Mediaseuranta

Selvitys jäi tekemättä ja logokaksoset syntyivät – Kiillon ja Design from Finlandin logoissa on monta yhteistä tekijää

...paljon Suomalaisen työn liiton omistamaa Design from Finland -logoa. Kummatkin logot ovat sinisiä ympyröitä, joissa on valkoista tekstiä. Kiilto tai Suomalaisen työn liitto eivät kommentoi logojen yhtäläisyyksiä. Logoilla oli kuitenkin siinä määrin samaa näköä, että Suomalaisen työn liitto selvitti asiaa Kiillon kanssa...

Innofoorumi yhdistää keksijät ja yritykset

Kaavi100-hanke on tuottanut tämän vuoden aikana niin monia kirjattuja keksintöjä, ettei kaikkia niistä pystytä hyödyntämään Kaavilla. Tämän johdosta on avattu Innofoorumi.fi-palvelu, jossa innovointi-ja työllisyyskoordinaattori Tapani Tirkkosen mukaan keksijät ja yritykset voivat kommunikoida keskenään. Suomen Keksijäin Keskusliiton Maunu Korpelan mukaan Innofoorumin laajentuminen valtakunnalliselle tasolle edellyttää, että alueellisessa pilotoinnissa käyttäjäkokemus on erinomainen ja tuloksellisuus yrityksille on vielä aiempaakin suurempi. Korpela viittaa samassa yhteydessä Suomalaisen Työn Liiton vuosia takaperin ideoidenjakoalustaksi luomaan Avainklubi-palveluun, jonka tekninen puoli oli erinomainen, mutta jonka tuloksellisuus yritysten suuntaan oli haasteellinen.

Linnapaperin oman tuotannon osuus kasvussa

Kortti- ja lahjatavarayritys Linnapaperi oy:n uutena toimitusjohtajana on lokakuun alusta aloittanut Tapani Linna ja tuotejohtajana puolestaan Sanna Linna-Rentto. Nimitykset liittyvät Linnapaperin sukupolvenvaihdokseen, jossa yrityksen operatiivisen toiminnan johto on siirtymässä yhtiön perustajalta Mikko Linnalta hänen jälkipolvelleen. Yhtiön siirtyminen vuonna 2011 Keuruulle Otavan kirjapainokylään on mahdollistanut sille oman, kotimaisen tuotannon huomattavan kasvattamisen. Tapani Linna toteaa, että yhtiön Avainlippu-tuotteistaan saama palaute on ollut hyvin positiivista.

Päättäjät peräänkuuluttavat kotimaisuutta ja paikallisuutta

Kuntapäättäjistä 84 % haluaisi kotimaisuuden vaikuttavan hankinnoissa enemmän ja 82 % puolestaan kannattaa paikallisten yritysten tuotteiden ja palveluiden ostamisen lisäämistä. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton Aula Research Oy:llä maalis-toukokuussa teettämästä kyselytutkimuksesta. Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala toteaa olevan hienoa, että kuntapäättäjät näkevät kotimaisuuden ja paikallisuuden tärkeinä valintatekijöinä. Hän lisää, että vaikkei hankintalaki mahdollista kotimaisuuden ja paikallisuuden käyttämistä suoraan valintakriteereinä, voi kilpailutukseen tuoda näitä tukevia kriteerejä, kuten työllistäminen tai huollon määräajat.

Pääkirjoitus: Vastuullisuus korostuu

Pääkirjoituksessa käsitellään suomalaisten kulutuskäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä Suomalaisen työn liiton teettämän Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksen pohjalta. Kirjoittaja toteaa, että arvoilla on abstraktiudestaan huolimatta suuri merkitys kulutuskäyttäytymisen ohjaamisessa. Kirjoittajan mielestä tutkimus antaa etenkin vähittäiskaupan päättäjille mietinnän aihetta vuoden suurimman myyntisesongin alla.

Pääkirjoitus: Osaaminen työelämän muutoksessa

Pääkirjoituksessa käsitellään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektoria kohtaavia työelämämuutoksia etenkin osaamisen kehittämisen kannalta. Kirjoittaja viittaa Suomalaisen Työn Liiton viimevuotiseen tutkimukseen, jonka mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikan suomalaisessa työelämässä korostuvat teknolo­gian käyttö, jatkuva oman ammatti­taidon kehittäminen sekä kyky sopeu­tua muutokseen. Kirjoittajan mielestä keskeistä muutoksissa selviytymiselle on oma asenne sekä omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Vanha Porvoo kolikkoon

Suomen Rahapaja julkaisi 2.10 Vanhaa Porvoota kuvaavan kahden euron juhlarahan. Sen tunnuspuoli kuvaa Porvoonjoki-laaksoa ja Vanhaa Porvoota, ja arvopuolelle on lyöty kuva Suomen kartasta. Kolikon ovat suunnitelleet Erkki Vainio ja Mari Metso Hannu Vallaksen ottaman valokuvan perusteella. Rahalla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-tunnus. Sitä on lyöty 3 000 kappaletta.

Kuomiokoski Oy valmistaa kolmisentuhatta kenkäparia vuodessa

Kuoma-tehdas sijaitsee pienessä Kuomiokosken kylässä nykyisin Mikkeliin kuuluvassa Ristiinassa. Tehtaalla on 10 000 neliön tuotantotilat mukaan lukien Mäntyharjulla sijaitseva logistiikkakeskus. Tehtaan päätuote on tänä vuonna 30 vuotta täyttä lasten putkivarsisaapas. Kuoma-saappaalla Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus, joka merkitsee vä­hintään 50 prosentin kotimaisuusastetta. Kuomien kotimaisuusaste on noin 60 pro­senttia. Niiden varsimateriaalit tehdään ja leikataan kotimaassa, mutta kallein työvaihe eli varsien ompelu teetetään Baltiassa. Sieltä päälliset palaavat Kuomiokoskelle, jossa jalkineet kootaan, viimeistellään ja pakataan.

Paikallisuutta hankintoihin

...kotimaisuutta tai paikallisuutta ei voi suoraan käyttää valintaperusteina, mutta niitä tukevia kriteerejä ja hankintamenetelmiä pystytään tuomaan kilpailutukseen lain puitteissa. Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan tämän tyyppisiä asioita ovat esimerkiksi sosiaaliset ja eettiset kriteerit kuten työllistäminen ja vaikuttavuus...

Luovuuden Lakeus palkittiin

Luovuuden Lakeus ky on saanut Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Merkki voidaan myöntää yrityksille, jotka on luotu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja jotka ohjaavat valtaosan voitostaan yhteiskunnallisten tai ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Suomalaisen Työn Liiton brändijohtaja Niina Ollikka kertoo, että Yhteiskunnalliset yritykset osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen hyvien arvojen kautta.

Luovuuden lakeudelle tunnustus

Luovuuden Lakeus ky on saanut Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Merkki voidaan myöntää yrityksille, jotka on luotu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja jotka ohjaavat valtaosan voitostaan yhteiskunnallisten tai ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Luovuuden Lakeuden toimitusjohtaja Sonja Jokiranta kertoo, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen ihmisläheisen ja luovan työn avulla on ollut hänen pitkäaikainen unelmansa.

Letkis sai hymyn huulille

Pilke Päiväkodit Oy osallistui Suomalaisen Työn Liiton järjestämään Tervetuloa meille -kampanjaan, joka esittelee yritysten ja yhteisöjen toimintaa ja kertoo suomalaisesta osaamisesta. Tempauksen kunniaksi kaikissa Pilke-päiväkodeissa tanssittiin keskiviikkoaamuna letkajenkkaa.