Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Uudet merkinkantajat

Huolenpito Helena Oy

Huolenpito Helena Oy on kotipalveluyritys, joka tarjoaa laadukasta hoivaa ja huolenpitoa eri kohderyhmille. Yritys tarjoaa monipuolisia palveluita, joilla voidaan tukea esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten aktiivisuutta ja merkityksellisyyden kokemista, ihmisten yksilölliset tarpeet huomioiden.

Imatran Palvelutaloyhdistys ry

Imatran Palvelutaloyhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhusten hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita asumis-, kotihoito- ja ateriointipalveluita. Yhdistyksessä huomioidaan vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeet ja kehitetään toimintaa niiden mukaisesti.

Kovak Oy 

Kovak Oy palvelee lähialueen teollisuutta ja palveluntuottajia ja työllistää heikommassa asemassa olevia henkilöitä. Kovak Oy tarjoaa mahdollisuuden kuntoutumiseen ja helpottaa siten yksilön työllistymistä vapaille markkinoille.

Lapin Kuntoutus Oy 

Lapin Kuntoutus Oy tarjoaa kuntoutus- ja asumispalveluita muun muassa sairastuneille ja vammautuneille potilaille. Yritys tukee muun muassa vammaisten ja veteraanien omatoimista pärjäämistä arjessa.

Mallusjokisäätiö sr 

Mallusjokisäätiön Lepokoti tarjoaa vanhuksille palveluasumista sekä tukea ja hoivaa jokapäiväseen elämään. Lisäksi asumispalveluita tarjotaan myös muille erityisryhmille, minkä avulla he saavat osallistua arjen askareisiin kuntouttavassa yhteisössä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tarkoituksena on palvella sekä asiakkaita että yhteiskuntaa kohti kestävää materiaalitaloutta. Jätehuollossa huomioidaan sekä terveyden että ympäristön suojelu, ja asukkaat osallistetaan lajittelemaan jätteet materiaali- ja energiahyötykäyttöön jo niiden syntypaikalla.

Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy

Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy:n ytimessä on kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta siten, että asukkaat saavat kokonaisvaltaiset jätevesipalvelut yhdeltä luotettavalta toimijalta. Hyvin suunniteltu, asennettu, huollettu ja tyhjennetty jätevesijärjestelmä on kaikkien osapuolien etu, ja toiminnasta hyötyy sekä yksittäinen kuluttaja että ympäristö.

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön tarkoitus on edistää mielenterveyttä sekä tukea ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä. Säätiö osallistuu uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen ja työskentelee avohoidossa olevien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi

Tampereen Vuokratalosäätiö sr

Tampereen Vuokratalosäätiön tavoitteena on tarjota vuokra-asuntoja muun muassa vähävaraisille ja lapsiperheille tai muuten sosiaalisesti erityisessä asunnontarpeessa oleville. VTS-kodit vuokraa asuntoja yleishyödyllisessä tarkoituksessa ja omakustannusperiaatteella toimien mahdollisimman edullista vuokraa vastaan.