Fiblonin tuotteet syntyvät asiakasta kuunnellen

Fiblon on onnistunut asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa. Kattaus-, pyyhintä-, ja mukavuustuotteiden tuotannossa asiakkaan tarpeet määräävät toiminnan tahdin.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Fiblon on ansiokkaasti tuottanut asiakkailleen arvoa, joka on auttanut heitä menestymään. Yrityksen poikkeuksellinen tapa kuunnella asiakasta on ollut liiketoiminnan ydin yli kolmen vuosikymmenen ajan.

– Koko toimintastrategiamme lähtee asiakkaan tarpeista. Teollinen massatuotanto, moderni teknologia ja asiakasohjautuvuus tekevät kaikki yhdessä toiminnastamme uniikkia toimialallamme. Olemme iloisia saadessamme tunnustusta siitä, että tarpeiden tarkka kuuntelu ja asioiden tekeminen helpoksi asiakkaalle ovat tuottaneet tulosta ja lisäarvoa, toteaa Fiblonin viestintä- ja markkinointijohtaja Anne Ekberg.

Kysely toteutettiin syvähaastatteluina maaliskuussa 2015, ja tulokset osoittavat Fiblonia pidettävän luotettavana ja ammattitaitoisena toimijana.

Asiantuntemus vastaa arvo-odotuksiin

Fiblon kehittää ravintola- ja matkailualan asiakkailleen niiden menestystä tukevia kattaus- ja pyyhintäratkaisuja. Tuotemerkkejä ovat kattaus- ja mukavuustuotteista koostuva Softlin ja Fibra-pyyhintäratkaisut. Ympäristön kunnioittaminen on tärkeä Fiblonin toimintaa ohjaava arvo. Yritys vastaakin vastuullisuuden vahvoihin signaaleihin julkaisemalla kahden vuoden välein yritysvastuuraportin. Uusi raportti valmistuu ennen kesää.

– Raportilla haluamme kertoa, miten vastuullisuus toiminnassamme toteutuu ja kuinka autamme asiakkaita saavuttamaan oman vastuullisuustavoitteensa. Asiakkaiden arvo-odotukset ovat korkealla, ja siihen vastaamme vahvalla arvonmyynnillisellä toimintatavalla. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa entistä syvemmin ja varmistaa, että tarjoomamme auttaa heitä menestymään, Ekberg toteaa.

Lisätietoja:

Anne Ekberg
varatoimitusjohtaja, markkinointi ja viestintä
puh. 050 561 0671
anne.ekberg@fiblon.com