Avainlippu-merkin käyttöoikeus otetaan pois Maria Nordinin Free to Heal -verkkokurssilta 

Avainlippu-merkin toimikunta on päättänyt kokouksessaan 5.4.2022 ottaa Avainlippu-merkin käyttöoikeuden pois Free to Heal -verkkokurssilta.  

Kyseinen Avainlippu-merkin käyttöoikeus vietiin uudelleen toimikunnan käsittelyyn liiton jäsenyrityksiltä tulleiden reklamaatioiden perusteella.  

Avainlippu-merkin säännöissä kohdassa 5 edellytetään, että hakijayhteisö noudattaa liiketoiminnassaan hyvää liiketapaa. Toimikunta on yksimielisesti katsonut päätöksessään, että Free to Heal -verkkokurssin osalta hakija ei ole toiminut hyvän liiketavan mukaisesti.  

Avainlippu-merkin käyttöoikeus päättyy näin ollen Free to Heal -verkkokurssin osalta.