Strategia

Tarkoitus

Olemme asiantunteva ja vetovoimainen suomalaisen työn edistäjä.

Tehtävä

Kannustamme valitsemaan suomalaisen työn.

Näkemyksemme suomalaisen työn menestyksen kulmakivistä

Ostopäätökset vaikuttavat suomalaiseen työhön

  • Suomalaisen tuotteen ja palvelun ostaminen on vastuullinen valinta, joka vaikuttaa yritysten menestysedellytyksiin, työllisyyteen ja sitä kautta hyvinvointiin Suomessa.
  • Suomalaiseen työhön vaikuttavia ostopäätöksiä tehdään kotona, kaupassa ja töissä – Suomessa ja maailmalla.

Vastuullisuus on suomalaisen työn kilpailuetu

  • Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset yritykset toimivat vastuullisesti, mutta siitä viestimisessä on vielä parannettavaa.
  • Kilpailuetua voidaan rakentaa monella vastuullisuuden alueella, joissa Suomessa on osaamista.

Suomalainen työ on ylpeästi kansainvälistä

  • Suomalainen työ käsittää kaiken Suomessa tehtävän työn ottamatta kantaa esim. kansallisuuteen tai omistukseen.
  • Suomalaisen työn tulee menestyä avoimessa, kansainvälisessä kilpailussa. Kansainvälisyys ja vienti ovat suomalaisen työn elinehto.

Arvomme

Merkityksellisyys

Tekemämme työ on meille merkityksellistä ja allekirjoitamme ne asiat, joiden eteen teemme työtä ja joista viestimme. Ilo työstä sekä positiivinen asenne lisäävät merkityksellisyyden tunnetta.

Yhteistyö

Työyhteisömme on tasavertainen, ja jokaisen erilaisia vahvuuksia ja taustoja arvostetaan sekä tuetaan taitojen karttumista. Tuemme toisiamme, rakennamme verkostoja ja muodostamme monipuolisia projektitiimejä yhdessä oman henkilöstön, valittujen kumppaneiden sekä liiton jäsenyritysten kanssa. Olemassaolomme ydin on jäsenemme.

Avoimuus

Luotamme ja kuuntelemme toisiamme. Jaamme tietoa, voimme esittää kysymyksiä ja kyseenalaistaa rakentavalla tavalla. Ongelmiin tartutaan, ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi. Olemme myös avoimia laajempaa ympäristöä kohtaan ja olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Hyvinvointi

Olemme kaikki vastuussa hyvinvoivan ja turvallisen ilmapiirin pysymisestä. Yhdessä tekemällä ja oppimalla koemme onnistumisia. Pysymme liikkeessä ja mukana kehityksessä. Työympäristömme on osallistava sekä yksilöllisiä vahvuuksia arvostava. Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.