Uusi Lumon lasinjalostustehdas on aloittanut toimintansa ja 16 M€ investointiohjelma on valmistunut

4 600 m2 tehdaslaajennuksella vastataan edelleen kasvavaan lasitustuotteiden kysyntään. Uusi tehdaslaitos nostaa tuotannon kapasiteetin niin, että täydellä volyymilla toimiessaan se tuo Kouvolaan yhteensä noin 47 uutta työpaikkaa. Vasta valmistuneeseen lasinjalostusyksikköön toteutetaan miljoonan euron lisäinvestointi, kun uuden silkkipainokonelinjan asennukset alkavat ensi keväänä.

”Investointien tavoitteena on luoda edellytykset kansainvälisen liiketoiminnan kehitykselle. Uuden lasinjalostusyksikön myötä takaamme riittävän kapasiteetin maayhtiöidemme tarpeisiin ja automaation avulla varmistamme tehokkaan tuotannon. Olemme investoineet Kouvolaan, koska seudulla on saatavilla ammattitaitoista, sitoutunutta ja osaavaa työvoimaa, jotka hallitsevat oman erikoisalamme koneiden käytön”, Lumonin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen kertoo.

”Tarve uudelle silkkipainotekniikalle on lähtenyt ennen kaikkea asiakkaista ja etenkin arkkitehtien odotuksista. Yhteensä 35 m pitkä tuotantolinja asennetaan uudelle lasinjalostustehtaalle. Investoimalla omaan painokoneeseen voimme varmistaa laadun sekä toimitusvarmuuden korkean tason. Silkkipainotekniikassa lasin pintaan maalataan kuvioita emalimaalilla. Tekniikka mahdollistaa vähemmän lasimaisten julkisivujen tekemisen, koska sillä voidaan tehdä lasiin maalattua pintaa niin, että kaidelasi näyttää levymäiseltä. Samalla pystymme vastaamaan uusiin kaiteiden levyrakenteita koskeviin kansallisiin kestävyysvaatimuksiin. Uskomme, että kyseinen painotekniikka tulee jatkossa korvaamaan levykaiteen”, Lumon Suomen maajohtaja Mikko Hilliaho kertoo.

Viimeisen kolmen vuoden aikana suoritettujen investointien suuruusluokka on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Aikaisemmat 9 miljoonan euron investoinnit 2016 ja 2017 kohdistuivat niin ikään uusiin tuotantotiloihin, toimitiloihin ja koneisiin sekä Kouvolassa että Kempeleessä. Kempeleessä sijaitsee Lumonin tytäryhtiö Visor Oy, joka valmistaa auringonsuojaverhoja terassi- ja parvekelasituksiin sekä vekkikaihtimia ikkunoihin.

Lisätietoja:

Jussi Kinnunen
Toimitusjohtaja
jussi.kinnunen@lumon.fi
puh: 040 738 2642

Mira Warva
Viestintäpäällikkö
mira.warva@lumon.fi
puh: 0400 297 936