Toimielimet

Liiton toimintaa valvoo valtuusto, joka valitaan vaalikokouksessa vuosittain. Valtuuston valitsema johtokunta kokoontuu 6 kertaa vuodessa puheenjohtajansa johdolla. Johtokunnan alla toimivat Avainlippu-toimikunta, Design from Finland -merkkitoimikunta, Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta sekä liiton henkilöstö. Me liitossa haluamme palvella sinua! Henkilöstön tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Liitolla on lisäksi vaalivaliokunta, johon kuuluu 3-5 jäsentä. Vaalivaliokunnan toimikausi on kolme vuotta. Liiton vaalivaliokunta ehdottaa jäseniä vuosittain sekä valtuustoon että johtokuntaan.

Johtokunnan kokouksissa käsitellään jäsenhakemukset ja toimikunnissa merkkien käyttöoikeushakemukset. Katso kokousaikataulut alta.

Kuva: Johtokunnan ja toimikuntien strategiapäivä (Villa Kataya, 4.6.2018) Kuvaaja: Julia Alakulju


Valtuusto 2019

Puheenjohtaja

Tapio Pajuharju
toimitusjohtaja, Harvia Oy

Varapuheenjohtajat

Ulrika Romantschuk
viestintä- ja brändijohtaja, Oy Karl Fazer Ab
Petri Peltonen
alivaltiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet

Varajäsenet

Nimeäjätahot

Antti Korpiniemi
toimitusjohtaja
Hannes Berner
hallituksen varapuheenjohtaja
Berner Oy
Juha Suuronen
yksikönjohtaja
Suvi Sundqvist
yksikönjohtaja
Business Finland
Heli Tammivuori
johtaja
Mika Lallo
johtaja
Elintarviketeollisuusliitto ry
Janne Kalliola
toimitusjohtaja
Juha Jauhiainen
muotoilujohtaja
Exove Oy
Ville Pesonen
myyntijohtaja
Anna Ailio
viestintäpäällikkö
Gasum Oy
Jouni Tamski
toimitusjohtaja
Paula Helmi
sisäilmatutkija
JK-Tekniikka Oy
Laura Niemi
viestintäjohtaja
Sari Elomaa-Sirén
lakimies
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Susanna Aaltonen
johtaja
Sami Nikander
johtaja
Kemianteollisuus ry
Eeva Salmenoja
johtaja
Karoliina Partanen
viestintäjohtaja
Kesko Oyj
Johanna Sippola
johtaja
Paula Paloranta
pääsihteeri
Keskuskauppakamari
Hannu Saarinen
toimitusjohtaja
Rainer Salminen
myyntijohtaja
Lammin Ikkuna Oy
Hanna Kauste
markkinointipäällikkö
Nea Barman
Consumer insights and media manager
Marimekko Corporation
Tuomas Telkkä
yhteiskuntasuhdepäällikkö
Joona Widgrén
ekonomisti
OP Ryhmä
Henna Leonsaari
kehityspäällikkö
Peter Lindström
markkinointijohtaja
Orion Oyj
Tom Kaisla
toimitusjohtaja
Auli Hänninen
toimitusjohtaja
Perheyritysten liitto ry
Pauli Waroma
markkinointijohtaja
Sanna Määttänen
tuote- ja palvelukehitysjohtaja
Pihlajalinna Oyj
Juha Helokoski
liiketoiminnan johtaja
Hanna Tähkäaho
markkinointijohtaja
Raisio Oyj
Nina Laine
kv-sihteeri
Jenni Korkeaoja
kassanjohtaja
SAK ry (TEAM/SEL)
Jorma Vehviläinen
johtaja
Veli-Pekka Ääri
johtaja
SOK
Mikko Reinekari
myynti- ja markkinointijohtaja
Vilma Westerlund
markkinointi- ja brand manager
St1 Oy
Linda Huikko
markkinointijohtaja
Markus Ylijoki
myyntipäällikkö
Suomen Kerta Oy
Maria Mroue
markkinointi- ja viestintäjohtaja
Jussi Kivikari
tuoteryhmäpäällikkö
Suomen Messut Osuuskunta
Anu-Maaria Vaalama
viestintäpäällikkö
Pia Sippel
tuoteryhmäpäällikkö
Suomen Nestlé Oy
Carita Orlando
varapuheenjohtaja
Mika Hämeenniemi
toimialapäällikkö
Suomen Yrittäjät ry
Ilkka Salo
ryhmäpäällikkö
Esko Keskinen
johtaja
Teknologiateollisuus ry
Pirkko Harrela
sidosryhmäjohtaja
Stefan Sundman
johtaja
UPM Kymmene Oyj

Johtokunta

Kokousajat vuonna 2019: 15.2., 10.4., 11.9., 16.10. ja 12.12.

