Uusia Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

Kipinä Terveys Osuuskunta​

Kipinä työterveys on paikallinen Lahdessa toimiva työterveyspalvelujen erikoisosaaja, joka tarjoaa laadukkaita ja vaikuttavia työterveyspalveluja kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelut ja ratkaisut suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja asiakkaan kanssa yhdessä, joustavasti ja oikea-aikaisesti. Yrityksen toiminta-ajatuksena on tuottaa laaja-alaisesti ja vastuullisesti työterveyspalveluja asiakasyrityksille. Osuuskunnalle tulevat tulot käytetään toiminnan kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen.

Kreatos Films Osk​

Kreatos Films Osk on yhteiskunnalliseen viestintään erikoistunut tuotantoyhtiö, joka luo visioita hyvästä elämästä ja tulevaisuuden kestävästä yhteiskunnasta.  Osuuskunta tuottaa videoita muille vastuullisesti toimiville toimijoille. Kaikki toiminta nivoutuu  jollain tapaa joko sosiaalisen tai ekologisen kestävyyden edistämiseen.

Ravimäkipalvelut Oy​

Ravimäkipalvelut Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2019 ja sen omistaa 100 prosenttisesti Ravimäkiyhdistys ry. Ravimäkipalvelut Oy tuottaa asumispalveluja, tukipalveluja ja osallisuutta tukevia palveluja sekä kehitysvammaisille että vaikeavammaisille henkilöille. Lisäksi palveluihin kuuluu tukipalvelut vanhusasiakkaille, veteraanipalvelut sekä ravintolapalvelut. Toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeinen palvelutoiminta.​ Ravimäki toimii vahvana ja vastuullisena toimijana Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäalueella.

Kehitysvammatuki 57 ry​

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Nimessä oleva luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen, joka kertoo siten toiminnan pitkästä historiasta. Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Mikkelin toimintakeskus ry​

Mikkelin Toimintakeskus ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää kiertotaloutta, kestävää hyvinvointia ja uudistuvaa tulevaisuutta Etelä-Savossa. Toiminta tähtää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään tulevaisuuteen. Perustehtävänä yhdistyksellä on tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden siirtymiä koulutukseen ja työelämään ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan osallistua työelämään toimintakykynsä mukaisesti. Yhdistys tuottaa erilaisia kartoitus-, kuntoutus- ja työelämäpalveluita sekä harjoittaa kiertotalouteen liittyvää tuotannollista toimintaa.

 

Kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkki yritykset

Sinivalkoisesta Valinnasta löydät kaikki Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset.

www.sinivalkoinenvalinta.fi

Teillekin Yhteiskunnallinen Yritys -merkki?

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita. Merkki lisää yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta. Merkki sopii yritykselle, joka haluaa viestiä läpinäkyvästi siitä, että yritys ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Hae Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeutta

 

Kuvituskuva: Harri Säynevirta