Pohjoismaiden ensimmäinen laajamittainen poistotekstiilien jalostuslaitos avataan Paimioon 2021

Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti teollisuuden uusiokäyttöön käsittelevä jalostuslaitos valmistuu Paimioon vuonna 2021. Laitoksen rakennuttava Rester Oy jalostaa Paimiossa yritysten poistotekstiiliä ja vuokralaiseksi samaan kiinteistöön tuleva Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) käsittelee omalla linjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä.

Tuleva laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Rester Oy:n pääomistaja, työvaatetoimittaja Touchpointille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -merkit ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle (LSJH) Yhteiskunnallinen Yritys -merkki.

Tekstiiliteollisuuden poistotekstiiliongelma on kestämätön. Tuotteiden valmistamiseen käytetään kasvavassa määrin luonnonvaroja ja toisaalta elinkaarensa päässä materiaalit menetetään. Pelkästään Suomessa syntyy vuosittain noin 100 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä. Käyttämällä materiaali uudelleen voitaisiin pienentää tekstiiliteollisuuden hiilijalanjälkeä ja vähentää luonnonvarojen käyttöä huomattavasti.

Jalostuslaitos aloittaa tekstiilien kiertotalouden uuden aikakauden Suomessa

Rester Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tulevat viemään tekstiilialaa kohti kiertotaloutta ja aloittavat tekstiilijätteen jalostamisen teollisuuden raaka-aineeksi. Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilejä laajamittaisesti teollisuuden uusiokäyttöön käsittelevä jalostuslaitos valmistuu Paimioon vuonna 2021. Noin 3 000 neliön jalostuslaitoksen rakennuttava Rester jalostaa yritysten poistotekstiiliä sekä teollisuuden hukkamateriaaleja. Laitokseen tulee vuokralaiseksi Lounais-Suomen Jätehuolto, joka taas käsittelee omalla linjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä.

– Jalostuslaitos aloittaa tekstiilien kiertotalouden uuden aikakauden Suomessa. Olemme käynnistämässä systeemimuutosta alan edelläkävijöinä Skandinaviassa. Tekstiiliteollisuuden siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen on välttämätöntä, sillä neitseellisillä materiaaleilla tekstiiliteollisuuden nykyistä rakennetta ei pystytä ylläpitämään. Ja miksi edes pitäisi, kun kierrätyskelpoista materiaalia on niin paljon käytettävissä, kertoo Rester Oy:n hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko.

Rester Oy:n pääomistajan, työvaatetoimittaja Touchpointin näkökulmasta katsottuna kiertotalouslaitos on paitsi resurssiviisautta, myös välttämätöntä vastuullisen työvaatemalliston kokonaiselinkaaren näkökulmasta.

– Lokaalin ratkaisun saaminen globaaliin ongelmaan on valtava harppaus oikeaan suuntaan ja nostaa koko Suomen profiilia kiertotalouden edelläkävijänä, Luukko jatkaa.

Tuleva laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Lopputuotteena molemmilta linjastoilta syntyy kierrätyskuitua, josta voi tuottaa teollisuuden eri käyttökohteisiin esimerkiksi lankaa ja kangasta, rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaaleja, akustiikkalevyjä, komposiitteja, non-woven- ja suodatinmateriaaleja sekä muita teknisiä tekstiilejä, kuten geo-tekstiilejä.

Lounais-Suomen Jätehuollon pilottilinjastolla valmistellaan täyden mittakaavan jalostuslaitosta

Lounais-Suomen Jätehuolto käsittelee Paimiossa omalla pilottilinjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä. Kuluttajien poistotekstiilit ovat kuitenkin materiaaleiltaan heterogeenisiä, minkä vuoksi ne ovat haastava raaka-aine jatkojalostukseen. Ennen käsittelyä poistotekstiilit lajitellaan materiaaleittain eri kuituluokkiin käyttäen apuna optista tunnistusteknologiaa, jota LSJH on ollut mukana kehittämässä. Näin varmistetaan raaka-aineen ja siitä valmistettavien kuitutuotteiden laatu.

– Lounais-Suomen Jätehuolto valmistelee pilottilinjastolla kerättyjen kokemusten pohjalta Turun seudulle täyden mittakaavan jalostuslaitosta, jossa käsitellään jo vuonna 2023 koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilit. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen kuntien omistamat jätelaitokset, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Paimiossa kunnianhimoisia tavoitteita kiertotalousyritysten suhteen

Resterin ankkuroima aloite pyrkii rakentamaan Paimioon kiertotalousklusterin, joka yhdistää poistotekstiilin kuitujen jalostuksen ja uudelleenkäytön. Paimion kaupungin ja Yrittäjäyhdistyksen omistama Paimion Kehitys Oy tukee kiertotalousyritysten kehittymistä Paimiossa.

– Haluamme astua ulos perinteisestä kaupungin roolista ja luoda kaikille mukaan lähteville merkittävää lisäarvoa. Siksi olemme mukana kehittämässä uutta modernia ekosysteemiajatteluun perustuvaa palvelumallia. Pilottina on nyt muodostuva tekstiiliklusteri, jota seuraa tulevina vuosina muoviin, rakentamiseen ja energiaan keskittyvät klusterit. Palvelumme tavoitteena on tukea ja auttaa kehittämään uutta kannattavaa liiketoimintaa tuomalla yhteen kiertotalousyrityksiä sekä heidän potentiaalisia asiakkaitaan, jotka voivat muodostaa yhdessä uusia innovaatioita, toteaa Paimion Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mika Ingi.

Jalostuslaitoksen peruskivi muurattiin tänään 18.8.2020. Jalostuslaitoksen toiminta käynnistyy helmikuussa 2021.

Lisätietoja:

Outi Luukko
Hallituksen puheenjohtaja, Rester Oy
Toimitusjohtaja, Touchpoint Oy
0400 406083, outi.luukko@touchpoint.fi

Jukka Heikkilä
Toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
020 728 2101, jukka.heikkila@lsjh.fi

Mika Ingi
Toimitusjohtaja, Paimion Kehitys Oy
040 7587963, mika.ingi@paimio.fi

 

Touchpoint Oy on suomalainen työvaatealan palveluyritys ja tekstiilien kiertotalouden edelläkävijä. Yritys suunnittelee ja valmistuttaa ekologisia työvaatteita, huolehtien vaatteiden hyötykäytöstä myös niiden elinkaaren päässä. Touchpointin työvaatteita käyttävät mm. Hesburger, Viking Line, SOL Palvelut, Finavia, AirPro, NoHo Partners, Scandic. Touchpoint on Taalerin hallinnoiman Kiertotalous-pääomarahaston osakkuusyhtiö.

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. LSHJ tarjoaa palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 420 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle!

 

Paimion Kehitys Oy on Paimion kaupungin ja Paimion Yrittäjät ry:n yhdessä omistama yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää Paimion seudun elinvoimaa. Yhtiön toimintaideana on rakentaa strategiassaan määritettyihin kohteisiin erilaisia kumppaniverkostoja, joilla on yhteinen intressi. Uskomme, että yhteinen intressi ja sen ympärille rakentuva luottamus ja yhteistyö moninkertaistaa niiden tahojen määrän, jotka työskentelevät Paimion seudulle tärkeiden asioiden puolesta.