5 uutta Yhteiskunnallinen yritys -merkin kantajaa

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys –merkkitoimikunta on myöntänyt 5 uutta merkkiä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Uudet merkinkantajat:

Lilinkotisäätiö

Säätiön pyrkimyksenä on parantaa vaikeista psyykkisistä häiriöistä kärsivien asemaa yhteiskunnassa ja se toimii yleishyödyllisen periaatteen mukaisesti. Lilinkotisäätiö tarjoaa mielenterveyskuntoutujille asumispalveluita ja päiväkeskustoimintaa.
Lue lisää »

Omakotisäätiö

Säätiö tuotaa yhteiskunnallisesti vastuullisia ja vaikuttavia palveluita ikääntyvälle väestölle tarjoamalla mm. ympärivuorokautista hoivaa Puotilassa sijaitsevissa Mäntylän ja Merilän palvelutaloissa.
Lue lisää »

Uutistamo Oy

Yritys edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.
Lue lisää » 

Startti Lastensuojelupalvelu Oy

Yritys tekee tärkeää yhteiskunnallista työtä sillä toiminnallaan se pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä kehittämällä tarvelähtöisesti uusia palveluita.
Lue lisää »

Hulipaskylän Hoivapalvelut Oy

Yrityksen Kortekoti tarjoaa vanhuksille ja ikääntyville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille laadukasta palveluasumista kauniin luonnon keskellä.
Lue lisää » 

 

Lisätietoja:

Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@avainlippu.fi