Kohti hiilineutraalia Pentik-keramiikkatehdasta – ensimmäisenä askeleena Posion tehtaalle Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Maailman pohjoisimmalle keramiikkatehtaalle, Pentikin Posion tuotantolaitokselle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Samalla Pentik on tehnyt ympäristölupauksen, ja Posiolla sijaitseva keramiikkatehdas tulee pienentämään käytetyn energian määrää 10 % optimoimalla sähkön ja kiinteistön lämmitysenergian käyttöä vuoteen 2024 mennessä*. Tehtaalla kehitetään myös kierrätystä ja vähennetään systemaattisesti jätteiden määrää. Keramiikkatehdas tulee olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Suomalaiselle sisustamisen designtalo Pentikille vastuullisuus tarkoittaa välittämistä ympäristöstä ja ihmisistä sekä vastuunkantoa tuotteista ja hankintaketjusta. Keramiikkatehtaan tuotanto Posiolla on yritykselle arvovalinta ja sijainti pohjoisen luonnon keskellä tukee vahvasti koko Pentikin ideologiaa ja toiminnan ympäristölähtöisyyttä. Pentik on Posion alueella suurin yksityinen työnantaja ja koko Pentik-mäen toiminnalla on huomattava vaikuttavuus alueen elinkeinoon ja matkailuun.

Posion tehtaalla valmistetaan niin kodin käyttöesineitä, käyttö- ja taidekeramiikkaa kuin keraamisia laattoja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Tehtaalla käytetään 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja tavoitteena on kasvattaa keramiikkatehtaan energiatehokkuutta entisestään. Vuoden 2022 aikana aletaan tutkia lämmöntalteenoton kapasiteetin kasvattamismahdollisuuksia ja optimoidaan tehtaan lämmitystä. Lisäksi huomiota kiinnitetään kerättävien jätejakeiden määrään ja pyritään vähentämään muovijätettä. Kaikissa hankinnoissa pyritään suosimaan suomalaista työtä ja tehtaalle hankitut pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettäviä.

– Tänä päivänä keramiikkatehtaamme valmistaa 300 000 esinettä vuodessa ja työllistää 40 ihmistä. Tehtaalla keramiikan poltossa syntyvä hukkalämpö ohjataan hyötykäyttöön omien kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitykseen. Poltossa rikkoutunut keramiikka saa uuden elämän kierrätystaideteoksissa, joita voi ihailla muun muassa eri puolilla Posiota sekä muutamissa Pentik-myymälöissä. Kaikilla keramiikkatuotteillamme sekä oman pajan kynttilöillämme on Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset. Lisäksi Pentik-mäellä on Green Key -ympäristömerkki sekä vastuullisen matkailun Sustainable Travel Finland -tunnustus, kertoo Pentikin Posion keramiikkatehtaan johtaja Lassi Kaivosoja.

Suomen ensimmäinen Ekokompassi-ympäristösertifioitu keramiikkatehdas ja ykkössija Sustainable Brand Index -tutkimuksessa kirittävät koko Pentikin vastuullisuustyötä

Pentikin tehtaan ympäristöohjelma on räätälöity yrityksen omiin tarpeisiin sopivaksi ja se on auditoitu kolmannen riippumattoman osapuolen toimesta. Ympäristöohjelma tukee koko yrityksen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä ja kasvustrategiaa. Pentikille myönnetty Ekokompassin ympäristösertifikaatti on ensimmäinen keramiikka-alalla. Lisäksi Pentik on valittu kuluttajien toimesta toistamiseen toimialansa (Furniture & Decoration – Stores) vastuullisimmaksi brändiksi Sustainable Brand Index 2022** -tutkimuksessa. Nämä tunnustukset kannustavat yritystä entisestään jatkamaan systemaattista ja pitkäjänteistä vastuullisuustyötä uusilla linjauksilla ja projekteilla.

– Haluamme tarjota kauniita, laadukkaita ja turvallisia tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle. Olemme tunnistaneet meille tärkeät vastuullisuusteemat ja kehityskohteet sekä validoineet nämä myös ulkopuolisen tahon toimesta. Vastuullisuustyössä emme tavoittele valmista, vaan uskomme, että työ on jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. Olemme juuri ottamassa käyttöön uudet vastuullisen suunnittelun ja hankinnan periaatteet. Lisäksi käynnistämme kevään aikana koko yrityksemme kattavan hiilijalanjäljen laskennan, sanoo Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff.

– Ekokompassin vaatimukset täyttyvät hienosti Pentikillä ja olemme Ekokompassissa erittäin iloisia saadessamme ensimmäisen keramiikkatehtaan sertifioitua. Pentik on selvästi sitoutunut tavoitteisiinsa ja integroinut ympäristötyön myös yrityksen muuhun toimintaan, kertoo Ekokompassin toimitusjohtaja Heidi Salonen.

Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin ja vastaa muita pohjoismaisia ympäristöjärjestelmiä. Ekokompassin omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto.

* lähtötasona vuosi 2021.
** Sustainable Brand Index on Euroopan suurin riippumaton vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus, jossa selvitetään kuluttajien käsityksiä vastuullisimmista brändeistä. Tutkimus toteutetaan vuosittain Suomessa ja siihen haastatellaan yhteensä tuhansia 16–75-vuotiaita suomalaisia. Lisätietoja: https://www.sb-index.com/finland

Lisätietoja: 
Heidi Kinnunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
puh. 040 8263291
s-posti: lehdisto@pentik.com

Pentik on tarina tahdosta ja taidosta, ehtymättömästä elämänjanosta ja taiteen palosta. Perheyritys on kaunistanut suomalaisten koteja ja valloittanut sydämiä jo yli puolen vuosisadan ajan. Pentikin tarina alkoi vuonna 1971 Posiolta, jossa sijaitsee edelleen yrityksen keramiikkatehdas ja kynttiläpaja sekä Sustainable Travel Finland -tunnustuksen saanut Pentik-mäki matkailukohde. Tänä päivänä Pentik on monipuolinen sisustamisen designtalo, jonka liikevaihto vuonna 2021 oli 26 miljoonaa euroa. Omia myymälöitä on verkkokauppa mukaan lukien 48 ja Pentik työllistää lähes 250 henkilöä Suomessa. 
www.pentik.com