Skaalan investointi on uudelleenteollistamisen malliesimerkki: Automaatiota ja uusia työpaikkoja

Toimintansa 60-juhlavuotta viettävän ikkuna-, ovi- ja julkisivuratkaisuihin erikoistuneen Skaala Group Oy:n historian laajin 15 miljoonan euron investointiohjelma Ylihärmän tehtailla Kauhavalla valmistui suunnitellun mukaisesti. Lasinjalostuksen teknologiainvestoinnin myötä koko Skaalan tuotantoprosessi uudistuu. Tuloksena syntyy yhä energiatehokkaampia ja monipuolisempia tuotteita ja ratkaisuja erilaisiin asiakastarpeisiin. Investoinnin lisäksi Skaala vie eteenpäin 8 miljoonan euron cleantech-tuotteiden kehitysohjelmaa.

Noin 9 000 neliön tehdaslaajennusten myötä Ylihärmän tehtaiden kokonaispinta-ala nousi 33 000 neliömetriin.

–  Valmistuva investointi on merkittävä harppaus energiatehokkuuteen sekä tuotteissa että tuotannossa, Skaala Group konsernin toimitusjohtaja Markku Hautanen kertoo.

– Avaamme samalla Skaala Cleantech Centerin, jossa esittelemme laajasti nykyisiä ja tulevia ratkaisuja. Tulemme käyttämään sitä henkilöstömme koulutukseen ja asiakastilaisuuksissa.

Skaala on jo pitkään ollut edelläkävijä energiatehokkaiden tuotteiden kehittäjänä ja valmistajana. Yli puolet yhtiön toimittamista tuotteista on energiatehokkaampia kuin kansalliset normit edellyttävät. Uusi lasiteknologia antaa mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta entisestään. Jo nyt Skaalan energiatehokkaimpien tuotteiden lämmönläpäisyn arvo on noin puolet rakentamisen normitasosta (ikkunoiden U-arvo vertailuarvo määräyksissä on 1,0 W/m²K) ja uuden teknologian avulla U-arvoissa päästään tasolle 0,3. Uusi lasinjalostusteknologia vähentää myös merkittävästi Skaalan hiilidioksidipäästöjä tuotanto- ja logistiikkaprosessien tehostumisen sekä materiaalien käytön vähentämisen seurauksena.

Uudelleenteollistamisella työtä Suomeen

– Käyttöön avattu lasiteknologiainvestointi on malliesimerkki uudelleenteollistamisesta, korosti Skaala Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Hautanen juhlapuheessaan.

Uudelleenteollistaminen tarkoittaa automatisaation ja robotiikan hyödyntämisen mahdollistamaa tuotannon palaamista takaisin läntisiin teollisuusmaihin. Skaalan tapauksessa se tarkoittaa, että lasinjalostus voi säilyä ja kehittyä Suomessa.  Skaalan nyt käyttöönottama lasinjalostuslinjasto tehostaa yrityksen tuotantoa merkittävästi. Investoinnin ydin ei synnytä korkean automaatiotasonsa vuoksi juurikaan uusia työpaikkoja lasinjalostuksen välittömiin tehtäviin. Uuden teknologian mahdollistaman tuotevalikoiman kasvattamisen johdosta henkilöstömäärä tulee kuitenkin kasvamaan Skaalan muissa toiminnoissa merkittävästi lähivuosina.

Lasiteknologiainvestointi mahdollistaa uudentyyppisien tuotteiden valmistamisen

Perjantaina 19.8. käyttöönotettu lasiteknologiainvestointi mahdollistaa erilaisten lasikomponenttien ja -tuotteiden tuotannon keskitetysti. Uuden karkaisuteknologian ansiosta on mahdollista käsitellä entistä ohuempia lasivahvuuksia ja sijoittaa tuotteisiin joustavasti turvaominaisuuksia. Teknologia varmistaa myös turvalasien optisen virheettömyyden lasin paksuudesta ja koosta riippumatta. Myös julkisivuissa käytettävien lasien laatu ja mahdollisuudet paranevat sekä arkkitehtuurin että suunnittelun kannalta. Uusi järjestelmä mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen ja tuotannon tehostumisen.

– Asumisen taso nousee uuden sukupolven ikkuna- ja ovituotteiden ansiosta. Tasainen lämpö, vedottomuus, hallittu ilmanvaihto, ääneneristys ja asumisturvallisuus taataan aiempaa kattavammin sekä uudis- että saneerauskohteisiin sopiviin ratkaisuihin. Asukas arvostaa myös innovatiivisten ikkuna- ja oviratkaisujen tuomia säästöjä energialaskussa, Hautanen korostaa. Laajentuva liiketoiminta tuo kasvua, ja lähivuosina henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan 30% nykyisestä 550 yli 700 skaalalaiseen.

Uusi tehdas avattiin St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttosen johdolla. Juhlapuheessaan Anttonen, yrittäjä itsekin, arvioi suomalaisen omistajuuden ja yrittäjyyden merkitystä. Valtiovallan tervehdyksen toi sisäministeri Paula Risikko, joka korosti puheenvuorossaan Skaalan investoinnin merkitystä lisääntyvien työpaikkojen osalta myös suomalaisen työn näkökulmasta.

Lisätiedot: Markku Hautanen, toimitusjohtaja, Skaala Group Oy
Puh. 0500 602 489, s-posti: markku.hautanen@skaala.com

Skaala Group Oy on vuonna 1956 perustettu, Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva ikkuna-, ovi- ja lasiratkaisuihin erikoistunut palvelutoimittaja.  Tuotteita viedään mm. Ruotsiin, Iso-Britanniaan ja Venäjälle. Skaalan liikevaihto vuonna 2015 oli noin 95 M€ ja konserni työllistää yli 550 henkilöä. Päätoimipaikka on Kauhavan Ylihärmässä, Etelä-Pohjanmaalla. Skaala on palkittu useilla tuotekehitykseen, laatuun, energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvillä palkinnoilla.

Kuvassa Arttu Aho valvoo uuden lasinjalostuslinjaston toimintaa Skaalan tehdasavajaisissa 19.8.2016 (Kuva: Jarmo Vainionpää).