Vuoden 2015 maatiaiseläin: Sarvellinen pässi

Maatiainen ry on valinnut vuoden 2015 maatiaiseläimeksi suomalaisen sarvellisen pässin. Valinnalla halutaan kiinnittää huomiota kotimaisten lammasrotujen sarvipäisyyden säilyttämiseen sekä yleisemmin urospuolisten tuotantoeläinten huonoon asemaan kotieläinkasvatuksessa.

Perinteiset lammasrodut Suomessa ovat suomenlammas, kainuunharmas ja ahvenanmaanlammas.

Suomenlammas on kolmesta maatiaisrodustamme aktiivisimmin jalostettu. Jalostuksessa pyritään sarvettomuuteen ja tasavärisyyteen, jotka on myös kirjattu rotumääritelmään. Sarvellisia pässejä on kuitenkin edelleen olemassa ja niitä myös aktiivisesti kasvatetaan.

Suomenlampaan sarvien häviäminen on seurausta tietoisesta karsinnasta (jalostuksesta). Vuonna 2005 löytynyt jaalanlammaspopulaatio on auttanut sarvipäisyyden säilyttämisessä. Sarvipäiset pässit ovat erittäin hyviä tiineyttäjiä ja maatiaislampaat poikivat tunnetusti hyvin, keskimäärin 2,5 ja enimmillään jopa 6 karitsaa yhdellä kertaa.

Miksi sarvista on haluttu eroon?

Kun lampaat vielä kävivät laitumilla, sarvista oli hyötyä monin tavoin. Nykyään sarvet koetaan ongelmaksi sekä lampoloiden ja aitausten rakenteiden takia, joihin sarvet voivat jäädä kiinni, että pässien käsittelyn takia.

Lampaiden kasvattaja Riina Suominen toteaa Maatiainen 1/2015:ssä: ”Sarvet ovat pässin kruunu ja niihin on suhtauduttava arvostaen, jos haluaa tulla pässin kanssa toimeen. Sarvet itsessään eivät tee pässistä vihaista ihmiselle, vaan ihmisen suhtautuminen sarviin tekee sen. Usein törmää ennakkoluuloon, että sarvipäinen pässi on automaattisesti vihainen ja aikoo puskea: tällöin ihminen tarttuu pässiä sarvista jo ennen kuin pässi on tehnyt elettäkään uhatakseen. Tässä tapahtuu virhe, sillä tarttumalla pässiä sarvista ihminen haastaa sen voimankoitokseen ja laukaisee siinä aggression. Sama tapahtuu kun pässiä tahallaan tai tahattomasti härnätään laittamalla käsi otsalle tai silittämällä sitä päälaelta.”

Pässit ovat saaneet luopua sarvistaan ihmisten mukavuuden vuoksi. Tuotantoeläinten osalta trendi on sukupuolten osalta selkeä. Keinosiemennys on ajanut monien tuotantoeläinrotujen uroslinjat ahdikoon vähentämällä käytettyjen urosten lukumäärää. Uroksia tarvitaan merkittävästi vähemmän lisääntymiseen ja niiden usein ihmisen kannalta hankalat piirteet; potentiaalinen aggressiivisuus, reviirin puolustaminen tai laumanjohtajuudesta taisteleminen tai hormonituotannon aiheuttamat makuhaitat lihalle, johtavat urospoikasten huonoon asemaan tuotannossa. Useimmiten urosta ei käytetä, koska se vie vain ruokaa ja tilaa. Niitä kasvatetaan pääasiassa teuraseläimiksi ei jalostuseläimiksi.

Lisätietoja:

Jarmo Manninen

Maatiaisen eläinryhmä

Maatiainen ry

044 045 7317

toimisto@maatiainen.fi

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on vuonna 1989 perustettu yhdistys, joka pyrkii säilyttämään alkuperäiset maatiaiskasvit ja -eläimet sekä suojelemaan perinnemaisemia.