Suomalaisen Työn Liitosta Kasvu Openin uusi valtakunnallinen kumppani

Suomalaisen Työn Liitto tarjoaa yhteistyön avaamien kasvuohjelmien kautta jäsenilleen mahdollisuuden päästä mukaan Kasvu Openin kasvupolkuihin. Kasvavat kansainväliset yritykset voivat saada lisäpontta niin liiton suomalaisesta osaamisesta kertovista merkeistä kuin myös suomalaisen työn arvostusta kasvattavasta arvoyhteisöstä.

Suomalaisen Työn Liitto ja Kasvu Open aloittavat yhteistyön vuoden 2023 alussa. Yhteistyön ydin on edistää suomalaisten yritysten menestystä. Suomalaisen Työn Liiton jäsenet muodostavat yli 7 500 yrityksen joukon, joka luo työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia, vastuullisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Suomalaisen Työn Liiton rekisteröidyt yhteisömerkit – Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki – tuovat kilpailuetua yrityksille. Merkit ohjaavat kuluttajien ja yritysten ostopäätöstä ja viestivät vastuullisesta valinnasta. Lisäksi Suomalaisen Työn Liitto tarjoaa ajankohtaista koulutusta muun muassa vastuullisuudesta, sosiaalisesta mediasta ja asiakaskokemuksesta sekä tutkimustietoa markkinoinnin ja viestinnän tueksi.

Kasvu Openilla on liiton jäsenyys ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

Kasvu Open on ollut Suomalaisen Työn Liiton jäsen vuodesta 2022, jolloin sille myönnettiin myös yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta kertova Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Yhteiskunnalliset yritykset erottaa muista yrityksistä niiden ensisijainen päämäärä ja arvopohjainen missio, sillä ne tekevät liiketoimintansa kautta hyvää yhteiskunnalle tai ympäristölle.

Kasvu Openin palveluiden ytimessä on liiketoiminnan sparraus, eli miten yrittäjät voivat tehdä parempaa bisnestä. Henkilökohtaista sparrausta yrittäjät saavat eri sparrausohjelmissa ja yksittäisessä yritystapahtumissa. Kasvu Openin palvelut yrittäjille ovat maksuttomia.

– Yhteistyö Suomalaisen Työn Liiton kanssa on alkumetreistä asti ollut luontevaa, sillä allekirjoitamme molemmat yhteisen tavoitteen tukea suomalaisten yritysten menestymistä. Positiiviset kokemuksemme Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä ja sen arvostuksesta kertoo konkreettisesti, miten arvopohjainen liiketoiminta vahvistaa yritysten kykyä rakentaa tulevaisuutta, kertoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

– Yhteistyö Kasvu Openin kanssa on hieno asia, sillä se tarjoaa arvokkaita tietoja, oppeja ja kontakteja molemmille toimijoille sekä kummankin jäsenyhteisöille. Haluamme olla tukemassa kasvuhaluisia yrityksiä, jotta heidän kilpailukykynsä ja osaamisensa vahvistuu, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja:

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi

Niina Ollikka
markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto
040 674 8773
niina.ollikka@suomalainentyo.fi


Suomalaisen Työn Liitto
toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Sen tehtävänä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi

Kasvu Open tarjoaa maksuttomia palveluja kasvuhaluisille yrityksille. Visiona on auttaa jokaista suomalaista kasvuhaluista yritystä tavoittamaan hullunrohkeat unelmansa. Palvelun mahdollistavat yhteistyökumppanit ja vapaaehtoistyötä tekevät sparraajat. https://kasvuopen.fi/