Mediaseuranta

Lasiterassi tarjoaa upeaa olotilaa

...minkä takia moni valitsee meidät, Marttila toteaa tyytyväisenä. Myös kotimaisuus on meille kunnia asia: kannamme ylpeinä Made in Finland ja Design from Finland merkkejä. Siestan palvelukonseptiin kuuluu aina ilmainen suunnittelu- ja tarvekartoitus paikan päällä. Kartoitus kannattaakin ...

Luvatunmaan linna vie Harry Potterin seuraan

Levin Luvatussamaassa on lumikoneisto pyörinyt lokakuun puolivälistä lähtien. "Ei kyllä näin konstikasta syksyä ole lumirakentamisessa aikaisemmin ollut, sanoo yrittäjä Pekka Jussila. Lumen lisäksi Luvatunmaan rakenteissa käytetään jäätä, jota nostetaan viereisestä Ounasjoesta. Jussilan mukaan linnaan voitaisiin tänä vuonna liittää myös suomalainen avainlippu, sillä koko prosessi on toteutettu täysin kotimaisin voimin.

Osa-aikatyö houkuttelisi, jos se olisi taloudellisesti mahdollista

Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on monille hankalaa. Asia käy ilmi Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Tekesin ja Työterveyslaitoksen teettämästä selvityksestä, jonka mukaan 28–37-vuotiaista jopa 40 prosenttia kokee vaikeuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Työssä jaksamista voidaan helpottaa esimerkiksi joustavilla työn alkamis- ja päättymisajoilla, sanoo erityisasiantuntija Anna Kokko Väestöliitosta. Tutkimusten mukaan suomalaiset vanhemmat tekisivät nykyistä enemmän osa-aikatyötä, jos se olisi taloudellisesti mahdollista "Perheen sisällä vanhempien välistä ansiokuilua voi yrittää keventää niin, että vanhemmat tekevät vuorollaan lyhyempää työaikaa", Kokko esittää. Hän toivoo yhteiskunnalta perheille matalan kynnyksen palveluja. Monet niistä leikattiin 1990-luvun lamassa. Perheille Kokko antaa neuvon raivata aikaa yhteiseen tekemiseen ja jutteluihin.

Raisiolaisen Cozmei Oy:n tuotteet ovat haluttuja ympäri maailman

...perässä. Vaatteet valmistetaan Varsinais-Suomessa, josta myös materiaalit pääosin tulevat. Lokakuussa yritys sai tunnustuksena kotimaisesta työstään Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. Ne ovat yritykselle kunnia-asia. Villakangasta ei enää tehdä Suomessa, mutta ostamme kankaat suomalaisen...

Paikalliselle kiinteistökehitysyhtiölle tunnus

Heinolalainen kiinteistökehitys Valo on saanut Suomalai­sen Työn Liiton Avainlippudiplomin eli oikeuden käyttää avainlipputunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuot­teelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia.

Digiloikka poikii töitä kotimaisille yrityksille

Kotimaisilla it-yrityksillä on reilun kolmen neljäsosan siivu Suomen vuosit­taisista noin 3,5 miljardin euron arvoi­sista it- ja ohjelmistopalveluiden markki­noista. Asia käy ilmi Suomalaisen Työn Liiton tekemästä tuoreesta selvityksestä. ’’Oma mielikuvani on ollut, että ala olisi jopa ulkomaalaisten yritysten do­minoiva", sanoo toimitus­johtaja Tero Lausala Suomlaisen Työn Liitosta. Hänen mukaansa yritysten digihankkeet ovat omiaan lisää­mään suomalaisten yritysten osuutta. Tutkimuksessa haastateltiin 300 yrityksen ostoista päättäviä henkilöitä. Heistä yli puolet koki, että kotimaisuudella on merkitystä hankinnoissa. "Meneillään on koko yritysten koko ydintoiminnnan digitalisointi. Tällöin toimialatuntemuksella ja yhteisellä kielellä on suuri rooli, sanoo Lausala.

Yhteiskunnallista hyvää ravintolabisneksellä

Kanrestalla on Yhteiskunnallinen yritys –merkki, jonka Suomalaisen työn liitto antaa niille yrityksille, joiden ensisijaisena tavoitteena on tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Suomen Kansanterveysyhdistys omistaa Kanrestan ja osa voitoista ohjataan Kansanterveysyhdistyksen jäsenjärjestöille, kuten esimerkiksi Lastentautien tutkimussäätiölle.¨Kanresta kokee, että kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta ja tämä vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan. Myös työntekijät hakeutuvat mielellään Kanrestalle töihin, koska kokevat työn merkityksekkääksi. Kainaloartikkelissa Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys –merkin brand manager Niina Ollikka kertoo, että merkistä ollaan yhä kiinnostuneempia. Nyt mukana on jo 200 yritystä. Ollikan mukaan kuluttajat ovat nykyään kiinnostuneita siitä minne heidän rahansa menevät ja suosivat läpinäkyviä yrityksiä. Minkä vain alan toimija voi saada Yhteiskunnallinen yritys –merkin, kunhan se täyttää annetut kriteerit.

Pielisen Betonille Avainlippu

Pielisen Betonille on myönnetty Avainlippu-tunnus, koska heidän omien tuotteidensa kotimaisuusaste on enemmän kuin 80 prosenttia. Avainlippu-tunnuksen kriteerinä on, että palvelun tai tuotteen kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia. Pielisen Betonin tehtaat sijaitsevat Hollolassa, Lieksassa, Joensuussa, Outokummussa sekä Kuopiossa.

Lehdenkärjessä

Lehdenkärjessä-palstalla esitellään uutuuksia talven ja kevään pihan hoitoon. Esittelyssä on muun muassa Masin IsoTalkkari –lumikola, joka valmistetaan Raumalla ja jolla on avainlippu. Lisäksi esitellään myös Neko-kompostinkiihdytin ja Biolanin kasvusammal, joilla molemmilla on avainlippu.

ESSIn avulla muovi kiertämään

Pirkan ESSI-kassi on valmistettu kierrätymuovista ja sen valmistamiseen tarvitaan vain noin 15 prosenttia siitä energian määrästä, joka tarvitaan muovin valmistamiseen. Kassit valmistetaan Tampereella Amerplastin tehtaalla ja niissä on Avainlippu-merkki.

Näin opit tuntemaan vahvuutesi

Työelämässä ja muussakin elämässä on tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja myös puhua niistä avoimesti. Suomalaisille tämä on kuitenkin vaikeaa, sanoo yliopistolehtori Lotta Uusitalo-Malmivaara Helsingin yliopistosta. Hänen mukaansa suomalaiset osaavat ennemminkin sanoa sen, mitä eivät osaa. Myös suomalaisilla työnantajilla on vaikeuksia havaita alaistensa vahvuuksia tarpeeksi hyvin. Tämä käy ilmi Suomalaisen työn liiton vuonna 2017 teettämästä Made by Finland -tutkimuksesta. Sen mukaan valtaosa tutkimukseen vastanneista koki, että työnantajat eivät tiedä työntekijöidensä vahvuusalueita tarkasti. Uusitalo-Malmivaaran mukaan taustalla on suomalainen kulttuuri ja luterilainen perinne. Jo koulussa lähtökohta on se, missä voisi tehdä paremmin. Omia vahvuuksiaan voi esimerkiksi kartoittaa sillä, että laatii itselleen positiivisen CV:n eli PCV:n

Home Instead on nyt Kotona Asuen

...vahvistamaan Avainlipun roolia ja lisäämään Avainlipun käyttöä painotuotteissa ja muussa materiaalissa”, sanoo toimitusjohtaja Samuli Suominen. Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu on selkeästi tunnetuin kaikista merkeistä. Markkinointi&Mainonnan ja Taloustutkimuksen tutkimuksessa Avainlippu ylsi Suomen 8. arvostetuimmaksi...