Psykoterapiakeskus Vastaamo Kasvu Openin finaalissa – Yhteiskuntavastuu sote-yrityksen kasvumoottorina

Yhteiskunnallinen yritys, Psykoterapiakeskus Vastaamo, valittiin kesäkuussa sekä Kauppalehden sadan nopeimman kasvuyrityksen listalle että kasvuyritysten Kasvu Open -kilpailun kansalliseen finaaliin. Psykoterapian kysynnän tarve on kovassa kasvussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan yhteiskunta menettää mielenterveyshäiriöiden vuoksi vuosittain jopa neljän miljardin arvoisen työpanoksen. Yhteiskunta on havahtunut mielenterveyden häiriöiden tehokkaan hoidon hyödyntämättömiin mahdollisuuksiin. Psykoterapiasta tehtiin 2011 lakisääteisesti Kelan korvattava palvelu. Psykoterapian Kela-korvausta nostettiin 2016 tasolle 57.60 euroa, mikä paransi entisestään kansalaisten taloudellisia mahdollisuuksia hakeutua tyypillisesti noin 85 euroa kerralta maksavaan psykoterapiaan.

Nopeasti alan suurimmaksi toimijaksi kasvanut Psykoterapiakeskus Vastaamo arvioi psykoterapian kysynnän kasvaneen 75 % edellisen viiden vuoden aikana. Samaan aikaan yritys on kuitenkin kasvattanut liikevaihtonsa ja henkilöstönsä 15 kertaiseksi. Yrityksen toimitusjohtaja Ville Tapiolla on selvä näkemys markkinoiden kasvun syistä ja rajoitteista.

– Toimialan ongelma on ollut palvelutarjonnan hajanaisuus. Psykoterapeutit ovat toimineet yksityisinä ammatinharjoittajina. Heillä ei ole ollut resursseja kunnolliseen asiakaspalveluun. Tarve ja tarjonta eivät siksi ole aiemmin kohdanneet. Sopiva psykoterapeutti on ollut vaikea löytää ja lähes mahdoton tavoittaa, Tapio kertoo.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on yhteiskunnallinen yritys

Psykoterapiakeskus Vastaamo on hyväksytty yhteiskunnalliseksi yritykseksi, joka käyttää vähintään puolet toimintansa tuloksesta mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen. Yritys on kehittänyt maksuttomia mielenterveyttä edistäviä ja mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäiseviä verkkopalveluita, joita käyttää vuositasolla jo yli puoli miljoonaa suomalaista. Yritys on avannut viisi mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluita tarjoavaa psykoterapiakeskusta, joissa työskentelee yhteensä 165 psykoterapeuttia, psykologia ja psykiatria.

– Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin mukainen tuottojen sijoittaminen takaisin uusiin psykoterapiakeskuksiin, maksuttomiin verkkopalveluihin ja maksuttomiin neuvontapalveluihin on ollut itse itseään kiihdyttävä kasvuprosessi, josta hyötyvät niin asiakkaat, työntekijät, yritys kuin yhteiskuntakin, kertoo Tapio.

– Psykoterapiakeskus Vastaamo on erinomainen esimerkki Yhteiskunnallisesta yrityksestä, joka on omalla liiketoiminnallaan osoittanut, että yhteiskunnallista vastuuta kantava ja yhteistä hyvää tekevä yritys voi samanaikaisesti olla sekä voimakkaasti kasvava että kannattava, korostaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Psykoterapiakeskus Vastaamo valittiin kesäkuussa sekä Kauppalehden sadan nopeimman kasvuyrityksen listalle että kasvuyritysten Kasvu Open -kilpailun kansalliseen finaaliin.

– Yrityksellä on pyrkimys muuttaa oman toimialansa toimintalogiikkaa, mikä tekee siitä eräänlaisen psykoterapiapalveluiden Onnibussin, Kasvu Open -tuomariston puheenjohtaja, johtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista sanoo.

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu: www.kasvuopen.fi

Lisätietoja

Ville Tapio, toimitusjohtaja, Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy
+358 40 590 9385, ville.tapio@vastaamo.fi
www.vastaamo.fi, www.facebook.com/vastaamo

Faktaa

Mielenterveys- ja käytöshäiriöiden esiintyvyys

  • 20 % väestöstä kärsii mielenterveys- ja käytöshäiriöistä (STM)
  • 12 % väestöstä käyttää psyykenlääkkeitä (Kela)
  • Aiheuttaa 48 % työkyvyttömyys-eläkkeistä (Kela)
  • Aiheuttaa 35-45 % töistä poissaoloista (WHO)

Mielenterveys- ja käytöshäiriöiden yhteiskuntakustannukset

  • Menetetty työpanos 4 MRD € / v (STM)
  • Hoito 1 MRD € / v (STM)
  • Työkyvyttömyyseläkkeet 1,3 MRD € / v (Kela)
  • 3,6 miljoonaa korvattua sairauspäivää (Kela)

Psykoterapian vaikuttavuus

  • Masennuksen vuoksi eläköityneistä vain 10 % saanut psykoterapiaa
  • 80 % hyötyisi psykoterapiasta (DUODECIM)

Mielenterveys- ja käytöshäiriöt ovat kasvaneet suurimmaksi työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen syyksi. Alle 30-vuotiailla mielenterveydenhäiriöt aiheuttavat jopa 75 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä. Jopa 20 % väestöstä kärsii mielenterveys- ja käytöshäiriöistä. 12 % käyttää psyykenlääkkeitä. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan yhteiskunta menettää mielenterveyshäiriöiden vuoksi vuosittain jopa neljän miljardin arvoisen työpanoksen. Mielenterveydestä johtuvista syistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneista vain noin 10 % on saanut Käypä hoito -suositusten mukaista psykoterapiaa. Psykoterapian vaikuttavuuden tutkimusnäytöstä konsensuslausunnon tehneen Suomalaisen lääkäriseura DUODECIM:n arvion mukaan jopa 80 % voisi kuitenkin hyötyä psykoterapiasta.