suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainlippu.fi

Hanki työtä Suomeen

Hei päättäjä! Jos sinua kiinnostaa, miten hankkia työtä Suomeen, tutustu Hanki työtä Suomeen! -teemaan alla ja ota käyttöösi valmiit materiaalit (somekuvia ja animaatioita). Lataa ne tästä 👇

Päättäjä, lataa tästä valmiita materiaaleja käyttöösi!
Paattajille_hero_kuva

Hanki työtä Suomeen

Hei päättäjä! Jos sinua kiinnostaa, miten hankkia työtä Suomeen, tutustu Hanki työtä Suomeen! -teemaan alla ja ota käyttöösi valmiit materiaalit (somekuvia ja animaatioita). Lataa ne tästä 👇

Päättäjä, lataa tästä valmiita materiaaleja käyttöösi!
Hanki-tyota-suomeen-STL-1080x1920-2

Ostetaan julkisissa hankinnoissa suomalaista! Miksi?

Koska suomalaiset hankinnat:

 • luovat työtä ja verotuloja Suomeen
 • lisäävät yrittäjyyttä, kotimaista tuotantoa ja huoltovarmuutta
 • mahdollistavat hyvinvoinnin Suomessa

Suositaan suomalaisia, vastuullisia valintoja!

Toiveemme sinulle päättäjä:

  • vaikuta toimiessasi eri tehtävissä siihen, että hankitaan työtä Suomeen ja ostetaan paikallisilta toimijoilta
  • puhu suomalaisen osaamisen, työllisyyden ja verotulojen puolesta
  • pidä esillä suomalaisyritysten mahdollistamaa työllisyyttä ja huoltovarmuutta. Huomioi se myös päätöksissä ja lainuudistuksissa.

Faktaboksi:

 

 • Suuri osa Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiyrityksistä tuottaa julkiselle sektorille tuotteita tai palveluita
 • Pienilläkin valinnoilla on vaikutusta: jo 1 miljoonan lisäys kotimaiseen tuotantoon julkisissa hankinnoissa tuo 326 000 euroa lisää verotuloja ja 19 työpaikkaa
 • Ostetaan julkisissa hankinnoissa suomalaista: suomalaisyritysten Suomessa valmistamia tuotteita ja tuottamia palveluita, jotta mahdollistamme hyvinvoinnin Suomessa
hankinnat_sailytetaan_nelio_stl

Julkiset hankinnat edistävät suomalaista työtä

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 47 miljardin euron edestä ja niiden vaikutus yritystoiminnalle ja suomalaiselle työlle on merkittävä. Kunnille onnistuneet julkiset hankinnat ovat yksi keskeinen keino vahvistaa niiden elinvoimaa.

Julkisilla hankinnoilla on mahdollista edistää ja tukea suomalaista työtä sekä yritysten mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Hinnan rinnalla on huomioitava myös laatu ja vastuullisuus, sekä sosiaaliset ja eettiset kriteerit, kuten työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen tai heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistäminen.

Hanki-tyota-suomeen-STL-1080x1920-2

Kuntapäättäjien vinkit: Näin huomioit kotimaisuuden kuntasi hankintastrategiassa

Mihin kunnan hankintastrategiassa kannattaa kiinnittää huomiota? Miten kotimaisuus voidaan huomioida kuntahankinnoissa? Miksi tuotteen valmistus- tai palvelun tuottamismaalla on väliä? Ota opit käyttöön ja tutustu Hanki työtä Suomeen – Vinkit kuntapäättäjälle -raporttiin. Raportti on case-esimerkkeihin perustuva kuntapäättäjän opas, johon on kerätty tapoja, joilla kuntapäättäjät voivat edistää kotimaista hankintaa omalla alueellaan.

Tutustu myös Vinkit kuntapäättäjälle– ja Vinkit yrityksille -koosteisiin (3/2022) ja ota ne omaksi ohjenuoraksi ja aktiiviseen käyttöön.

Titta här Rapport: tips för kommunala beslutsfattare och Tips för kommunala beslutsfattare och företag

Kuntapäättäjien vinkit: Näin huomioit kotimaisuuden kuntasi hankintastrategiassa –tilaisuuden 29.3.2022 tallenteen voit katsoa tästä ja esitysmateriaalin tästä.

Kuntamarkkinoiden 15.9.2022 tietoiskuesitys (tj. Tero Lausala): Hanki työtä Suomeen: julkisilla hankinnoilla luodaan hyvinvointia ja suomalaista työtä
ja tilaisuuden tallenne

hankinnat_suomalaista_nelio_stl

Tutkittua tietoa julkisista hankinnoista

Liiton tutkimusten mukaan julkisten hankintojen tärkeimpinä valintatekijöinä hinnan jälkeen pidetään tuotteen tai palvelun laatua, kotimaisuutta sekä vaikutuksia paikallistalouteen. Kuntapoliitikot ja virkamiehet ovat yksimielisiä siitä, että julkisissa hankinnoissa painotetaan edelleen liikaa hintaa ja liian vähän esimerkiksi kotimaisuutta ja vastuullisuutta. Yli 4/5 kuntapäättäjistä suosisi julkisissa hankinnoissa kotimaisia ja/tai paikallisia tuotteita ja palveluita, jos se olisi hankintalain puitteissa mahdollista. Lisää: Julkiset hankkijat ostopäätösten äärellä 2018 -tutkimuksesta.

V. 2020 tuloksia: Kuntapäättäjien ja yritysten näkemyksiä julkisiin hankintoihin 
hankinnat_tuetaan_nelio_stl

Hankinnoissa huomioitavaa

 • Hankintojen ohjaaminen suomalaisille vastuullisille toimijoille aina, kun se on hankintalain puitteissa mahdollista
 • Kuntien hankintastrategia tai -ohjelma, jossa lähtökohtaisesti linjattu hankinnat paikallisilta tai kotimaisilta toimijoilta sekä paikallisten toimijoiden mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin
 • Markkinavuoropuhelun ja yritysten tietotaidon hyödyntäminen hankinnan valmistelussa
 • Ekologisuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen vastuullisuutta ja elinvoimaisuutta lisäävänä tekijänä
 • Sosiaalinen kestävyyden (esim. työllistäminen) ja paikallisen elinvoiman huomioimien hankintakriteereissä
 • Hinnan ohella muitakin valintakriteereitä, joilla on positiivisia vaikutuksia paikallistalouksiin ja niiden työllisyyteen
 • Toimintamallit, joilla voidaan tukea suomalaista työtä sekä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen menestystä, kuten dynaaminen hankinta ja suorahankinta
Hanki-tyota-suomeen-STL-1080x1920-1

Liiton teemat julkisiin hankintoihin

Liiton tavoitteena julkisten hankintojen teemassa on, että kuntastrategioissa ja niiden ohjaamissa hankinnoissa painotettaisiin vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta. Liiton teemana näin ollen on: ”Vastuullisuus ja suomalaisuus kuntastrategian ja hankinnan ytimeen”. Päävistissään liitto kannustaa valitsemaan työtä Suomeen: Osta työtä Suomeen – myös kuntasektorilla. Katso liiton teemat, viestit ja keinot tästä.

Hanki-tyota-suomeen-STL-1080x1920-2

Viisi vinkkiä paikallisuuden ja kotimaisuuden huomioimiseen

Kuntastrategiaan tai -ohjelmaan voidaan kirjoittaa konkreettisia ohjeistuksia, painopisteitä ja keinoja julkisten hankintojen kilpailuttajille, ja jopa vaatia niitä otettavaksi huomioon. Paikallisuuden ja kotimaisuuden suosimisen mahdollistamiseksi voi tehdä ainakin viisi asiaa:

 1. Varhainen markkina-analyysi ja yritysten kuuleminen: hankintojen suunnittelussa painota markkina-analyysin tekemistä ja elinkaaren hallintaa. Esim. hyödynnä markkinavuoropuhelussa lähialueesi osaamista Palvelun tai tuotteen kilpailuttamisen sijaan voi kilpailuttaa myös valmista ratkaisua.
 2. Ennakkoilmoitukset kilpailutuksista: Viesti ja välitä tietoa esim. webinaarien ja kilpailutuskalenterien avulla.
 3. Laadullisten tekijöiden korostaminen: paikallisuuden perusteleminen vähimmäisvaatimuksen kautta, esim. työvaatteiden sovitus kivijalkakaupassa tai elintarvikkeiden tuoreusvaatimukset.
 4. Dynaamisten hankintojen käyttäminen: monituottajamallissa useampi yritys voi olla tarjoajana koko sopimuskauden ajan.
 5. Resurssien keskittäminen: hankintojen yhteinen vuosisuunnittelu ja hyvien käytäntöjen jakaminen, sekä seudulliset ja yhteishankinnat naapurikuntien kanssa.
Kuluttajille Sinivalkoinen valinta

Sinivalkoinenvalinta.fi kokoaa suomalaiset tuotteet ja palvelut

Sinivalkoinenvalinta.fi on Suomalaisen työn liiton ylläpitämä katalogi kaikista tuotteista ja palveluista, joille on myönnetty Avainlippu, Design from Finland- tai Yhteiskunnallinen Yritys -merkki.

Voit selailla verkkopalvelussa tietoja tuoteryhmittäin ja myönnetyn merkin mukaan. Samalla löydät myös tuotteita myyvät verkkokaupat.

Tutustu palveluun

Seuraa keskustelua

#suomalainentyö #avainlippu #yhteiskunnallinenyritys #designfromfinland #sinivalkoinenvalinta #vastuullisuusteko