinto muuttui nyt Ornamo-palkinnoksi. Aikaisemmin Muotoilijat-palkittuja oli vuosittain useita, nyt valittiin vain yksi Ornamo-palkinnon saaja. Palkinnon myöntämisen prosessi myös uudistui. Voittajan valitsee ulkopuolinen valitsija useasta palkintoehdokkaasta. Tänä vuonna palkintoehdokkaat olivat: Tekstiilitaiteilija Katri Haahti, muotoilija ja arkkitehti Seppo Koho, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen, keraamikko Nathalie Lahdenmäki, teollinen muotoilija Kari Malmén, vaatesuunnittelija Anna Ruoho­nen ja teollinen muotoilija Simo Säde. Ornamo on palkinnut muotoilijoita jo 1980-luvulta lähtien.


Muotoilupäivä 2015 perjantaina 20.3.2015 klo 15−18

Bio Rex, Mannerheimintie 22−24, Helsinki
Ohjelma ja aikataulu
www.ornamo.fi/muotoilupäivä15

Kuvapankki median käyttöön (otsikolla Ornamo-palkinto2015)
www.ornamo.fi/media/kuvapankki


Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Elina Perttula
p. 043 211 0755
elina.perttula@ornamo.fi

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilun ja taideteollisten alojen valtakunnallinen aatteellinen ja ammatillinen asiantuntijajärjestö, joka palvelee 2 300 jäsentä. Ornamo tukee muotoilualan koulutettuja sekä työsuhteissa ja yrittäjinä, toimii jäsentensä edunvalvojana, alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Muotoilu- ja taidealojen ammattilaiset työskentelevät sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun, huonekalu-, tekstiili- ja vaatesuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taideteollisen taiteen ja taidekäsityön aloilla. Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan vuonna 2013 muotoilualan yritysten liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa. Vuonna 2013 muotoiluala työllisti kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna noin 21 300 henkilöä.