Puheenjohtaja

Riitta Huuhtanen, hallituksen jäsen, Hallituspartnerit ry

Varapuheenjohtaja

Alexander Rosenlew
toimitusjohtaja, Oy Orthex Finland Ab

Jäsenet

Marjukka Aarnio
teollisuusneuvos,
työ- ja elinkeinoministeriö
Ari Akseli
päivittäistavarakaupan toimialajohtaja,
Kesko Oyj
Susanna Blomqvist
toimitusjohtaja, Saintex Oy
Sture Fjäder
puheenjohtaja, Akava ry
Olli Heikkilä
markkinointijohtaja, Olvi Oyj
Harri Järvinen
yhteyspäällikkö, SAK ry
Joakim Karske
johtaja, OP Ryhmä
Arttu Laine
kenttäjohtaja, SOK
Aino Määttä
hallituksen jäsen, Sinituote Oy
Päivi Paltola
strategic advisor,
Helsinki International Schools Group
Raija Tapio
toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Aava Oy

Varajäsen

Mari Rautiainen
henkilöstöjohtaja, Helsingin diakonissalaitos

Vaalivaliokunta

Tapio Pajuharju
toimitusjohtaja, Harvia Oy
Teresa Kemppi-Vasama
hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy
Anni Vepsäläinen
toimitusjohtaja, Suomen Messut Osuuskunta

Avainlippu-toimikunta

Kokousajat vuonna 2019: 5.2., 9.4., 4.6., 10.9., 8.10. ja 10.12.

Toivomme, että lähetät merkin käyttöoikeushakemuksen viimeistään kokousta edellisen viikon maanantaina, jotta ennätämme käsitellä kokousmateriaalin, joka lähtee toimikunnalle tutustuttavaksi viikko ennen kokousta. Käsittelemme myös tämän jälkeen tulevat hakemukset. Aikainen toimitus kuitenkin varmistaa, että hakemuksenne ehditään kunnolla tarkistaa ja tarvittaessa täydentää Suomalaisen Työn Liiton kanssa, ja merkkitoimikunnan jäsenet ehtivät perehtyä siihen hyvin.

Puheenjohtaja

Kari Alanko
erityisasiantuntija, TEM

Varapuheenjohtaja

Johanna Sipola
johtaja, Keskuskauppakamari

Jäsenet

Kimmo Aalto
asiantuntija, MTK
Jouni Hakala
PK-johtaja, EK
Mika Hämeenniemi
toimialapäällikkö, Suomen Yrittäjät ry
Anna-Maija Kirkkari
varatoimitusjohtaja, TTS Työtehoseura
Tapio Manner
diplomi-insinööri
Tuomas Ylitalo
elinkeinopoliittinen asiantuntija, Palta

Sihteeri

Erja Antell
hallintopäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto

Design from Finland -toimikunta

Kokousajat vuonna 2019: 5.2., 4.4., 6.6., 5.9. ja 28.11.

Toivomme, että lähetät merkin käyttöoikeushakemuksen viimeistään kokousta edellisen viikon maanantaina, jotta ennätämme käsitellä kokousmateriaalin, joka lähtee toimikunnalle tutustuttavaksi viikko ennen kokousta. Käsittelemme myös tämän jälkeen tulevat hakemukset. Aikainen toimitus kuitenkin varmistaa, että hakemuksenne ehditään kunnolla tarkistaa ja tarvittaessa täydentää Suomalaisen Työn Liiton kanssa, ja merkkitoimikunnan jäsenet ehtivät perehtyä siihen hyvin.

Puheenjohtaja

Kari Kallonen
teollisuusneuvos

Varapuheenjohtaja

Tuire Ranta-Meyer
johtaja, Metropolia

Jäsenet

Antero Jokinen
luova johtaja, Grafia ry:n edustaja
Kristian Keinänen
hallituksen jäsen, Ornamo
Petteri Kolinen
toimitusjohtaja, Design Forum Finland
Ilkka Saarinen
apulaisosastopäällikkö, Ulkoministeriö
Petra Tarjanne
neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Aija Bärlund
Partner Chairman, Brand Compass Group

Sihteeri

Johanna Lahti
markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto

Yhteiskunnallinen yritys -toimikunta

Kokousajat vuonna 2019: 6.2., 22.5., 25.9. ja 11.12.

Toivomme, että lähetät merkin käyttöoikeushakemuksen viimeistään kokousta edellisen viikon maanantaina, jotta ennätämme käsitellä kokousmateriaalin, joka lähtee toimikunnalle tutustuttavaksi viikko ennen kokousta. Käsittelemme myös tämän jälkeen tulevat hakemukset. Aikainen toimitus kuitenkin varmistaa, että hakemuksenne ehditään kunnolla tarkistaa ja tarvittaessa täydentää Suomalaisen Työn Liiton kanssa, ja merkkitoimikunnan jäsenet ehtivät perehtyä siihen hyvin.

Puheenjohtaja

Kari Neilimo
vuorineuvos

Varapuheenjohtaja

Ville Grönberg
kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsenet

Julia Jousilahti
projektipäällikkö, Demos Helsinki
Sari Bäcklund
erityisasiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Lippe Koivuneva
hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Anja Uljas
toiminnanjohtaja, Suomen Ekonomit
Timo Wallenius
toimitusjohtaja, Henkilöstörahastopalvelut Oy
Paula Paloranta
pääsihteeri, Keskuskauppakamari

Sihteeri

Niina Ollikka
markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto