Strategia

Tarkoitus

Toimimme sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy.

Tehtävä

Vaikutamme ostopäätöksiin, jotta työpaikkoja säilyy ja uusia syntyy.

Näkemyksemme suomalaisen työn menestyksen kulmakivistä

Työ luo merkitystä ja hyvinvointia jokaiselle
Kaikki työ on arvokasta. Merkityksellinen työ tuottaa arvoa niin työnantajalle, työntekijöille ja yhteiskunnalle. Merkityksellinen työ luo itseään toteuttavan, positiivisen kierteen, jossa entistä tuottavammat työntekijät luovat pohjan kasvaville investoinneille ja sitä myöten suuremmalle tuotolle. Työn tulee uudistua ja jokaisen tulisi voida vaikuttaa työyhteisöönsä lisätäkseen tekemänsä työn merkityksellisyyttä. Työtä tekemällä syntyy hyvinvointia.

Suomalainen työ on ylpeästi kansainvälistä
Suomalainen työ käsittää kaiken Suomessa tehtävän työn ottamatta kantaa esim. kansallisuuteen tai omistukseen. Suomalaisen työelämän tulee olla vetovoimainen myös kansainvälisesti.

Ostopäätökset vaikuttavat suomalaiseen työhön
Suomalaisen tuotteen ja palvelun valitseminen on vastuullinen valinta, joka vaikuttaa työllisyyteen ja sitä kautta hyvinvointiin Suomessa. Suomalaisesta valmistuksesta, suunnittelusta ja yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta kertovista merkeistä niin kuluttajat kuin hankintapäättäjät tunnistavat suomalaista työtä edistävät tuotteet ja palvelut.

Arvomme

Merkityksellisyys
Tekemämme työ on meille merkityksellistä ja allekirjoitamme ne asiat, joiden eteen teemme työtä ja joista viestimme. Työyhteisömme on tasavertainen, ja jokaisen erilaisia vahvuuksia ja taustoja arvostetaan ja tuetaan monipuolisten taitojen karttumista. Viestimme merkityksellisen työn puolesta myös laajemmin.

Yhteistyö
Tuemme toisiamme, rakennamme verkostoja ja muodostamme monipuolisia projektitiimejä yhdessä oman henkilöstön, valittujen kumppaneiden sekä liiton jäsenyritysten kanssa.

Avoimuus
Luotamme ja kuuntelemme toisiamme. Jaamme tietoa, voimme esittää kysymyksiä ja kyseenalaistaa rakentavalla tavalla. Ongelmiin tartutaan, ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi. Olemme myös avoimia laajempaa ympäristöä kohtaan ja olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa.