Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

 

Hangon Palveluasunnot säätiö 

Palvelutalo Nova tarjoaa Hangossa laadukasta ja turvallista asumista hoito- ja kotipalveluita tarvitseville vanhuksille ja vammaisille. Viihtyisä tunnelma muodostuu hyvästä palvelusta, aidosta välittämisestä sekä yhdessä tekemisestä ja puuhastelemisesta. Palvelutalossa tuetaan yksilöllistä asumista.

Hyvinkään Veteraanitalosäätiö sr 

Säätiö ylläpitää palveluasuntoja ja palvelukeskusta, järjestää mm. hoito-, kuntoutus- ja ateriapalveluita ja vuokraa tiloja kokous- ja juhlakäyttöön. Toiminta-ajatuksena on edistää ja ylläpitää hyvää elämänlaatua, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Asumispalveluiden lisäksi asukkaat saavat halutessaan tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon, ateriat ja kodinhoidon palvelut. Asukkaita tuetaan sosiaalisessa kanssakäymisessä ja heille järjestetään virkistys- ja viriketoimintaa. Toimintaa ohjaavina arvoina ovat kunnioitus, ammattitaito ja vastuullisuus.

Keski-Uudenmaan kierrätys- ja toimintakeskus ry

Keski-Uudenmaan Kierrätys- ja Toimintakeskus ry (Kierrätysmylly) vähentää syntyvän jätteen määrää kierrättämällä lahjoitettuja käyttökelpoisia tavaroita, tarvikkeita ja laitteita. Kierrätysmyllyn myymälästä jaetaan myös tietoa ympäristöä tavanomaista vähemmän kuormittavista kulutustavoista. Yhdistyksellä on toimipiste Järvenpäässä.

Kiipulasäätiö 

Kiipulasäätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta, lääkinnällisestä ja muusta kuntoutuksesta. Kouluttamalla erityistä tukea tarvitsevia nuoria, säätiö takaa heille tasavertaisemman aseman yhteiskunnassa ja mahdollisuuden itsenäiseen elämään.  Säätiön unelmana on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja hyvä elämä ovat mahdollisuutena kaikille.

Kotona Asuen Seniorihoiva Oy

Asuen Seniorihoiva auttaa seniori-ikäisiä asumaan itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tarjoamalla heille monipuolisia ei-sairaanhoidollisia hoivapalveluja sekä kotihoidon tukipalveluja kotiin. Yrityksen keskeiset arvot ovat lähimmäisen kohtelu arvokkuudella ja kunnioituksella, lisäarvon luominen asiakasta palvellessa ja kasvuun kannustaminen. Asiakkaalle tarjotaan hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan räätälöityä hoivaa, joka kirjataan palvelusopimukseen ja jonka toteutumista ja laatua seurataan jatkuvasti.

Kouvolan Dementia- ja kehitysvammaisten ryhmäkoti ry 

Kouvolan Dementia- ja kehitysvammaisten ryhmäkoti ry tarjoaa turvallisen, kodinomaisen asumismuodon joko ryhmäkodeissa tai palvelutaloissa erityisesti dementia- ja kehitysvammapotilaille. Yhdistys ylläpitää asiakkaidensa fyysistä ja psyykkistä kuntoa tarjoamalla heille yksilöllistä palvelua ja virikkeellistä toimintaa, kuten ohjattua askartelutoimintaa ja päivittäistä ruoanvalmistusta. Yhdistys tarjoaa asuinyhteisön, joka tukee omatoimisuutta. Toimipisteitä on tällä hetkellä Kouvolassa kuusi kappaletta.

Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy 

Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä, Ympäristö ja Terveys -lehteä ympäristöalalle ja Elintarvike ja Terveys -lehteä ammattikeittiö- ja elintarvikealalle. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää aihepiireihin liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti. Muun muassa kestävä kehitys, ympäristön puhtaus, terveellisyys ja monimuotoisuus, hyvä sisäilma, puhdas ruoka ja elintarvikehygienia sekä työn arvostus ovat asioita, joita lehdillä edistetään.

ViaDia Oy

ViaDia ry on Suomen Vapaakirkon arvoihin pohjautuva valtakunnallinen diakoniatyön järjestö, jonka tavoitteena on palvella Jumalaa, auttaa lähimmäisiä ja levittää diakonista liikehdintää Suomessa ja ulkomailla. Järjestö haluaa tarjota apua ja toivoa jaettavan ruoan, kohtaamisen ja palvelun muodossa. Kyseessä voi olla lämmin ateria, keskusteluapu, kotikäynti, kuntouttava työtoiminta, Alfa-kurssi vankilassa, ylijäämäruoka tai lahjoituksia.