Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Uudet merkinsaajat

Harjulan Setlementti ry

Yhdistys ylläpitää Harjulan Setlementti -nimistä toimintakeskusta ja järjestää ja kehittää ikäihmisille, vammaisille, maahanmuuttajille ja työttömille sekä myös muille erityisryhmille suunnattua toimintaa. Yhdistys ylläpitää myös päiväkoteja sekä järjestää ja kehittää lapsille, nuorille ja perheille suunnattua kasvatustyötä ja toimintaa.

Hovilan Palveluyhdistys ry

Hovilan Palveluyhdistys ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, joka omistaa ja hallinnoi Hovila-kotia. Koti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa asukkaille, joilla on esimerkiksi dementoiva- tai muu pitkäaikainen sairaus, ikääntymisen myötä lisääntyvä hoidon tarve tai kehitysvamma.

Janakkalan Palvelutalosäätiö

Janakkalan Palvelutalosäätiö tuottaa ja edistää vanhusten ja vammaisten palveluja. Säätiö rakentaa ja ylläpitää asuntoja sekä palvelutaloja, tarjoaa kotipalveluja ja edistää vanhusten ja vammaisten omatoimista harrastus- ja virkistystoimintaa.

Jyränkölän setlementti ry

Jyränkölän hoivapalvelut järjestää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja päihdeongelmaisten sekä muiden erityisryhmien tuettua asumista sekä siihen liittyviä hoito- ja tukipalveluja. Yhdistys edistää mahdollisuuksia tuettuun työllistymiseen järjestämällä ohjausta ja koulutusta tukityöllistetyille, ja osallistuu mm. nuorisotyön kehittämiseen.

Kakspy Palvelut Oy

Yrityksen päätavoitteena on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen. Tähän pyritään parantamalla opiskelu- ja työllisyysedellytyksiä ja asumismahdollisuuksia, edistämällä edunvalvontaa, fyysisen terveydentilan paranemista sekä mahdollistamalla virkistystoimintaa.

KVVY Tutkimus Oy

Yrityksen tarkoituksena on ympäristön ja vesistöjen tilaan liittyvien palvelutoimintojen kehittäminen ja näiden palveluiden alueellisen saatavuuden turvaaminen Suomessa. Palveluita ovat mm. vesi- kala- ja ympäristötutkimukset, laboratorio- ja näytteenottopalvelut ja tiedonvälitys, joka pohjautuu laajaan tutkimustoimintaan.

Loviisan seudun Palvelutalosäätiö

Säätiö tarjoaa Loviisassa vanhuksille ja vammaisille avohuollon palveluita sekä tukipalveluita. Säätiö tarjoaa tehostettuja palveluasumispaikkoja ikäihmisille, päivätoimintaa sekä vuokra-asuntoja vanhuksille ja vammaisille. Tukipalveluina säätiö tuottaa mm. ateriapalvelua omassa valmistuskeittiössä, päiväkeskustoimintaa, uima-allastoimintaa ym.

Nurmijärven Onnenkimpale ry

Nurmijärven Onnenkimpale ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii ikääntyneiden ja vammaisten elin- ja asunto-olojen parantamiseksi sekä edesauttaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhdistyksen omistuksessa on kaksi palvelutaloa, jotka sijaitsevat Nurmijärvellä, Kissankellon palvelutalo Klaukkalassa ja Heikkarin palvelutalo Nurmijärven kirkonkylällä.

Osuuskunta Kehrä

Osuuskunta Kehrä työllistää turvapaikanhakijoita elintarviketuotantoon ja osuuskunnan falafel-tuotteita on saatavilla jo monissa Turun alueen kaupoissa. Osuuskunta käyttää tulonsa suoraan yrityksen investointeihin ja vaikeasti työllistyvien turvapaikanhakijoiden palkkaamiseen.

Setlementti Louhela ry ja Louhelan Juhla- ja pitopalvelu Oy

Setlementti Louhelan tarkoituksena on vahvistaa ja luoda yhteisöjä, joissa toteutuu erilaisten ihmisten kohtaaminen ja arjen jakaminen. Yhdistys tuottaa kansalaisjärjestötoimintaa, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään mielekkäitä osallistumisen areenoita sekä mahdollisuuksia voimaantua ja ottaa vastuu omasta elämästään ja tukea lähimmäisten elämää. Yhdistys tuottaa myös toimintaympäristön ja ihmisten tarpeista nousevia varhaiskasvatus-, sosiaali- sekä ohjaus- ja koulutuspalveluita niitä tarvitseville.

Louhelan Juhla- ja pitopalvelu Oy tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä ateria-, kahvila-, kokous- ja juhlapalvelua kaikenikäisille asiakkaille elämän eri tilanteisiin. Mahdolliset voitot ohjataan Setlementti Louhelan toimintaan.

WoodFox Oy

WoodFox Oy on vuonna 2003 perustettu yritys, jonka tavoitteena tuottaa kuntoutuspalveluja vammaisille, vajaakuntoisille, syrjäytyneille, syrjäytymisvaarassa oleville sekä työttömille tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Tavoitteena on sosiaalinen ja fyysinen kuntoutuminen ja työllistyminen. Tarkoituksena on erilaisten työllistymismuotojen kautta edistää työelämään sijoittumista työpaikkoja ja koulutusta järjestämällä.

Yrjö & Hanna Oy

Yrjö & Hanna Oy tuottaa asumis- ja hoivapalveluja arjen askareissa apua tarvitseville ihmisille, mm. vanhuksille, vammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Yritys tukee asukkaiden mahdollisimman itsenäistä ja mielekästä elämää turvallisessa ja kodikkaassa yhteisössä.