Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Puuinfo Oy:lle Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit

Pääkaupunkiseudulla toimivalle Puuinfo Oy:lle on myönnetty Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkien käyttöoikeudet. Suomalaisen Työn Liiton kaikki merkit saaneen Puuinfon tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa.

Suomalaisen Työn Liiton kaikki kolme merkkiä saanut Puuinfo Oy edustaa suomalaista työtä parhaimmillaan. Puurakentamisen tietopalveluille myönnetty Avainlippu-merkki kertoo siitä, että se tuottaa kotimaisia palveluita ja työllistää Suomessa. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on myönnetty Puuinfolle siksi, että se on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää, toimii läpinäkyvästi ja käyttää suurimman osan voitostaan palveluidensa kehittämiseen. Design from Finland -merkin Puuinfo on puolestaan saanut Puulehdelle ja woodarchitecture.fi-sivustolle panoksestaan suomalaiseen muotoiluun.

– Tuntuu hienolta saada tunnustusta Puuinfolle yrityksenä ja sen palveluille toiminnan tarkoituksellisuudesta. Olemme toiminnassamme keskittyneet ympäristönkin kannalta merkittävään puurakentamisen ja puunkäytön edistämiseen. Sen avulla saadaan muun muassa työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia koko maahan. Tällä tiellä on hyvä jatkaa edelleen vastuullisena puun puolestapuhujana, kertoo toimitusjohtaja Mikko Viljakainen Puuinfosta.

Puuinfo Oy:n tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa. Se välittää tutkittua ja puolueetonta tietoa puun käytöstä käytännönläheisessä muodossa. Palveluiden kohderyhminä ovat sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat. Puuinfo tarjoaa kanavan saada tietoa puun käytöstä, tuotteista, ratkaisuista ja niiden toimittajista rakentamiseen ja sisustamiseen.

– Puuinfo on hieno esimerkki saman alan toimijoita yhdistävästä organisaatiosta, jonka tavoitteena on yhteistyön kautta auttaa koko toimialaa menestymään. On harvinaista, että yrityksellä on mahdollisuus ja halua tuoda kaikkien merkkiemme kautta monipuolisesti osaamistaan ja arvojaan esiin. Tällä hetkellä Puuinfo on ainut Suomalaisen Työn Liiton jäsen, jolla on sekä Avainlippu, Design from Finland- että Yhteiskunnallinen yritys -merkit, kertoo markkinointipäällikkö Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Mikko Viljakainen, toimitusjohtaja, Puuinfo Oy, 040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Puuinfo Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa. Päämääräänsä Puuinfo pyrkii välittämällä tutkittua ja puolueetonta tietoa puun käytöstä käytännönläheisessä muodossa. Palveluiden kohderyhminä ovat sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat. www.puuinfo.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitolla on 4000 tuhatta yritys- ja yhteisöjäsentä. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille. Design from Finland -merkki viestii suomalaisen, ainutlaatuisen muotoilun alkuperästä ja kertoo edelläkävijäyritysten panostuksesta suomalaiseen muotoiluun osana yrityksen liiketoimintaa ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta: www.suomalainentyo.fi